1. Vợ không được giữ chức vụ gì khi chồng làm giám đốc?

Trước hết, trong lĩnh vực pháp luật hiện nay, đã được đề cập đến khái niệm về giám đốc doanh nghiệp. Theo quy định tại Điều 4 của Luật doanh nghiệp năm 2020, giám đốc được xác định là một người quản lý chịu trách nhiệm trong hoạt động của doanh nghiệp. Nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc bao gồm việc điều hành nội bộ của doanh nghiệp, đưa ra đề suất và thực hiện các chiến lược kinh doanh. Do đó, vị trí của giám đốc trong một doanh nghiệp không thể phủ nhận, với vai trò quan trọng làm chắc chắn sự hoạt động suôn sẻ và phát triển bền vững của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Đồng thời, trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng, cũng có sự hiện diện của khái niệm "người đứng đầu cơ quan, tổ chức và đơn vị". Theo đó, các quy định được đề ra nhằm đảm bảo rằng người đứng đầu hoặc cấp phó của họ không thể ổn định vợ/chồng, bố/mẹ, con cái hoặc con nuôi, anh/em ruột của mình vào các vị trí quản lý nhân sự, kế toán, thủ quỹ, thủ kho, hoặc tham gia vào các giao dịch mua bán hoặc ký kết hợp đồng cho cơ quan hoặc đơn vị mà họ đang điều hành. Những quy định này nhằm bảo đảm tính minh bạch và khách quan trong việc thực thi nhiệm vụ của họ, đồng thời giảm thiểu tối đa nguy cơ tham nhũng và lạm dụng quyền lợi trong nội bộ doanh nghiệp.

Đồng thời, dựa trên quy định tại Điều 52 của Luật kế toán năm 2015, có quy định rõ về những đối tượng không được phép đảm nhận vai trò kế toán. Theo đó, những người sau đây sẽ bị cấm giữ chức vụ kế toán:

- Những người được xác định là chưa đủ tuổi thành niên, hoặc đang bị tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, hoặc đang phải tuân thủ các biện pháp giáo dục bắt buộc hoặc cai nghiện bắt buộc.

- Những người được xác định là đang bị cấm hành nghề kế toán theo bản án hoặc quyết định của tòa án, hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang phải thi hành án phạt tù hoặc đã bị kết án về các tội liên quan đến việc vi phạm trật tự quản lý kinh tế hoặc tội phạm trong lĩnh vực tài chính và kế toán, nhưng chưa hoàn thiện thủ tục xóa án tích.

- Những người được xác định là cha, mẹ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, con hoặc con nuôi, anh chị em ruột của những người giữ chức vụ là người đại diện pháp luật, người đứng đầu, giám đốc hoặc tổng giám đốc, cấp phó của người đứng đầu, phó giám đốc hoặc phó tổng giám đốc phụ trách trong lĩnh vực tài chính và kế toán, kế toán trưởng trong cùng một đơn vị kế toán, trừ khi áp dụng cho doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu, hoặc các trường hợp cụ thể khác được Chính phủ quy định.

- Những người được xác định là đang giữ chức vụ quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ hoặc người mua bán tài sản trong cùng một đơn vị kế toán, trừ khi áp dụng cho doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu, hoặc các trường hợp cụ thể khác được Chính phủ quy định.

Dựa trên những quy định trên, có thể kết luận rằng nếu chồng đang giữ chức vụ giám đốc thì vợ sẽ bị cấm đảm nhận vai trò kế toán trưởng trong cùng một đơn vị kế toán, trừ khi đây là loại hình doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu, theo quy định được nêu trong Luật kế toán nêu trên.

Tuy nhiên, ngoài chức vụ kế toán, trong trường hợp chồng làm giám đốc, thì vợ cũng bị cấm giữ các chức vụ khác. Tùy thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp, có những chức vụ mà người vợ không được phép đảm nhiệm. Chi tiết như sau:

Đối với loại hình doanh nghiệp nhà nước:

- Người vợ hoặc chồng được xem là những người có quan hệ gia đình. Khi một trong hai làm giám đốc của một công ty, người còn lại sẽ bị cấm giữ các chức danh sau:

  + Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nhà nước dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn.

  + Kiểm soát viên của công ty trong doanh nghiệp nhà nước dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn.

  + Chủ tịch hội đồng thành viên, thành viên hội đồng thành viên trong doanh nghiệp nhà nước dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn.

  + Phó giám đốc hoặc kế toán trưởng trong doanh nghiệp nhà nước dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn.

  + Chủ tịch hội đồng quản trị, thành viên hội đồng quản trị trong doanh nghiệp nhà nước dưới hình thức công ty cổ phần.

  + Kiểm soát viên trong doanh nghiệp nhà nước dưới hình thức công ty cổ phần.

Đối với doanh nghiệp ngoài nhà nước:

- Trong trường hợp vợ hoặc chồng làm giám đốc, người còn lại sẽ không được phép giữ các chức vụ sau:

  + Kiểm soát viên, căn cứ theo quy định tại Điều 169 của Văn bản hợp nhất Luật doanh nghiệp năm 2022.

  + Kế toán, căn cứ theo quy định tại Điều 52 của Văn bản hợp nhất Luật kế toán năm 2019.

 

2. Giám đốc không được ký kết hợp đồng với doanh nghiệp thuộc sở hữu của những người thân nào?

Dựa trên quy định tại Điều 20 của Luật phòng chống tham nhũng năm 2018, người có chức vụ và quyền hạn trong các loại hình doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ sẽ bị cấm một số hoạt động. Cụ thể, các thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên, chủ tịch công ty, tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, giám đốc, Phó giám đốc, kế toán trưởng và những người giữ chức danh, chức vụ quản lý khác không được phép:

- Tiến hành thủ tục ký kết hợp đồng với doanh nghiệp mà bố mẹ, vợ chồng, con đẻ hoặc con nuôi, anh chị em ruột của họ là chủ sở hữu.

- Cho phép doanh nghiệp thuộc sở hữu hợp pháp của bố mẹ, vợ chồng, con đẻ và con nuôi, anh chị em ruột của họ tham gia các gói thầu của doanh nghiệp mà họ đang quản lý.

- Bố trí bố mẹ, vợ chồng, con đẻ và con nuôi, anh chị em ruột giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán, thủ quỹ, thủ kho trong doanh nghiệp mà họ đang quản lý.

- Tiến hành các hoạt động giao dịch mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và ký kết hợp đồng cho doanh nghiệp với bố mẹ, vợ chồng, con đẻ và con nuôi, anh chị em ruột của họ.

Dựa trên các quy định trên, có thể kết luận rằng giám đốc doanh nghiệp sẽ bị cấm tiến hành thủ tục ký kết hợp đồng với doanh nghiệp mà bố mẹ, vợ chồng, con đẻ và con nuôi, anh chị em ruột của họ là chủ sở hữu.

 

3. Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do cơ quan nào ban hành?

Dựa trên quy định tại Điều 21 của Văn bản hợp nhất Luật phòng chống tham nhũng năm 2022, các cơ quan và tổ chức sau đây được ủy quyền thẩm quyền ban hành quy tắc ứng xử cho những người có chức vụ quyền hạn tương ứng:

- Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan trực thuộc Chính phủ, chủ nhiệm văn phòng Chủ tịch nước, chủ nhiệm văn phòng Quốc Hội, đóng vai trò là các cơ quan có thẩm quyền ban hành quy tắc ứng xử cho những người có chức vụ quyền hạn trong các cơ quan, ngành nghề, lĩnh vực do mình quản lý.

- Chánh án tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao, tổng kiểm toán nhà nước, được uỷ quyền thẩm quyền ban hành quy tắc ứng xử đối với những người có chức vụ quyền hạn trong ngành nghề do mình quản lý.

- Bộ trưởng Bộ nội vụ được ủy quyền thẩm quyền ban hành quy tắc ứng xử đối với những người có chức vụ quyền hạn thuộc bộ máy chính quyền địa phương.

- Các cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội được ủy quyền thẩm quyền ban hành quy tắc ứng xử cho những người có chức vụ quyền hạn làm việc và công tác trong tổ chức mình.

Bài viết liên quan: Chồng làm Giám đốc công ty vợ có được làm Kế toán trưởng không? 

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê về vấn đề: Vợ không được giữ chức vụ gì khi chồng làm giám đốc? Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm theo dõi nội dung bài viết!