Tóm tắt nội dung yêu cầu tư vấn của khách hàng:

Thưa luật sư, xin hỏi: Anh A cùng anh B là nhân viên của Công ty. Anh A có nhận được ủy quyền bằng điện thoại của anh B nhờ viết đơn thôi việc giúp với lý do con bị bệnh không đến công ty được và không viết đơn xin nghỉ việc được. Trước lúc viết đơn xin nghỉ việc giúp anh B, anh A có báo chủ quản trực tiếp quản lý, và chủ quản có đồng ý. Nhưng sau khi đơn thôi việc phê duyệt song nộp đến nhân sự, thì Công ty triệu tập anh A và ra quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức nhắc nhở bằng văn bản. Anh A có trình bày với công ty, đề nghị nộp đơn thôi việc của anh B bổ sung, nhưng phía công ty vẫn không đồng ý và nhất định phải khiển trách bằng văn bản.

Vậy công ty có đúng không ?

Cảm ơn luật sư!

Người hỏi: Nguyễn Thị Ng

Luật sư tư vấn:

Thưa Quý khách hàng, Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ xin gửi tới Quý khách hàng lời chào trân trọng và cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng vào dịch vụ do chúng tôi cung cấp. Chúng tôi nhận được yêu cầu của Quý khách hàng liên quan đến nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ quy định của Bộ luật lao động 2012; Bộ luật dân sự 2015 Các văn bản pháp luật khác liên quan.

Theo thông tin Quý khách cung cấp, anh B ủy quyền nhờ anh A viết đơn thôi việc và nộp đơn thôi việc cho mình là một giao dịch dân sự được quy định trong Bộ luật dân sự 2015. Trong đó, giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;

- Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;

- Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

- Về hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định. (Điều 117 Bộ luật dân sự 2015).

>> Xem thêm:  Các khoản tiền được nhận khi nghỉ việc ? Người lao động tự ý nghỉ việc phải bồi thường những gì ?

Điều 119 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về hình thức giao dịch dân sự như sau:

Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.

Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản.

2. Trường hợp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, đăng ký thì phải tuân theo quy định đó.”

Như vậy, thỏa thuận giữa anh B và anh A có thể được thực hiện bằng lời nói, bằng văn bản.

Bên cạnh đó, Điều 139 Bộ luật dân sự cũng quy định về việc cá nhân, pháp nhân có thể ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự. Hậu quả pháp lý của hành vi đại diện này là giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện với người thứ ba phù hợp với phạm vi đại diện làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện. Người đại diện có quyền xác lập, thực hiện hành vi cần thiết để đạt được mục đích của việc đại diện. Trường hợp người đại diện biết hoặc phải biết việc xác lập hành vi đại diện do bị nhầm lẫn, bị lừa dối, bị đe dọa, cưỡng ép mà vẫn xác lập, thực hiện hành vi thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện, trừ trường hợp người được đại diện biết hoặc phải biết về việc này mà không phản đối. Do vậy, việc anh B ủy quyền cho anh A viết đơn xin thôi việc và nộp đơn xin thôi việc cho công ty sẽ làm chấm dứt quan hệ lao động giữa anh B và công ty. Để thực hiện việc ủy quyền bằng lời nói này anh A cũng đã báo cáo chủ quản trực tiếp và được chủ quản đồng ý.

Tuy nhiên, anh A và anh B đều là nhân viên của công ty, nên ngoài việc tuân thủ theo quy định chung của pháp luật, anh A và anh B còn có nghĩa vụ thực hiện những quy định trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể; chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động, tuân theo sự điều hành hợp pháp của người sử dụng lao động (Điều 5 Bộ luật lao động). Nếu nội quy của công ty có quy định về việc người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không được phép ủy quyền cho người khác hoặc khi ủy quyền phải lập thành văn bản và báo cáo lại cho người có thẩm quyền quyết định ở công ty thì anh A và anh B phải chấp hành theo quy định đó. Nếu vi phạm thì anh A và anh B có thể bị xử lý kỷ luật theo quy định của nội quy lao động Công ty. Về nguyên tắc việc xử lý kỷ luật lao động được quy định như sau:

Điều 123. Nguyên tắc, trình tự xử lý kỷ luật lao động

1. Việc xử lý kỷ luật lao động được quy định như sau:

a) Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động;

b) Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở;

c) Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa; trường hợp là người dưới 18 tuổi thì phải có sự tham gia của cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật;

d) Việc xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản.”

Đồng thời, việc xử lý kỷ luật lao động không được vi phạm những quy định cấm sau:

Điều 128. Những quy định cấm khi xử lý kỷ luật lao động

1. Xâm phạm thân thể, nhân phẩm của người lao động.

2. Dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động.

3. Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động.”

Do vậy cần căn cứ vào quy định, nội quy lao động của Công ty để xác định mức độ lỗi của anh A. Nếu nội quy lao động của công ty không quy định thì việc ủy quyền giữa anh A và anh B sẽ tuân thủ theo quy định của pháp luật dân sự như phân tích ở trên. Nếu thấy việc xử lý kỷ luật không thỏa đáng, anh A có quyền khiếu nại trực tiếp với người sử dụng lao động, với cơ quan có thẩm quyền hoặc yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động theo trình tự do pháp luật quy định.

Trên đây là tư vấn, phân tích quy định pháp luật của chúng tôi. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách cung cấp. Mục đích đưa ra bản tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn!

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty Luật TNHH Minh Khuê

>> Xem thêm:  Thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động thực hiện như thế nào ?

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục hưởng chế độ thai sản khi nghỉ việc trước khi sinh ?