Vì vậy năm 2011 tôi muốn chuyển qua bệnh viện Xanh Pôn thì có luật mới quy định về nơi được đăng kí khám chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế. Và toàn bộ đều là trung tâm y tế của các phường. Nếu tôi chuyển thẻ BHYT về 1 trung tâm y tế phường thì với các bệnh mà các trung tâm y tế không đủ trang thiết bị và khả năng chữa trị thì tôi phải làm sao?
 
Đây là điều mà tôi và đồng nghiệp rất băn khoăn mà không có lời giải đáp. Rất mong quý công ty hỗ trợ giải đáp giúp
 
Xin trân thành cảm ơn!
Ngưởi hỏi: vung nep

Trả Lời:

Ý kiến thứ nhất:

Chào bạn! Những băn khoăn của bạn tôi xin trả lời như sau:

Đúng như bạn nói, hiện nay đã có quy định mới về việc đăng ký khám bệnh và chữa bệnh ban đầu. Việc đăng ký khám bênh và chuyển tuyến khám chữa bệnh hiện nay được thực hiện theo thông tư 10/2009/TT-BYT ban hành ngày 14/08/2009 của Bộ Y tế.

Trường hợp của bạn được quy định tại Điều 6 của thông tư này, cụ thể:

“Điều 6. Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện và tương đương

1. Người tham gia bảo hiểm y tế được quyền đăng ký,  khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại một trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Điều 1 và Điều 2 của Thông tư này.

2. Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế phải làm việc lưu động hoặc tạm trú tại địa phương khác thì được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa phương đó tương đương với tuyến chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ghi trên thẻ bảo hiểm y tế của người đó.”

Theo đó, khi bạn tham gia bảo hiểm y tế, bạn được quyền đăng ký, khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại một trong các cơ sở khám chữa bênh tuyến xã, tuyến huyện và tương đương.

Vấn đề thứ hai bạn thắc mắc: Nếu bạn chuyển thẻ BHYT về 1 trung tâm y tế phường thì với các bệnh mà các trung tâm y tế không đủ trang thiết bị và khả năng chữa trị thì bạn  phải làm sao?

Về vấn đề này bạn không phải lo lắng, Bởi tại điều 8 của thông tư nay có nêu rõ:

“Điều 8. Chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

1. Người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế được chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh tùy theo mức độ bệnh tật, phù hợp với phạm vi chuyên môn và phân tuyến kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

2. Trường hợp các dịch vụ kỹ thuật mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được phê duyệt nhưng vì lý do khách quan không thể thực hiện được thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó được phép chuyển người bệnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế khác có khả năng thực hiện kỹ thuật đó để điều trị.

3. Trường hợp người bệnh đã được cấp cứu, điều trị mà vẫn phải tiếp tục theo dõi, điều trị nhưng vượt quá khả năng đáp ứng về cơ sở vật chất của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (tình trạng quá tải) thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép chuyển người bệnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế khác có khả năng cấp cứu, điều trị người bệnh đó.

4. Trường hợp người bệnh đã được cấp cứu, điều trị đến giai đoạn ổn định nếu cần điều trị, theo dõi, chăm sóc tiếp thì chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế nơi chuyển bệnh nhân đến hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế khác nếu cơ sở đó đồng ý tiếp nhận và điều trị.

5. Trường hợp chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên các địa bàn giáp ranh do Giám đốc Sở Y tế quy định.”

Như vậy,Nếu bạn chuyển thẻ BHYT về 1 trung tâm y tế phường thì với các bệnh mà các trung tâm y tế không đủ trang thiếtbị và khả năng chữa trị thì bạn sẽ được làm thủ tục để chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh tùy theo mức độ bệnh tật, phù hợp với chuyên môn và phân tuyến kỹ thuật trong khám bệnh, chưa bệnh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Chúc bạn luôn khỏe!

 

Ý kiến thứ hai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến chuyên mục. Chúng tôi xin được trả lời những thắc mắc của bạn như sau:

Vấn đề thứ nhất: Bạn có tham gia BHYT và BHXH được 3 năm, tuy nhiên khi đăng ký khám chữa bệnh tại bệnh viện Tràng An, bạn phải trả tới 90% chi phí.  Nguyên nhân là do Bệnh viện Tràng An là cơ sở khám chữa bệnh tư nhân, vì vậy mức phí thanh toán từ BHYT sẽ có một vài khác biệt so với các cơ sở khám chữa bệnh công, cụ thể như  so với bệnh viện đa khoa Xanh Pôn – 1 bệnh viện công lập do Sở Y tế Hà Nội thành lập.

Luật Bảo hiểm Y tế 2008 quy định như sau:

Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các khoản 2, 9 và 17 Điều 12 của Luật này;

b) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;

c) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các khoản 3, 13 và 14 Điều 12 của Luật này;

d) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

2. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

3. Chính phủ quy định mức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các trường hợp vượt tuyến chuyên môn kỹ thuật, khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu, sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn và các trường hợp khác không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 12 Luật bảo hiểm Y tế 2008 gồm các trường hợp:

Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên theo quy định của pháp luật về lao động; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương, tiền công theo quy định của pháp luật về tiền lương, tiền công; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là người lao động).

2. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân.

3. Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

4. Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

5. Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước.

6. Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.

7. Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước hằng tháng.

8. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

9. Người có công với cách mạng.

10. Cựu chiến binh theo quy định của pháp luật về cựu chiến binh.

11. Người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo quy định của Chính phủ.

12. Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm.

13. Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật.

14. Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

15. Thân nhân của người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

16. Thân nhân của các đối tượng sau đây theo quy định của pháp luật về sĩ quan Quân đội nhân dân, nghĩa vụ quân sự, Công an nhân dân và cơ yếu:

a) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Quân đội nhân dân đang tại ngũ; hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ trong Quân đội nhân dân;

b) Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân phục vụ có thời hạn;

c) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang làm công tác cơ yếu tại Ban Cơ yếu Chính phủ và người đang làm công tác cơ yếu hưởng lương theo bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan Quân đội nhân dân và bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc Quân đội nhân dân nhưng không phải là quân nhân, công an nhân dân.

17. Trẻ em dưới 6 tuổi.

18. Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác.

19. Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.

20. Người thuộc hộ gia đình cận nghèo.

21. Học sinh, sinh viên.

22. Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp.

23. Thân nhân của người lao động quy định tại khoản 1 Điều này mà người lao động có trách nhiệm nuôi dưỡng và sống trong cùng hộ gia đình.

24. Xã viên hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể.

25. Các đối tượng khác theo quy định của Chính phủ.

Khi đến khám chữa bệnh tại các bệnh viện, cơ sở y tế tư, bệnh nhân sẽ được hưởng đầy đủ các quyền lợi như khi đến bệnh viện công. Tuy nhiên, nếu có các khoản chênh lệch về dịch vụ thì bệnh nhân phải trả thêm, nhưng chủ yếu là tiền khám, tiền giường, tiền phòng… còn những kỹ thuật, kỹ thuật cao điều trị thì phần lớn ngang giá nhau giữa công và tư. Như vậy, có thể nói, mức phí dịch vụ giữa bệnh viện Tràng An so với mức phí của một bệnh viện công thông thường có sự chênh lệch khá lớn, có thể do nhiều yếu tố như chất lượng khám chữa bệnh, bệnh viện tư có thu thêm tiền khám bệnh để trả cho các bác sĩ, khác với bệnh viện công, mức lương trả cho bác sĩ từ nhà nước…vv… Đó là lí do bạn phải trả một mức phí cao như vậy dù có tham gia BHYT cũng như BHXH.

Vấn đề thứ 2: Năm 2011, bạn muốn chuyển từ bệnh viện Tràng An qua bệnh viện Xanh Pôn nhưng theo quy định mới thì nơi được khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT là trung tâm y tế của các phường. Bạn lo lắng về chất lượng của các trung tâm y tế này đối với các bệnh mà trung tâm không có đủ trang thiết bị và khả năng chữa trị.

Về vấn đề này, chúng tôi xin trả lời bạn như sau: Nơi đăng ký khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế ban đầu là những cơ sở đáp ứng đủ những yêu cầu về kỹ thuật cũng như chất lượng nhằm đảm bảo cho việc khám chữa bệnh đối với các loại bệnh thông thường. Tuy nhiên, nếu gặp phải bệnh mà trung tâm không có đủ trang thiết bị và khả năng chữa trị thì lúc này bạn có thể thực hiện việc chuyển tuyến điều trị.

Luật Bảo hiểm Y tế có quy định như sau:

Điều 26. Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế có quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện hoặc tương đương; trừ trường hợp được đăng ký tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh hoặc tuyến  trung ương theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

 Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế phải làm việc lưu động hoặc đến tạm trú tại địa phương khác thì được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với tuyến chuyên môn kỹ thuật và nơi người đó đang làm việc lưu động, tạm trú theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

2. Người tham gia bảo hiểm y tế được thay đổi cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi quý.

3. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu được ghi trong thẻ bảo hiểm y tế.

Điều 27. Chuyển tuyến điều trị

Trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn kỹ thuật thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế có trách nhiệm chuyển người bệnh kịp thời đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế khác theo quy định về chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.

Ngoài ra, thông tư 10/2009 Bộ Y tế có quy định chi tiết về vấn đề này như sau:

Điều 8. Chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

1. Người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế được chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh tùy theo mức độ bệnh tật, phù hợp với phạm vi chuyên môn và phân tuyến kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

2. Trường hợp các dịch vụ kỹ thuật mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được phê duyệt nhưng vì lý do khách quan không thể thực hiện được thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó được phép chuyển người bệnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế khác có khả năng thực hiện kỹ thuật đó để điều trị.

3. Trường hợp người bệnh đã được cấp cứu, điều trị mà vẫn phải tiếp tục theo dõi, điều trị nhưng vượt quá khả năng đáp ứng về cơ sở vật chất của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (tình trạng quá tải) thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép chuyển người bệnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế khác có khả năng cấp cứu, điều trị người bệnh đó.

4. Trường hợp người bệnh đã được cấp cứu, điều trị đến giai đoạn ổn định nếu cần điều trị, theo dõi, chăm sóc tiếp thì chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế nơi chuyển bệnh nhân đến hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế khác nếu cơ sở đó đồng ý tiếp nhận và điều trị.

5. Trường hợp chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên các địa bàn giáp ranh do Giám đốc Sở Y tế quy định. 

Điều 9. Thủ tục chuyển tuyến

1. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện thủ tục chuyển tuyến theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

2. Trường hợp chuyển tuyến theo yêu cầu của người bệnh, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi chuyển người bệnh đi phải cung cấp thông tin để người bệnh biết về phạm vi quyền lợi và mức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế khi khám bệnh, chữa bệnh không theo đúng tuyến chuyên môn kỹ thuật.

Trên đây là tư vấn của công ty chúng tôi đối với câu hỏi của bạn, nếu còn điều gì thắc mắc, bạn có thể liên hệ lại trực tiếp với công ty.

Trân Trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê 

----------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

>> Xem thêm:  Thủ tục cấp, đổi, gia hạn thẻ BHYT và quyền lợi của người có thẻ BHYT trong dịch Covid-19

1. Tư vấn pháp luật lao động

2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp

3. Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự

4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án

6. Luật sư tranh tụng tại tòa án và đại diện ngoài tố tụng

7. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình

8. Dịch vụ luật sư tư vấn trực tuyến qua tổng đài 1900.6162

>> Xem thêm:  Mức chi trả tiền bảo hiểm y tế với học sinh ? Quyền lợi được hưởng với BHYT