C tức giận, đưa hết hình ảnh đó cho bạn bè và đồng nghiệp công ty B. Trong trường hợp B khởi kiện thì A và C sẽ bị phạt như thế nào?

Xin cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê.

>> Tư vấn bảo vệ quyền bí mật đời tư, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi. Về vấn đề của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật dân sự năm 2005 (Bộ luật dân sự năm 2015)

2. Phân tích nội dung:

>> Xem thêm:  Bí kíp để có một cuộc sống tốt đẹp

Điều 37 và Điều 38 BLDS năm 2005 quy định: 

"Điều 37. Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín  

Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.

Điều 38. Quyền bí mật đời tư   

1. Quyền bí mật đời tư của cá nhân được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.

2. Việc thu thập, công bố thông tin, tư liệu về đời tư của cá nhân phải được người đó đồng ý; trong trường hợp người đó đã chết, mất năng lực hành vi dân sự, chưa đủ mười lăm tuổi thì phải được cha, mẹ, vợ, chồng, con đã thành niên hoặc người đại diện của người đó đồng ý, trừ trường hợp thu thập, công bố thông tin, tư liệu theo quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

3. Thư tín, điện thoại, điện tín, các hình thức thông tin điện tử khác của cá nhân được bảo đảm an toàn và bí mật.

Việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín, các hình thức thông tin điện tử khác của cá nhân được thực hiện trong trường hợp pháp luật có quy định và phải có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền."

Như vậy, trong trường hợp này, việc A vào trộm zalo của B, lấy những hình ảnh, thông tin riêng tư của B cho C xem và việc C đưa hết những hình ảnh đó cho bạn bè, đồng nghiệp công ty B đã vi phạm vào quyền bí mật đời tư và quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín của B. Theo đó, căn cứ Điều 25 BLDS năm 2005, B có quyền sau:

"Điều 25. Bảo vệ quyền nhân thân

Khi quyền nhân thân của cá nhân bị xâm phạm thì người đó có quyền:

1. Tự mình cải chính;

2. Yêu cầu người vi phạm hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền buộc người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm, xin lỗi, cải chính công khai;

3. Yêu cầu người vi phạm hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền buộc người vi phạm bồi thường thiệt hại."

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Rất cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn luật dân sự - Công ty Luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Khởi kiện về hành vi xâm phạm bí mật đời tư ?