1. Giới thiệu tác giả

Cuốn sách "Các giải pháp và chính sách mới trong công tác giáo dục thể chất, y tế trường học và chăm sóc giáo dục học sinh" do tác giả Quỳnh Châm hệ thống.

2. Giới thiệu hình ảnh sách

Sách Các giải pháp và chính sách mới trong công tác giáo dục thể chất, y tế trường học và chăm sóc giáo dục học sinh

Các giải pháp và chính sách mới trong công tác giáo dục thể chất, y tế trường học và chăm sóc giáo dục học sinh

Tác giả: Quỳnh Châm

Nhà xuất bản Thế Giới

3. Tổng quan nội dung sách

Giáo dục thể chất và chăm sóc sức khỏe của học sinh là một trong những nội dung quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện học sinh trong nhà trường. Đảng và Nhà nước cũng đã tăng cường phối hợp chỉ đạo triển khai nhà trường chăm sóc sức khỏe học sinh trên phạm vi cả nước; ban hành nhiều văn bản pháp quy quan trọng, tạo hành lang pháp lý để thực hiện tốt công tác học sinh, sinh viên hoạt động ngoại khóa và y tế trường học bao gồm các công tác tổ chức phòng, chống bệnh tật; tiêu chuẩn phòng, chống bệnh truyền nhiễm; giáo dục vệ sinh trường học, vệ sinh môi trường và đặc biệt là hướng dẫn phòng, chống một số bệnh, tai nạn thường gặp ở học sinh. Những quy định đó cụ thể như sau: 

- Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-VPQH ngày 29-6-2018 Hợp nhất Luật Thể dục, thể thao;

- Quyết định số 1611/QĐ-BGDĐT ngày 10-05-2017 Ban hành Kế hoạch Đề án “Tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025” của ngành Giáo dục; 

- Quyết định số 1061/QĐ-LĐTBXH ngày 05-7-2017 ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; 

- Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16-05-2017 Về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; 

- Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17-7-2017 Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; 

- Quyết định số 1235/QĐ-BGDĐT ngày 30-03-2018 Phê duyệt Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đến năm 2020”; 

- Quyết định số 1236/QĐ-BGDĐT ngày 30-03-2018 Phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2020”; 

- Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18-12-2017 Hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông...

Để giúp bạn đọc tìm hiểu công tác y tế, giáo dục thể chất, hoạt động thể dục, thể thao, chữ thập đỏ trong trường học cũng như kịp thời tuyên truyền, phổ biến những chỉ đạo mới nhất của Nhà nước trong những lĩnh vực trên; Nhà xuất bản Thế giới xuất bản cuốn sách: Các giải pháp và chính sách mới trong công tác giáo dục thể chất, y tế trường học và chăm sóc giáo dục học sinh.

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần 1. Luật thể dục, thể thao và công tác phát triển giáo dục thể chất, hoạt động thể thao trong nhà trường

Phần 2. Công tác giáo dục thể chất và chế độ, chính sách đối với cán bộ, huấn luyện viên, giáo viên thể dục thể thao

Phần 3. Hoạt động y tế và phương pháp đánh giá công tác y tế trong trường học

Phần 4. Công tác vệ sinh và phòng chống bệnh tật trong nhà trường

Phần 5. Tìm hiểu một số bệnh tật và tai nạn thường gặp đối với tuổi học sinh

Phần 6. Tìm hiểu các tệ nạn xã hội và công tác giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội trong nhà trường

Phần 7. Luật hoạt động chữ thập đỏ và công tác chữ thập đỏ trong trường học

Phần 8. Các giải pháp và chính sách mới trong công tác y tế trường học và chăm sóc giáo dục học sinh

4. Đánh giá bạn đọc

Tác giả đã hệ thống và trình bày toàn văn nhiều văn bản pháp luật hướng dẫn về hoạt động giáo dục thể chất, công tác y tế trong trường học, trong đó có cập nhật những quy định mới ban hành nhằm phổ biến những chính sách mới của nhà nước tới cá nhân, đơn vị có liên quan, nâng cao hiệu quả triển khai trong thực tế.

Với việc hệ thống các văn bản pháp luật này, cuốn sách là cẩm nang pháp lý cần thiết đối với lãnh đạo nhà trường và người phụ trách công tác giáo dục thể chất, y tế trong trường học.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng, cuốn sách được hệ thống năm 2018, cũng đã tập hợp các văn bản pháp luật đang có hiệu lực thi hành tại thời điểm đó. Nhưng cùng với sự thay đổi của nền kinh tế - xã hội, các chính sách pháp luật nói chung, chính sách trong công tác giáo dục thế chất, y tế trong trường học cũng sẽ có những thay đổi. Do đó, có thể rằng, một số các văn bản tác giả hệ thống trong cuốn sách sẽ không còn hiệu lực thi hành nữa. Để đảm bảo hiệu quả trong quá trình tham khảo cuốn sách, bạn đọc lưu ý tra cứu lại một lần nữa hiệu lực văn bản.

5. Kết luận

Cuốn sách "Các giải pháp và chính sách mới trong công tác giáo dục thể chất, y tế trường học và chăm sóc giáo dục học sinh” là tài liệu có giá trị thực tiễn giúp bạn đọc bổ sung kiến thức pháp luật và nâng cao nhận thức về công tác công tác y tế, giáo dục thể chất, hoạt động thể dục, thể thao, chữ thập đỏ trong trường học.

Hy vọng những chia sẻ trên đây của chúng tôi sẽ là một nguồn tư liệu đánh giá chất lượng sách hiệu quả tin cậy của bạn đọc. Nếu thấy chia sẻ của chúng tôi hữu ích, bạn hãy lan tỏa nó đến với nhiều người hơn nhé! Chúc các bạn đọc sách hiệu quả và thu được nhiều thông tin hữu ích từ cuốn sách "Các giải pháp và chính sách mới trong công tác giáo dục thể chất, y tế trường học và chăm sóc giáo dục học sinh".

Nếu bạn có khó khăn trong việc tra cứu hiệu lực văn bản hay quy định pháp luật trong lĩnh vực nào đó, hãy liên hệ tổng đài 1900.6162 của Luật Minh Khuê, chúng tôi sẽ hỗ trợ giải đáp chính xác và nhanh chóng nhất giúp bạn!

Luật Thể dục thể thao quy định như thế nào về hoạt động giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường?

Phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao nhằm nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc người Việt Nam, góp phần cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân, tăng cường hợp tác, giao lưu quốc tế về thể thao, nâng cao sự hiểu biết giữa các quốc gia, dân tộc phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong trường học, việc trú trọng giáo dục thể chất không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe cho học sinh, sinh viên mà còn hỗ trợ phát triển một số kỹ năng sống: đối mặt, kỷ luật và hoạt động nhóm. Hiểu được tầm quan trọng của hoạt động giáo dục thể chất, trong Luật thể dục, thể thao dành một mục để quy định về hoạt động giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường.

Dưới đây là một số quy định về hoạt động giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường theo Luật thể dục thể thao:

Điều 20. Giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường

1. Giáo dục thể chất là môn học chính khóa thuộc chương trình giáo dục nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản cho người học thông qua các bài tập và trò chơi vận động, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.

2. Hoạt động thể thao trong nhà trường là hoạt động tự nguyện của người học được tổ chức theo phương thức ngoại khóa phù hợp với sở thích, giới tính, lứa tuổi và sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người học thực hiện quyền vui chơi, giải trí, phát triển năng khiếu thể thao.

Điều 21. Trách nhiệm của Nhà nước đối với giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường

1. Nhà nước có chính sách dành đất đai, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường, bảo đảm đủ giáo viên, giảng viên thể dục thể thao cho các cấp học và trình độ đào tạo; ưu tiên phát triển môn bơi, võ cổ truyền và các môn thể thao dân tộc.

2. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm sau đây:

a) Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị thể dục, thể thao cho hoạt động giáo dục thể chất ở các cấp học và trình độ đào tạo;

b) Quy định số lượng, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao ở các cấp học và trình độ đào tạo;

c) Xây dựng, ban hành chương trình giáo dục thể chất, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên thể dục thể thao, hướng dẫn nội dung hoạt động thể thao ngoại khóa trong nhà trường;

d) Ban hành tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại thể lực của học sinh, sinh viên.

3. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc xây dựng cơ sở vật chất, bố trí giáo viên, giảng viên thể dục thể thao cho các trường thuộc phạm vi quản lý của mình.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) có trách nhiệm sau đây:

a) Quy hoạch đất đai, xây dựng cơ sở vật chất, nhà tập đa năng, bảo đảm trang thiết bị, dụng cụ thể thao, chỉ tiêu biên chế giáo viên, giảng viên thể dục thể thao cho các trường công lập thuộc địa phương;

b) Thực hiện chính sách ưu đãi về đất đai theo quy định của pháp luật đối với trường tư thục, trường dân lập để các trường này có điều kiện xây dựng cơ sở vật chất phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường.

5. Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định trách nhiệm phối hợp của cơ sở thể thao công lập do mình quản lý với cơ sở giáo dục để sử dụng công trình thể thao phục vụ giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường.

Điều 22. Trách nhiệm của nhà trường

1. Tổ chức thực hiện chương trình môn học giáo dục thể chất theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường.

3. Tổ chức cho người học tham gia các hoạt động thể thao ngoại khóa.

4. Bảo đảm an toàn cho người dạy và người học trong các hoạt động thể dục, thể thao.

5. Phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu thể thao.

6. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển môn bơi, võ cổ truyền và các môn thể thao dân tộc; thành lập câu lạc bộ thể thao của học sinh, sinh viên.

Điều 23. Quyền và nghĩa vụ của giáo viên, giảng viên thể dục thể thao

1. Giảng dạy môn học giáo dục thể chất theo đúng chương trình.

2. Tổ chức hoạt động thể thao ngoại khóa, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu thể thao.

3. Tôn trọng, đối xử công bằng và thực hiện các quy định bảo đảm an toàn cho người học.

4. Được hưởng chế độ phụ cấp đặc thù theo quy định của Chính phủ.

Điều 24. Quyền và nghĩa vụ của người học

1. Thực hiện nhiệm vụ học tập môn học giáo dục thể chất.

2. Được tham gia hoạt động thể thao theo sở thích.

3. Được tuyển chọn vào các trường năng khiếu thể thao.

4. Được sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường.