1. Giới thiệu tác giả

Cuốn "Cẩm nang pháp luật tra cứu tiêu chuẩn, định mức và quy trình mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công" các tác giả Tăng Bình và Ái Phương hệ thống.

2. Giới thiệu hình ảnh sách

Sách Cẩm nang pháp luật tra cứu tiêu chuẩn, định mức và quy trình mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công

Cẩm nang pháp luật tra cứu tiêu chuẩn, định mức và quy trình mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công

Tác giả:Tăng Bình và Ái Phương hệ thống

Nhà xuất bản Tài Chính

3. Tổng quan nội dung sách

Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008 là văn bản pháp luật cao nhất lần đầu tiên được ban hành ở Việt Nam về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Qua hơn 8 năm triển khai thực hiện, công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của nước ta đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008 và công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thời gian vừa qua cũng đã bộc lộ những tồn tại, hạn chế. Vì vậy, để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quản lý, sử dụng tài sản công, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng lãng phí, thất thoát, tham nhũng trong đầu tư xây dựng, mua sắm, sử dụng, xử lý tài sản; đồng thời thể chế hóa chế định về tài sản công quy định tại Điều 53 Hiến pháp năm 2013, tạo sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật, ngày 21/6/2017, Quốc hội khóa XIV Kỳ họp thứ 3 đã thông qua Luật Quản lý, sử dụng tài sản công Luật (QLSDTSC) số 15/2017/QH14 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017, Chính phủ và các bộ ngành đã ban hành hệ thống tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công nhằm tạo hành lang pháp lý quan trọng trong quản lý, sử dụng tài sản công và làm căn cứ để lập kế hoạch và dự toán ngân sách; giao, đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê tài sản, khoán kinh phí sử dụng tài sản công; quản lý, sử dụng và xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị góp phần sử dụng tài sản công và ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả.

Nhằm phát huy hiệu quả của công cụ tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công trong quản lý tài sản công và quản lý chi ngân sách nhà nước, Nhà xuất bản Tài Chính xin giới thiệu cuốn sách: Cẩm nang pháp luật tra cứu tiêu chuẩn, định mức và quy trình mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công do các tác giả Tăng Bình và Ái Phương hệ thống.

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công  tại cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Chương 1. Quy định chung

Chương 2. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

I. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

II. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực  giáo dục và đào tạo

III. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Chương 3. Tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô

I. Tiêu chuẩn, định mức xe ô tô trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp nhà nước

II. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế

Chương 4. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị và tài sản khác

I. Tiêu chuẩn định mức và chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị và tài sản khác của cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp trong nước

II. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế

III. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Phần thứ hai. Quy trình mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên;

Chương 1. Mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung

Chương 2. Mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên

Phần thứ ba. Các khoản chi phí liên quan đến hoạt động đấu thầu mua sắm tài sản công;

Chương 1. Các khoản chi phí liên quan đến hoạt động lựa chọn nhà thầu

Chương 2. Các khoản chi phí liên quan đến hoạt động lựa chọn nhà đầu tư

Phần thứ tư. Chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan nhà nước  và đơn vị sự nghiệp công lập;

Chương 1. Chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan nhà nước

Chương 2. Chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập

Phần thứ năm. Chế độ quản lý, tính khấu hao và hao mòn tài sản cố định

Phần thứ sáu. Sắp xếp lại, xử lý tài sản công;

Chương 1. Quy định chung

Chương 2. Sắp xếp lại, xử lý nhà, đất; xử lý nhà, đất phải di dời theo quy hoạch hoặc do ô nhiễm môi trường

Chương 3. Sắp xếp lại, xử lý tài sản công khác

Phần thứ bảy. Cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công và chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính  đối với các cơ quan nhà nước;

Chương 1. Cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công

Chương 2. Giải đáp các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước

4. Đánh giá bạn đọc

Tài sản công là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Do vậy, quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản công được coi là nghĩa vụ và trách nhiệm của những người đứng đầu tất cả các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, đơn vị được đầu tư, mua sắm trang bị tài sản. 

Nội dung cuốn sách đã hệ thống các quy định pháp luật mới nhất tiêu chuẩn, định mức về quản lý, và sử dụng hiệu quả tài sản công, là tài liệu cần thiết trang bị đối với tất cả các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, đơn vị được đầu tư, mua sắm trang bị tài sản. 

5. Kết luận

Luật Minh Khuê lưu ý bạn đọc, đối với những cuốn sách hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thường được tổng hợp những văn bản còn hiệu lực thi hành tại thời điểm ấn hành sách, song theo thời gian khi các chính sách này sửa đổi, thay thế thì nhược điểm của sách là không thể cập nhật cho người đọc biết được. Do đó, sau thời điểm ấn hành sách, bạn đọc sử dụng sách cần kiểm tra lại hiệu lực thi hành của văn bản được dẫn trong cuốn sách để đảm bảo lựa chọn và áp dụng đúng quy định còn hiệu lực.

Hy vọng những chia sẻ trên đây của chúng tôi sẽ là một nguồn tư liệu đánh giá chất lượng sách hiệu quả tin cậy của bạn đọc. Nếu thấy chia sẻ của chúng tôi hữu ích, bạn hãy lan tỏa nó đến với nhiều người hơn nhé! Chúc các bạn đọc sách hiệu quả và thu được nhiều thông tin hữu ích từ cuốn sách “Cẩm nang pháp luật tra cứu tiêu chuẩn, định mức và quy trình mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công".

Nếu bạn có khó khăn trong việc tra cứu hiệu lực văn bản hay quy định pháp luật trong lĩnh vực nào đó, hãy liên hệ tổng đài 1900.6162 của Luật Minh Khuê, chúng tôi sẽ hỗ trợ giải đáp chính xác và nhanh chóng nhất giúp bạn!

Dưới đây là quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế theo quy định tại Thông tư số 7/2020/TT-BYT:

Điều 3. Phân loại xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế

1. Xe ô tô cứu thương:

a) Xe ô tô cứu thương đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 27/2017/TT-BYT ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn và sử dụng xe ô tô cứu thương;

b) Xe ô tô cứu thương có kết cấu đặc biệt (xe có kết cấu không gian rộng rãi được trang bị máy móc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác cấp cứu, hồi sức tích cực trên xe).

2. Xe ô tô chuyên dùng có kết cấu đặc biệt sử dụng trong lĩnh vực y tế gồm:

a) Xe chụp X.quang lưu động;

b) Xe khám, chữa mắt lưu động;

c) Xe xét nghiệm lưu động;

d) Xe phẫu thuật lưu động;

đ) Xe lấy máu;

e) Xe vận chuyển vắc xin, sinh phẩm;

g) Xe ô tô khác được thiết kế dành riêng cho các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, phòng, chống dịch, kiểm nghiệm.

3. Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động y tế, bao gồm:

a) Xe chuyên dùng phục vụ công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ trung và cấp cao;

b) Xe chuyên dùng có thiết bị để chuyển giao kỹ thuật và chỉ đạo tuyến;

c) Xe vận chuyển máu và các loại mẫu thuộc lĩnh vực y tế, bao gồm: mẫu bệnh phẩm, mẫu bệnh truyền nhiễm, mẫu thực phẩm, mẫu thuốc (bao gồm cả vắc xin, sinh phẩm), mẫu thuộc lĩnh vực môi trường y tế

d) Xe vận chuyển người bệnh;

đ) Xe giám định pháp y, xe vận chuyển tử thi;

e) Xe chở máy phun và hóa chất lưu động;

g) Xe phục vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

h) Xe phục vụ lấy, vận chuyển mô, tạng để phục vụ công tác cấy ghép mô, tạng cho người;

i) Xe vận chuyển bữa ăn cho bệnh nhân tâm thần;

k) Xe vận chuyển dụng cụ, vật tư, trang thiết bị y tế chuyên dùng trong lĩnh vực truyền nhiễm.

l) Xe ô tô gắn mô hình giảng dậy, mô hình mô phỏng, các thiết bị và phương tiện giảng dạy, giáo cụ trực quan;

m) Xe ô tô khác có gắn thiết bị chuyên dùng dành riêng cho các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, phòng, chống dịch, kiểm nghiệm.

Điều 4. Tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế.

1. Tiêu chuẩn, định mức xe ô tô cứu thương:

a) Đối với cơ quan, đơn vị có chức năng khám, chữa bệnh.

- Dưới 50 giường bệnh được định mức 01 xe.

- Từ 50 giường bệnh đến dưới 100 giường bệnh được định mức 02 xe.

- Từ 100 giường bệnh đến dưới 200 giường bệnh được định mức 03 xe.

- Từ 200 giường bệnh đến dưới 300 giường bệnh được định mức 04 xe.

- Từ 300 giường bệnh trở lên, nếu tăng thêm 150 giường bệnh thì định mức được thêm 01 xe.

b) Trường hợp các cơ sở khám, chữa bệnh có nhu cầu trang bị xe ô tô cứu thương có kết cấu đặc biệt thì việc xác định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô cứu thương căn cứ vào các tiêu chí quy định tại Điều 4 Thông tư này.

c) Đối với cơ quan, đơn vị có chức năng chuyên cung cấp dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh:

Việc xác định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô cứu thương căn cứ vào nhu cầu, quy mô dân số, vị trí địa lý và thống kê số lượt cấp cứu, vận chuyển người bệnh trong 03 năm gần nhất để làm cơ sở đề xuất định mức báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định trên nguyên tắc bảo đảm số lượng phù hợp gắn với việc đầu tư, sử dụng hiệu quả xe ô tô.

2. Việc xác định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng có kết cấu đặc biệt và xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác chuyên môn y tế căn cứ vào các tiêu chí sau đây:

a) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Cơ cấu tổ chức, quy mô hoạt động được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại Điều lệ tổ chức, hoạt động; Quy hoạch phát triển (nếu có) và tính chất đặc thù của cơ quan, đơn vị sự nghiệp y tế.

b) Phạm vi và địa bàn hoạt động, quy mô dân số.

c) Số lượng, tần suất sử dụng của từng chủng loại xe ô tô tại thời điểm lập định mức và dự kiến nhu cầu sử dụng của từng chủng loại xe ô tô trong 03 năm tiếp theo. Trường hợp cơ quan, đơn vị sự nghiệp y tế mới thành lập thì chỉ cần dự kiến nhu cầu sử dụng của từng chủng loại xe ô tô trong 03 năm tiếp theo.