1. Giới thiệu tác giả

Cuốn sách chuyên khảo "Bình luận án lệ đầu tư quốc tế và việc áp dụng án lệ đầu tư quốc tế tại Việt Nam" do ThS. Nguyễn Thị Anh Thơ, Phó trưởng khoa Pháp luật thương mại quốc tế,Trường Đại học Luật Hà Nội làm chủ biên.

Tập thể tác giả biên soạn gồm: ThS. Nguyễn Thị Anh Thơ; ThS. Nguyễn Mai Linh; ThS. Trần Phương Anh; ThS. Ngô Trọng Quân; ThS. Nguyễn Thị Nhung; ThS. Phạm Thanh Hằng.

2. Giới thiệu hình ảnh sách

Sách chuyên khảo Bình luận án lệ đầu tư quốc tế và việc áp dụng án lệ đầu tư quốc tế tại Việt Nam

Sách chuyên khảo Bình luận án lệ đầu tư quốc tế và việc áp dụng án lệ đầu tư quốc tế tại Việt Nam

Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Anh Thơ (chủ biên)

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật

3. Tổng quan nội dung sách

Đầu tư quốc tế là quá trình kinh tế trong đó các nhà đầu tư nước ngoài (tổ chức hoặc cá nhân) đưa vốn hoặc bất kỳ hình thức giá trị nào vào nước tiếp nhận đầu tư để thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá và dịch vụ nhằm thu lợi nhuận hoặc để đạt được mục tiêu kinh tế - xã hội nhất định. 

Trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay, đầu tư của cá nhân, tổ chức Việt Nam ở nước ngoài hay của cá nhân, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam đang có xu hướng phát triển mạnh mẽ. Việt Nam có nền kinh tế mở khi tham gia rất nhiều hiệp định về đầu tư, trong đó bao gồm các hiệp định song phương về đầu tư và các hiệp định có nội dung về đầu tư (trong đó có 13 hiệp định thương mại tự do - FTA). Bên cạnh việc thúc đẩy đầu tư tại Việt Nam, các điều ước quốc tế này cũng mang lại cho Việt Nam nhiều rủi ro – có thể trở thành bị đơn trong các tranh chấp. Tính đến nay, Việt Nam đã phải đối diện với khá nhiều tranh chấp đầu tư quốc tế.

Hiểu rõ được vấn đề về đầu tư và tranh chấp đầu tư quốc tế thông qua phân tích thực tiễn tranh chấp và cách thức giải thích luật trong các án lệ đầu tư quốc tế tiêu biểu của một số quốc gia trên thế giới sẽ giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân (bao gồm cả nhà đầu tư) của Việt Nam nắm chắc và thực hiện tốt pháp luật, cam kết quốc tế về đầu tư nước ngoài và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế, có thêm kỹ năng thực tế về vấn đề này.

Đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu và nắm bắt thông tin về những vấn đề nêu trên của bạn đọc, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Bình luận án lệ đầu tư quốc tế và việc áp dụng án lệ đầu tư quốc tế tại Việt Nam (Sách chuyên khảo) của tập thể tác giả do tác giả Nguyễn Anh Thơ, Phó Trưởng khoa Pháp luật thương mại quốc - Đại học Luật Hà Nội làm chủ biên.

Nội dung cuốn sách gồm 8 chương:

Chương I. Các vấn đề lý luận cơ bản về bình luận án lệ tiêu biểu liên quan đến các nguyên tắc cơ bản của luật đầu tư quốc tế

Ở chương này các tác giả trình bày các vấn đề lý luận cơ bản về bình luận án lê tiêu biểu liên quan đến các nguyên tắc cơ bản của luật đầu tư quốc tế.

Chương II. Bình luận án lệ liên quan đến nguyên tắc tước quyền sở hữu

1. Giới thiệu khái quát về vấn đề tước đoạt quyền sở hữu của nhà đầu tư và án lệ liên quan

2. Bình luận Án lệ Metalclad Corp. v. Mexico

3. Sự phát triển Án lệ Metalclad Corp. v. Mexico sau thực tiễn

4. Kinh nghiệm tham khảo đối với Việt Nam khi thực hiện vấn đề tước quyền sở hữu của nhà đầu tư

Chương III. Bình luận án lệ liên quan đến nguyên tắc bồi thường cho việc tước quyền sở hữu

Chương IV. Bình luận án lệ liên quan đến nguyên tắc đối xử công bằng và thỏa đáng

Chương V. Bình luận án lệ liên quan đến nguyên tắc bảo hộ chống lại việc từ chối công lý

Chương VI. Bình luận án lệ liên quan đến nguyên tắc bảo hộ an toàn và an ninh đầy đủ

Chương VII. Bình luận án lệ liên quan đến nguyên tắc không phân biệt đối xử

Chương VII​I. Bình luận án lệ liên quan đến nguyên tắc tự do chuyển tiền

Các chương từ Chương II đến Chương VIII bình luận án lệ liên quan đến bảy nguyên tắc cơ bản của luật đầu tư quốc tế là: nguyên tắc tước quyền sở hữu; nguyên tắc bồi thường cho việc tước quyền sở hữu; nguyên tắc đối xử công bằng và thỏa đáng; nguyên tắc bảo hộ chống lại sự từ chối công lý; nguyên tắc bảo hộ an toàn và an ninh đầy đủ; nguyên tắc không phân biệt đối xử; nguyên tắc tự do chuyển tiền.

4. Đánh giá bạn đọc

Qua việc phân tích, bình luận các án lệ đầu tư quốc tế, nội dung cuốn sách đã phác họa một bức tranh toàn cảnh về sự phát triển của pháp luật đầu tư quốc tế; vấn đề chính sách, pháp luật ẩn sau các chuyển biến trong các hiệp định đầu tư quốc tế cũng như việc phòng ngừa loại tranh chấp này - kinh nghiệm tham khảo đối với Việt Nam.

Đây là cuốn sách có giá trị tham khảo không chỉ về mặt khoa học pháp lý mà còn cung cấp tới bạn đọc nhiều kiến thức pháp lý thực tiễn thông qua những án lệ điển hình đã được phân tích.

Cuốn sách không chỉ là học liệu phục vụ học tập hiệu quả trong chương trình đào tạo Luật thương mại quốc tế (Luật đầu tư quốc tế) đối với sinh viên, học viên tại các trường đại học luật mà còn là tài liệu tham khảo hữu ích đối với nhà đầu tư quan tâm tới lĩnh vực pháp lý này để trang bị cho mình những nguyên tắc cơ bản trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế, chủ động và hạn chế rủi ro tối ưu nhất trong thực tiễn hoạt động đầu tư của mình.

5. Kết luận

Sách chuyên khảo Bình luận án lệ đầu tư quốc tế và việc áp dụng án lệ đầu tư quốc tế tại Việt Nam thực sự là một cuốn sách rất hay và bổ ích bởi lẽ chủ đề này chưa có nhiều tác giả nghiên cứu. Hy vọng những chia sẻ trên đây của chúng tôi sẽ là một nguồn tư liệu đánh giá chất lượng sách hiệu quả tin cậy của bạn đọc. Nếu thấy chia sẻ của chúng tôi hữu ích, bạn hãy lan tỏa nó đến với nhiều người hơn nhé! Chúc các bạn đọc sách hiệu quả và thu được nhiều thông tin hữu ích từ cuốn sách.

Luật Minh Khuê trích dẫn dưới đây nội dung trong cuốn sách giới thiệu khái quát về vấn đề tước đoạt quyền sở hữu của nhà đầu tư để bạn đọc tham khảo:

Tước đoạt quyền sử hữu là một trong những vấn đề pháp lý quan trọng trong pháp luật đầu tư quốc tế, bởi vấn đề bảo vệ nhà đầu tư nước ngoài là mục đích chính của các hiệp định đầu tư quốc tế.
Tước đoạt quyền sở hữu không phải là một hành vi bất hợp pháp và được thừa nhận trong pháp luật quốc tế. Về nguyên tắc, chính phủ nước tiếp nhận đầu tư có quyền tước đoạt tài sản của người nước ngoài, tuy nhiên để được xem là tước đoạt tài sản của nhà đầu tư một cách hợp pháp thì phải đáp ứng các điều kiện như việc tước đoạt tài sản là vì mục đích công cộng, không tồn tại sự phân biệt đối xử, diễn ra theo đúng quy trình của pháp luật và bồi thường đầy đủ, hiệu quả, kịp thời.
Về cơ bản, tước quyền sử hữu là việc chính phủ nước tiếp nhận đầu tư trung thu tài sản hoặc các quyền của nhà đầu tư nước ngoài và có bồi thường thỏa đáng để phục vụ cho mục đích công cộng.
Tước quyền sở hữu được thể hiện dưới hai hình thức: tước quyền sử hữu trực tiếp và tước quyền sử hữu gián tiếp. Trong khi các tiêu chuẩn về tước đoạt quyền sử hữu trực tiếp được xác định một cách rất rõ ràng thì định nghĩa về tước đoạt quyền sở hữu gián tiếp lại có nhiều quan điểm khác nhau.
Tước quyền sở hữu trực tiếp là hành vi của nước tiếp nhận đầu tư yêu cầu nhà đầu tư nước ngoài chuyển giao hợp pháp bắt buộc đối với quyền sở hữu tài sản hoặc việc thu giữ hoàn toàn tài sản đó. Hành vi tước quyền sử hữu trực tiếp của nước tiếp nhận đầu tư thể hiện một sự cố ý, công khai và ý định rõ ràng, như được phản ánh dưới hình thức luật, quyết định hoặc biện pháp để tước đoạt tài sản của chủ sở hữu của họ thông qua chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc tịch thu hoàn toàn.
Còn khái niệm tước quyền sở hữu gián tiếp thì có nhiều quan điểm khác nhau dựa vào thực tiễn giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế liên quan đến tước quyền sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài của chính phủ nước tiếp nhận đầu tư, có nhiều án lệ đã làm rõ phạm vi áp dụng và khái niệm tước quyền sử hữu gián tiếp. Một trong số đó là Án lệ Metalclad Corp. v. Mexico, ICSID Case N. ARB (À)/97/1, NAFTA, 2000 đã làm rõ khái niệm tước quyền sở hữu gián tiếp đó là tước đoạt tài sản hoặc một biện pháp tương đương với việc trung thu tài sản bao gồm một biện pháp của chính phủ nước tiếp nhận đầu tư và biện pháp đó có ảnh hưởng đến việc tước bỏ toàn bộ hoặc một phần đáng kể của chủ sở hữu khoản đầu tư về lợi ích kinh tế. Hơn thế nữa, trong án lệ này đã làm rõ quan điểm của Hội đồng trọng tài về tước quyền sở hữu theo điều 1110 Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA), rằng việc trưng thu không chỉ bao gồm hành vi chiếm đoạt tài sản được thừa nhận mà còn bao gồm cả hành vi bí mật hoặc ngẫu nhiên can thiệp vào việc sử dụng tài sản có tác dụng tước đoạt toàn bộ hoặc một phần tài sản của chủ sở hữu. Án lệ được giải quyết bởi quy tắc trọng tài phụ trợ thuộc Trung tâm giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế (Internetional Centre for Settlement of Invesstment Disputes - ICSID) do tại thời điểm giải quyết tranh chấp Mêhicô chưa phải là thành viên của công ước Washington năm 1965. Án lệ này được xem là vụ việc tiêu biểu trong việc đưa ra định nghĩa về tước quyền sở hữu gián tiếp.
..... 
Tiêu chuẩn bổi thường cho hành vi tước đoạt quyền sở hữu của quốc gia tiếp nhận đầu tư là một vấn đề gây tranh luận nhiều trong thực tiễn giải quyết tranh chấp bởi sự phức tạp và đan xen của các quy định nằm trong cả tập quán quốc tế và các hiệp định đầu tư quốc tế (IIAs). Các hiệp định này thông thường đều có điều khoản hạn chế việc tước quyền sở hữu tài sản của nhà đầu tư và chỉ cho phép nếu thỏa mãn một số điều kiện nhất định, thông thường là:
(i) vì mục đích bảo vệ lợi ích công cộng;
(ii) Không mang tính phân biệt đối xử;
(iii) Được tiến hành theo thủ tục pháp luật đúng đắn và 
(iv) có kèm theo bồi thường đầy đủ đối với giá trị khoản đầu tư đã bị tước đoạt.
.....
.....