1. Giới thiệu tác giả

Cuốn sách "Cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về quyền con người" được biên soạn bởi Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Ngân.

2. Giới thiệu hình ảnh sách

Sách chuyên khảo Cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về quyền con người (TS. Nguyễn Thị Kim Ngân)

Cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về quyền con người

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Kim Ngân

Nhà xuất bản Lao động xã hội

3. Tổng quan nội dung sách

Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định chủ trương "Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế,... ; nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập, dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới". Với chủ trường đó, Việt Nam luôn mong muốn tăng cường đối thoại và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quyền con người trên cơ sở bình đẳng, xây dựng , tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau. Việt Nam đã chủ động tham gia và trở thành  thành viên của nhiều điều ước quốc tế về quyền con người. Tham gia các điều ước quốc tế về quyền con người là một chủ trương thường cuyên và nhất quán của Việt Nam, thể hiện cam kết cũng như quyết tâm của Việt Nam trong việc bảo đảm và thực hiện các chuẩn mực pháp lý quốc tế về quyền con người. Tham gia các điều ước quốc tế về quyền con người đòi hỏi Việt Nam phải gải quyết nhiều vấn đề khác nhau, trong đó có việc hoàn thiện cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về quyền con người tại Việt Nam.

TS. Nguyễn Thị Kim Ngân đã biên soạn cuốn sách chuyên khảo "Cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về quyền con người" với mong muốn đem đến những tri thức về cơ chế thực hiện điều ước quốc tế nói chung và điều ước quốc tế về quyền con người nói riêng.

Nội dung cuốn sách tập trung vào những vấn đề sau:

Thứ nhất, một số vấn đề lý luận về cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về quyền con người, đặc biệt làm rõ những điểm tương đồng và khác biệt giữa cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về quyền con người so với cơ chế thực hiện điều ước quốc tế trong các lĩnh vực khác.

Thứ hai, pháp luật và thực tiễn vận hành cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về quyền con người tại một số quốc gia trên thế giới; bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam.

Thứ ba, thực trạng cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về quyền con người của Việt Nam; phương hướng và giải pháp hoàn thiện cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về quyền con người tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Cấu trúc chương mục như sau:

Chương 1. Một số vấn đề lý luận về cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về quyền con người

1. Khái niệm cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về quyền con người

2. Cấu thành của cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về quyền con người

3. Các đảm bảo của cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về quyền con người

Chương 2. Cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về quyền con người tại một số quốc gia trên thế giới

1. Cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về quyền con người tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

2. Cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về quyền con người tại Cộng hòa Philippines

3. Cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về quyền con người tại Liên bang Thụy Sỹ

4. Một số bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

Chương 3. Cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về quyền con người tại Việt Nam

1. Việt Nam với việc tham gia các điều ước quốc tế về quyền con người

2. Thiết chế quốc gia triển khai thực hiện điều ước quốc tế về quyền con người

3. Biện pháp thực hiện nghĩa vụ thành viên điều ước quốc tế về quyền con người

4. Một số vấn đề còn tồn tại trong cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về quyền con người tại Việt Nam

Chương 4. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về quyền con người tại Việt Nam

1. Quan điểm cơ bản của Đảng và Nhà nước Việt Nam về quyền con người và thực hiện nghĩa vụ thành viên điều ước quốc tế về quyền con người

2. Phương hướng hoàn thiện cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về quyền con người tại Việt Nam

3. Giải pháp hoàn thiện cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về quyền con người tại Việt Nam

4. Đánh giá bạn đọc

Nghiên cứu về quyền con người sẽ không thể toàn diện nếu không nghiên cứu về các điều ước quốc tế về quyền con người. Những quyền con người cơ bản, tự nhiên vốn có đã được thừa nhận, do đó,vấn đề mấu chốt của việc bảo đảm quyền con người trong giai đoạn hiện nay chính là cơ chế thực hiện và bảo vệ quyền con người như thế nào. Và cuốn sách "Cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về quyền con người" do TS. Nguyễn Thị Kim Ngân biên soạn sẽ cung cấp cho chúng ta tài liệu nghiên cứu thêm một khía cạnh nữa trong cơ chế bảo đảm quyền con người.  

Trên cơ sở trình bày các vấn đề lý luận về cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về quyền con người, tác giả đã trình bày cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về quyền con người tại một số quốc gia trên thế giới có sự so sánh tương quan với cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về quyền con người ở Việt Nam, từ đó đưa ra quan điểm cá nhân về phương hướng hoàn thiện cơ chế này tại Việt Nam.

Với bố cục khoa học, nội dung trình bày logic, "Cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về quyền con người" là chuyên khảo thực sự hữu ích đối với sinh viên, học viên và các nhà nghiên cứu về lĩnh vực quyền con người.

5. Kết luận

Trên đây là chia sẻ tổng quan về nội dung cuốn sách "Cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về quyền con người". Hy vọng sẽ là những thông tin hữu ích phục vụ bạn đọc lựa chọn sách hiệu quả.

Trong chuyên mục "Sách luật" của chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và giới thiệu nhiều hơn nữa những cuốn sách luật hay và hữu ích, rất mong nhận được sự quan tâm và theo dõi của bạn đọc. Chúc các bạn đọc sách hiệu quả và thu được nhiều thông tin hữu ích từ cuốn sách "Cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về quyền con người".

Tình hình thực hiện cam kết quốc tế về quyền con người ở Việt Nam

Hiến pháp hiện hành của Việt Nam được Quốc hội thông qua vào cuối năm 2013, việc thông qua bản Hiến pháp này đánh dấu bước tiến quan trọng của Việt Nam trong nhận thức về quyền con người cũng như trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân trên tất cả các lĩnh vực. Hiến pháp  năm 2-13 có quy định một chương riêng về "Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân". Điểm mới so với các bản Hiến pháp trước đây, Hiến pháp năm 2013 không cho phép các văn bản dưới luật được đưa ra các quy định hạn chế quyền con người và ngay cả luật của Quốc hội cũng không được đưa ra các hạn chế quyền con người với bất kỳ lý do nào khác, ngoài các lý do được Hiến pháp quy định: "Quyền con người, quyền công dân chỉ bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng (Điều 14).

Để triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, Việt Nam đã tiến hành ra soát hơn 100.000 văn bản quy phạm pháp luật để đưa ra các kiến nghị, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản liên quan, trong đó, nhiều luật quan trọng về quyền con người đã được ban hành mới như Bộ luật hình sự năm 2015; Bộ luật dân sự năm 2015; Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015, Luật tiếp cận thông tin năm 2016; Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016; Luật báo chí năm 2016; Luật trợ giúp pháp lý năm 2017; Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017.

Đó là trong nước, còn đối với các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên thì:

- Việt Nam cam kết tuân thủ các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, Điều này được thể hiện rõ tại Hiến pháp, Luật điều ước quốc tế và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trong công tác xây dựng pháp luật, việc xây dựn, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong nước không được cản trở việc thực hiện điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (Điều 5 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật). Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật trong nước và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó, trừ Hiến pháp (Điều 6 Luật Điều ước quốc tế).

- Việt Nam đã tham gia 7/9 Công ước cơ bản của Liên hợp quốc về quyền con người và mộ số Nghị định thư của các Công ước này. Bên cạnh đó, Việt Nam còn tham gia nhiều công ước quốc tế khác có nội dung liên quan đến việc ghi nhận, thúc đẩy và bảo vệ quyền con người.

- Việt Nam nghiêm túc thực hiện cơ chế kiểm định kỳ phổ quát (UPR; tích cực tham gia bào nhiều cơ chế quan trọng của Liên hợp quốc về quyền con người như Hội đồng nhân quyền nhiệm kỳ 2014 - 2016, Hội đồng Kinh tế - Xã hội nhiệm kỳ 2016 - 2018; chủ động đối thoại về quyền con người với nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới...

- Việt Nam nghiêm túc thực hiện các khuyến nghị về quyền con người thông qua các cơ chế bảo vệ quyền con người của Liên hợp quốc. Việt Nam đã có bình luận chính thức đối với các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền năm 2002 tại Tài liệu số CCPR/CO/75/VNM/Add.1 ngày 05/8/2002 và Tài liệu số CCPR/CO/75/VNM/Add.2 ngày 24/7/2003. Từ thời điểm đó đến nay, mặc dù còn nhiều thách thức trong việc thực thi Công ước, Nhà nước Việt Nam đã chủ động, tích cực hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao chất lượng thực hiện pháp luật nhằm bảo vệ và bảo đảm tốt hơn các quyền dân sự, chính trị phù hợp với các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền và điều kiện phát triển thực tế tại Việt Nam

Ngoài ra, Việt Nam đang nghiên cứu khả năng gia nhập một số Công ước về quyền con người, chẳng hạn như Công ước chống mất tích cưỡng bức (CPD) , Công ước quốc tế về bảo vệ các quyền của người lao động di cư và các thành viên gia đình của họ (ICRMW). ĐỐi với việc nhập các Nghị định thưu không bắt buộc của Công ước, Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu, xem xét trong thời gian tới.