1. Giới thiệu tác giả

Cuốn sách chuyên khảo "Pháp luật về giao kết và thực hiện hợp đồng theo mẫu trong mua bán căn hộ chung cư ở Việt Nam" do PGS.TS. Doãn Hồng Nhung làm chủ biên cùng sự tham gia biên soạn của tác giả Hoàng Anh Dũng.

2. Giới thiệu hình ảnh sách 

Sách chuyên khảo Pháp luật về giao kết và thực hiện hợp đồng theo mẫu trong mua bán căn hộ chung cư tại Việt Nam

Pháp luật về giao kết và thực hiện hợp đồng theo mẫu trong mua bán căn hộ chung cư ở Việt Nam

Tác giả: PGS.TS. Doãn Hồng Nhung

NHà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật

3. Tổng quan nội dung sách

Số lượng dân cư nước ta thì ngày càng gia tăng về số lượng, trong hi đó đất đai là hữu hạn, diện tích đất không thể mở rộng, bởi vậy nhu cầu nhà ở ngày càng nhiều, việc sở hữu nhà đất đã không còn là lựa chọn tối ưu cho một bộ phận dân cư. Do đó, thị trường mua bán căn hộ chung cư ngày càng diễn ra sôi động, không chỉ ở các thành phố lớn, tập trung đông dân cư. 

Pháp luật về hợp đồng mua bán căn hộ chung cư đã tạo điều kiện cho các chủ đầu tư chủ động xác định rõ được quyền, nghĩa vụ của mình, tạo ra những cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp kinh doanh bất động sản chủ động và sử dụng nguồn vốn huy động tốt hơn, mang lại hiệu quả trong hoạt động kinih doanh và bảo vệ quyền lợi của các chủ thể khi tham gia giao kết, thực hiện hợp đồng mua bán, đồng thời tạo điều kiện cho hoạt động của thị trường bất động sản từng bước ổn định. Cùng với đó, pháp luật hiện hành cũng đã từng bước khắc phục được những hạn chế và bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người mua, giải quyết được các vấn đề an sinh xã hội, tạo điều kiện cho người thu nhập thấp từng bước tiếp cận được với nhà ở, đảm bảo công bằng hơn cho các chủ thể khi tham gia vào quan hệ pháp luật này. Tuy vậy, pháp luật về hợp đồng mua bán căn hộ chung cư cũng còn tồn tại không ít vướng mắc, khiến việc mua bán căn hộ chung cơ vẫn còn tồn tai nhiều hoạt động không lành mạnh mà khi xảy ra trường hợp phát sinh rủi ro thì người mua nhà thường là chủ thể phải gáng chịu. Do đó, việc nghiên cứu tìm hiểu thực trạng pháp luật về giao kết và thực hiện hợp đồng theo mẫu trong mua bán căn hộ chung cư là điều cần thiết để từ đó kiến nghị những giải pháp hoàn thiện pháp luật để bảo đảm giao dịch về mua bán căn hộ chung cư thực hiện hiệu quả trên thực tế, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của các bên tham gia giao dịch.

Cuốn sách chuyên khảo "Pháp luật về giao kết và thực hiện hợp đồng theo mẫu trong mua bán căn hộ chung cư tại Việt Nam"  là một tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc trong vấn đề này. Cuốn sách do PGS.TS. Doãn Hồng Nhung làm chủ biên.

Cuốn sách được biên soạn với cấu trúc chương mục như sau:

Chương 1. Những vấn đề lý luận chung về giao kết và thực hiện hợp đồng theo mẫu trong mua bán căn hộ chung cư

1. Khái niệm hợp đồng

2. Khái niệm hợp đồng theo mẫu

3. Đặc trưng của hợp đồng theo mẫu

4. Hợp đồng theo mẫu trong mua bán căn hộ chung cư

5 Vai trò của giao kết và thực hiện hợp đồng theo mẫu

6. Pháp luật điều chỉnh giao kết và thực hiện hợp đồng theo mẫu

7. Kinh nghiệm về giao kết và thực hiện hợp đồng theo mẫu trên thế giới và gợi mở cho Việt Nam

Chương 2. Thực trạng pháp luật về giao kết và thực hiện hợp đồng theo mẫu trong mua bán căn hộ chung cư tại Việt Nam

1. Các quy định chung về hợp đồng mua bán căn họ chung cư

2. Các quy định về giao kết và thực hiện hợp đồng theo mẫu trong mua bán căn hộ chung cư

3. Thực tiễn áp dụng pháp luật trong giao kết và thực hiện hợp đồng theo mẫu trong mua bán căn hộ chung cư

Chương 3. Hoàn thiện pháp luật về giao kết và thực hiện hợp đồng theo mẫu trong mua bán căn hộ chung cư và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật tại Việt Nam

1. Sự cần thiết phải hoàn thiện pháp luật về hợp đồng theo mẫu trong mua bán căn hộ chung cư

2. Định hướng hoàn thiện pháp luật về giao kết và thực hiện hợp đồng theo mẫu trong mua bán căn hộ chung cư

3. Giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về hợp đồng theo mẫu trong mua bán căn hộ chung cư

4. Đánh giá bạn đọc

Cuốn sách được biên soạn và ấn hành thời điểm năm 2018, đến nay năm 2022, quy định về hợp đồng mẫu trong mua bán căn hộ chung cư đã được thay đổi. Song về mặt nguyên tắc, việc mua bán căn hộ chung cư vẫn thực hiện theo hợp đồng mẫu ban hành tại Nghị định 02/2022/NĐ-CP. Và việc tìm hiểu pháp luật về giao kết cũng như thực hiện hợp đồng mẫu trong mua bán chung cư vẫn là điều cần thiết đối với mỗi cá nhân, tổ chức tham gia giao dịch, người làm công tác tư vấn pháp luật cũng như sinh viên, học viên chuyên ngành luật. Cuốn sách "Pháp luật về giao kết và thực hiện hợp đồng theo mẫu trong mua bán căn hộ chung cư"  cung cấp cho chúng ta những kiến thức lý luận về hợp đồng mẫu, trình bày thực trạng pháp luật quy định về giao kết và thực hiện hợp đồng mẫu trong mua bán căn hộ chung cư. Trên cơ sở đó đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành trong thực tiễn giao dịch mua bán căn hộ chung cư.

Cuốn sách không chỉ cung cấp cho người đọc những kiến thức lý luận về mặt khoa học pháp lý mà còn có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc.

Thị trường giao dịch căn hộ chung cư ở Việt Nam ngày càng diễn ra sôi động và phổ biến ở nước ta không chỉ ở đô thị, những thành phố lớn mà hầu khắp các tỉnh thành đều đang mở rộng dần mô hình nhà ở chung cư. Do đó, nhu cầu tìm hiểu pháp luật về giao kết và thực hiện hợp đồng mẫu trong mua bán căn hộ chung cư của người dân ngày càng nhiều. Cuốn sách được biên soạn góp phần phổ biến pháp luật về lĩnh vực giao dịch dân sự này tới cộng đồng.

Như đã nói, cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích đối với mọi đối tượng bạn đọc, đặc biệt đối với cá nhân, tổ chức trực tiếp tham gia vào giao dịch mua bán căn hộ chung cư, người làm công tác tư vấn pháp lý và là tài liệu tham khảo thêm đối với sinh viên chuyên ngành luật, kinh tế.

5. Kết luận

Trên đây là chia sẻ tổng quan về nội dung cuốn sách chuyên khảo "Pháp luật về giao kết và thực hiện hợp đồng theo mẫu trong mua bán căn hộ chung cư ở Việt Nam". Hy vọng sẽ là thông tin hữu ích phục vụ bạn đọc lựa chọn được cuốn sách mà mình đang cần thiết.

Chúng tôi thường xuyên cập nhật và giới thiệu những cuốn sách luật hay, có giá trị tham khảo đối với bạn đọc không chỉ ngành luật trong chuyên mục "Sách luật" mỗi ngày. Rất mong nhận được sự quan tâm và theo dõi của bạn đọc. Chúc các bạn đọc sách hiệu quả và thu được nhiều thông tin hữu ích từ cuốn sách "Pháp luật về giao kết và thực hiện hợp đồng theo mẫu trong mua bán căn hộ chung cư ở Việt Nam".

Đặc trưng bất cân xứng giữa các bên trong hợp đồng theo mẫu

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 đưa ra định nghĩa hợp đồng theo mẫu trong phạm vi mối quan hệ giữa người kinh doanh hàng hóa, cung cấp dịch vụ với khách hàng là người tiêu dùng. Như vậy, dưới góc độ của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010, hợp đồng theo mẫu được sử dụng trong các giao dịch giữa nhà kinh doanh và người tiêu dùng. Hiện nay, hợp đồng theo mẫu được sử dụng trong nhiều loại giao dịch, tuy nhien, trong khuôn khổ cuốn sách này, nhóm tác giả chỉ tập trung nghiên cứu mối quan hệ giữa nhà kinh doanh hàng hóa , dịch vụ và đối tượng khách hàng là người tiêu dùng. Theo đó, một bên chủ thể trong hợp đồng theo mẫu là cá nhân, tổ chức kinh doanh, những người tham gia giao dịch với mục đích sinh lợi và cọi đó là nghề nghiệp của mình, hay bên soạn thảo nội dung hợp đồng. Bên còn lại của hợp đồng là người tiêu dùng, hay bên không soạn thảo nội dung hợp đồng, bên gia nhaaph. Khoản 1 Điều 3 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 định nghĩa: "người tiêu dùng là người mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của cá nhân, gia đình, tổ chức". Người tiêu dùng ở đây chỉ những cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ chỉ để phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng, sinh hoạt cá nhân (như mua căn hộ chung cư để ở) mà không nhằm mục đích kinh doanh, sinh lợi. Do đó, các bên chủ thể trong hợp đồng theo mẫu có những sự bất cân xứng.

Thứ nhất, sự bất cân xứng về vị thế

Khi xem xét vị thế giữa các bên trong quan hệ giao kết và thực hiện hợp đồng, cần phải nhắc đến nguyên tắc bình đẳng, công bằng trong giao kết và thực hiện hợp đồng. Nếu như tự do ý chí là nền tảng, cơ sở của việc giao kết hợp đồng thì tự do ý chí phải bảo đảm công bằng và bình đẳng. Do đó, Nhà nước cần can thiệp vào các quan hệ hợp đồng thông qua việc ban hành các quy định pháp luật nhằm bảo đảm tự do trong giao kết hợp đồng cũng như sự công bằng. Trong thực tiễn, nguyên tắc bình đẳng khó được bảo đảm trọn vẹn. Các bên ký hợp đồng thường có vị thế không ngang bằng nhau mà luôn tồn tại một bên mạnh hơn và một bên yếu thế hơn về kinh tế, về khả năng đàm phán, giao kết hợp đồng, hiểu biết về pháp luật... trong giao dịch giữa môt bên là cá nhân người tiêu dùng và một bên là nhà kinh doanh thì sự chênh lệch này lại càng rõ ràng. Với vị thế, khả năng của mình, nhà kinh doanh dễ áp đặt các điều khoản có lợi cho mình, hạn chế tình tùy nghi của các điều khoản hoặc phân chia lợi ích không công bằng, ràng buộc người tiêu dùng vào những trách nhiệm họ không mong muốn.

Thứ hai, sự bất cân xứng về thông tin

Bất cân xứng về thông tin là một thuật ngữ trong kinh tế học thể hiện tình trạng trong một giao dịch một bên có thông tin đầy đủ hơn và tốt hơn so với các bên còn lại Điều này có thể ảnh hưởng đến sự lựa chọn, quyết định của cả người mua và người bán mà thông thường, bên mua có thông tin đầy đủ hơn là phía người bán. Dưới góc độ kinh tế, việc không nắm được các thông tin đầy đủ, xác thực sẽ khiến người mua tra giá thấp hơn với giá trị thực của hàng hóa, khiến người bán không còn động lực sản xuất hàng hóa có giá trị và có xu hướng sản xuất hàng hóa có chất lượng trung bình hoặc các nhà sản xuất hàng hóa chất lượng tốt sẽ rút lui khỏi thị trường. Hệ quả là trên thị trường chỉ còn lại những sản phẩm có giá trị thấp, hàng hóa tốt bị loại bỏ, thị trường sụp đổ. DƯới góc độ pháp lý, một bên ký kết hợp đồng không có đủ thông tin cần thiết, đầy đủ sẽ làm giảm khả năng thương lượng giao kết hợp đồng, họ dễ bị bên còn lại áp đặt và hệ quả là luôn tiềm ẩn những rủi ro không lường trước xảy ra trong tương lai.