1. Giới thiệu tác giả

Cuốn sách "Pháp luật đất đai trong hoạt động nghề luật sư" do TS. Nguyễn Minh Hằng làm chủ biên.

2. Giới thiệu hình ảnh sách

Sách Pháp luật đất đai trong hoạt động nghề luật sư

Pháp luật đất đai trong hoạt động nghề luật sự

Tác giả: TS. Nguyễn Minh Hằng (chủ biên)

Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông

3. Tổng quan nội dung sách 

Từ thực tiễn chúng ta thấy rằng, các vấn đề đất đai phát sinh trên thực tế rất đa dạng và phức tạp. Do tính chất đặc thù của quan hệ pháp luật đất đai, việc xác định sự hợp pháp của nguồn gốc đất luôn là yêu cầu tiên quyết khi xem xét đến hiệu lực của các giao dịch liên quan. Và để chứng minh tính hợp pháp này cần phải tìm đọc và tham chiếu đến rất nhiều các quy định pháp luật ở nhiều giai đoạn lịch sử, bởi chính sách của nhà nước về nguồn gốc đất của nước ta ở mỗi thời điểm có nhiều điểm khác biệt. Có thể nguồn gốc đất theo quy định của thời điểm này là hợp pháp nhưng lại là bất hợp pháp ở thời điểm khác. Cùng với đó, hệ thống văn bản pháp luật về đất đai rất lớn, việc tập hợp, tìm hiều và áp dụng sao cho đúng đắn là điều rất khó khăn đối với không chỉ cơ quan có thẩm quyền giải quyết mà cũng là vấn đề nan giải đối với luật sư hành nghề tư vấn hay tranh tụng trong lĩnh vực này. Bởi vậy, để những học viên đào tạo nghề luật sư cũng như các chức danh tư pháp khác nắm chắc kiến thức pháp lý về đất đai và có kỹ năng cần thiết trong tư vấn và tranh tụng trong lĩnh vực này rất cần được đào tạo bài bản và cần có học liệu giảng dạy chính thống, hiệu quả. 

Cuốn sách "Pháp luật đất đai trong hoạt động nghề luật sư" được biên soạn bởi các chuyên gia pháp lý đầu ngành về lĩnh vực đất đai, phân tích và làm rõ các cơ sở lý luận và thực tiễn của những yếu tố pháp lý trong các quy định của pháp luật được triển khai áp dụng trong thực tiễn hành nghề, cung cấp những kiến thức pháp luật và nhiều tình huống thực tiễn về pháp luật đất đai trong hoạt động hành nghề luật sư là học liệu thực sự cần thiết phục vụ đào tạo luật sư tại học viện tư pháp nhằm rèn luyện kỹ năng tư vấn và tranh tụng cho học viên đào tạo luật sư trong lĩnh vực đất đai.

Nội dung cuốn sách được biên soạn với bố cục gồm 3 phần nội dung chính. Cụ thể như sau:

Phần 1. Tổng quan về pháp luật đất đai trong hoạt động nghề luật sư

Chương 1. Tổng quan pháp luật đất đai được áp dụng trong hoạt động nghề luật sư

Pháp luật đất đai được áp dụng trong hoạt động nghề luật sư chính là hoạt động thường xuyên trong tư vấn, tranh tụng và giải quyết các tranh chấp mà luật sư thường gặp. Áp dụng pháp luật đất đai trong nghề luật sư góp phần bảo vệ quyền cơ bản của công dân trong mọi lĩnh vực hướng đến xây dựng nhà nước pháp quyền và xã hội dân sự ở Việt Nam. Chương 1 taaoj trung nghiên cứu về lý luận khái quát "Áp dụng pháp luật đất đai trong hoạt động nghề luật sư" cùng với những khó khăn trong hoạt động áp dụng pháp luật và các vướng mắc của pháp luật đất đai ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả của hoạt động áp dụng pháp luật.

Nội dung chính gồm: 

1. Lý luận chung về áp dụng pháp luật đất đai trong thực thi pháp luật của luật sư

2. Một số rủi ro, khó khăn đối với luật sư trong quá trình áp dụng pháp luật để giải quyết vụ việc

3. Những khó khăn, tồn tại khi hòa giải để giải quyết tranh chấp đất đai

4. Một số những bất cập trong pháp luật VIệt Nam khi áp dụng giải quyết tranh chấp đất đai

5. Giải pháp hoàn thiện pháp luật

Phần 2. Kỹ năng tư vấn của luật sư trong lĩnh vực đất đai

Chương 2. Tư vấn pháp luật của luật sư về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất

1. Khái niệm và đặc điểm hoạt động tư vấn của luật sư đối với quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất

2. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo pháp luật đất đai qua các thời kỳ

3. Thực trạng hoạt động tư vấn của luật sư đối với quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất

Chương 3. Các căn cứ xác lập và chấm dứt quyền sử dụng đất

1. Căn cứ xác lập quyền sử dụng đất 

2. Những căn cứ chấm dứt quyền sử dụng đất

Chương 4. Một số bất cập của pháp luật đất đai liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp

1. Quyền của người sử dụng đất là doanh nghiệp khi bán tài sản gắn liền với đất

2. Việc phân biệt khái niệm người sử dụng đất khác nhau cho các loại hình doanh nghiệp khác nhau

3. Quyền thế chấp quyền sử dụng đất tại các tổ chức tín dụng

4. Việc không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho chủ đầu tư cấp I trong khu đô thị mới không chỉ tạo sự bất bình đẳng mà còn gây khó khăn cho các chủ đầu tư cấp I trong việc khai thác các giá trị của quyền sử dụng đất

5. Quy định của luật đất đai và các văn bản hướng dẫn về thủ tục

Chương 5. Tư vấn khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai

1. Khái niệm, đặc điểm tư vấn khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai

2. Nội dung tư vấn khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai

Chương 6. Tư vấn về bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thi hồi đất tại Việt Nam

1. Quy định của pháp luật về thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

2. Một số điểm thành công và vướng mắc cơ bản khi thực hiện quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng tái định cư

Phần 3. Kỹ năng tranh tụng của luật sư trong lĩnh vực đất đai

Chương 7. Giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục hành chính

1. Những vấn đề chung về tranh chấp đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai

2. Thực trạng giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục hành chính

3. Một số giải pháp

Chương 8. GIải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục tố tụng dân sự

1. Nhận diện và xác định thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai của tòa án theo thủ tục tố tụng dân sự

2. Kỹ năng tư vấn, giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục tố tụng dân sự

3. Một số lưu ts về đường lối giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục tố tụng dân sự

4. Đánh giá bạn đọc

Cùng với đòi hỏi của thực tiễn, chính sách pháp luật về đất đai được chú trọng và ngày càng hoàn thiện. Pháp luật đất đai ở mỗi thời kỳ khác nhau, nguồn gốc đất đai cũng bởi thế có những căn cứ pháp lý riêng, do đó, trong thực tiễn các vấn đề tranh chấp phát sinh trong lĩnh vực đất đai, giao dịch đất đai cũng rất phức tạp. Việc nghiên cứu các quy định pháp luật để có thể tư vấn thấu đáo cho khách hàng đòi hỏi nhiều kỹ năng cũng như tư duy pháp lý nhạy bén của luật sư. Do đó, ngoài việc trang bị các kiến thức pháp lý liên quan đến đất đai, để có thể hành nghề tư vấn hay tham gia tranh tụng trong giải quyết tranh chấp đất đai, học viên tham gia đào tạo nghề luật sư cần thiết rèn luyện các kỹ năng cơ bản trong tư vấn cũng như tranh tụng trong lĩnh vực này. Nội dung cuốn sách được biên soạn đáp ứng được nhu cầu học tập của học viên đào tạo nghề luật sư.

Không chỉ là tài liệu cần thiết dành cho các luật sư, các cán bộ quản lý tư pháp mà còn là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên chuyên ngành luật và những người quan tâm tìm hiểu về pháp luật đất đai

5. Kết luận

Cuốn sách "Pháp luật đất đai trong hoạt động nghề luật sư" là học liệu quan trọng phục vụ nhu cầu học tập và tràu dồi kỹ năng tư vấn và tranh tụng trong lĩnh vực đất đai đối với các học viên đào tạo luật sư.

Trên đây là thông tin tổng quan về nội dung cuốn sách "Pháp luật đất đai trong hoạt động nghề luật sư". Cuốn sách tuy được biên soạn và ấn hành từ năm 2013, những thông tin về pháp lý có thể đã không còn phù hợp, song về những kỹ năng trong tư vấn, tranh tụng của luật sư trong lĩnh vực đất đai vẫn luôn là nội dung tham khảo hữu ích đối với bạn đọc.

Hy vọng những thông tin chia sẻ trên đây sẽ hữu ích phục vụ bạn đọc lựa chọn sách hiệu quả. Trong thời gian tới, chúng tôi thường xuyên cập nhật và giới thiệu những cuốn sách luật hay và bổ ích, rất mong nhận được sự quan tâm  và theo dõi của bạn đọc. 

Chúc các bạn đọc sách hiệu quả và thu được nhiều thông tin hữu ích từ cuốn sách "Pháp luật đất đai trong hoạt động nghề luật sư".

Một số rủi ro, khó khăn đối với luật sư trong quá trình áp dụng pháp luật để giải quyết vụ việc

1. Không cập nhật kịp thời văn bản pháp luật khi triển khai vụ việc

Thông thường rủi ro thường cảy ra ở những khâu yếu kém nhất. Việc áp dụng pháp luật đất đai với số lượng văn bản quy phạm pháp luật lớn nên việc rủi ro trong quá trình áp dụng đang là những bức xúc, gây khó khăn cho luật sư.

2. Khách hàng mất long tin vào luật sư khi đang triển khai vụ việc

Trong khi triển khai áp dụng pháp luật đất đai giải quyết những vấn đề theo yêu cầu của khách hàng thông qua các giao dịch cụ thể khách hang nghi ngờ về sự trung thực, liêm chính của luật sư. Rủi ro mất lòng tin của khách hàng rất dễ dẫn đến việc không nhận được đầy đủ thù lao mà khách hàng đã ký kết. 

3. Mất khách hàng và mất uy tín nghề nghiệp của luật sư

Khi tiếp nhận vụ việc, nếu luật sư không nghiên cứu và kiểm tra cẩn thận các tình tiết thì rất nhiều khả năng luật sư sẽ gặp rủi ro khi triển khai công việc, luật sư mới phát hiện ra có mẫu thuẫn nội tại về lợi ích. Luật sư và công ty luật có thể mất cả khách hàng và đương nhiên uy tín bị giảm sút.

4. Luật sư bị thu hồi chứng chỉ hành nghề - cấm hành nghề

Rất nhiều luật sư khi bước vào nghề sẽ không lương trước được một số rủi ro đang chờ đón họ. Đôi khi sai lầm sẽ dẫn họ đến hậu quả nghiêm trọng "Thân bại danh liệt" nếu luật sư vi phạm pháp luật.

5. Những khó khăn, tông tại khi hòa giải để giải quyết tranh chấp đât đai

- Khó khăn trong tiến trình hoàn thiện hồ sơ giải quyết. Luật sư khi tiến hành hào giải cần phải ý thức được và hiểu rõ vai trò của hòa giải, nếu hòa giải thành thì sẽ không phải tiến hành tố tụng tại tòa.

- Khó khăn trong lựa chọn và tham chiếu các quy phạm pháp luật