1. Giới thiệu tác giả

Cuốn sách "Sách tình huống pháp luật hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (Bình luận bản án)" được biên soạn bởi tập thể tác giả là giảng viên tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.

2. Giới thiệu hình ảnh sách

Sách tình huống pháp luật hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (Bình luận bản án)

Sách tình huống pháp luật hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (Bình luận bản án)

Tác giả: Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

Nhà xuất bản Hồng Đức

3. Tổng quan nội dung sách

Với phương châm "học đi đôi với hành", nhằm phục vụ cho việc học tập và thực hành kỹ năng áp dụng pháp luật dân sự của sinh viên ngành Luật và bạn đọc quan tâm, nghiên cứu lĩnh vực pháp lý này, tập thể giảng viên Bộ môn Luật dân sự, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh đã biên soạn cuốn Sách tình huống "Pháp luật hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng - Bình luận bản án".

Đây là quyển sách đi cùng và làm rõ thêm khía cạnh thực tiễn của Giáo trình Pháp luật hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, bao gồm các phán quyết chọn lọc của Tòa án các cấp về các vấn đề pháp lý tương ứng với các chủ đề trong giáo trình nhằm giúp người đọc dễ dàng đối chiếu giữa những vấn đề lý luận cơ bản trong giáo trình, quy định của pháp luật với thực tiễn xét xử, qua đó, tiếp cận được những vấn đề pháp lý theo từng chế định của pháp luật dân sự, góp phần củng cố, nâng cao kiến thức lý luận cũng như kỹ năng áp dụng pháp luật của bản thân phù hợp với thực tiễn pháp lý Việt Nam hiện nay.

Phương pháp nghiên cứu chủ yếu của sách này là các phương pháp phân tích, đánh giá các vụ việc thực tế; đối chiếu việc áp dụng pháp luật của Tòa án so với quy định của pháp luật hiện hành; so sánh quy định pháp luật Việt Nam được vận dụng để giải quyết vụ việc với pháp luật của một số nước trên thế giới và dặc biệt là phương pháp bình luận án. Thông qua việc bình luận các bản án, các tác giả sẽ tập trung làm rõ những vấn đề pháp lý đặt ra và cần phải giải quyết trong vụ án; phân tích, đánh giá các ưu khuyết điểm, tính hợp lý, hợp tình, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, lẽ công bằng của các phán quyết; nêu quan điểm cá nhân về việc cần lựa chọn hướng giải quyết đó để phát triển thành án lệ hay đưa ra khuyến nghị có nên tiếp tục duy trì hướng giải quyết đó trong thực tiễn hay không; chỉ ra các cơ sở lý luận, thực tiễn cho việc hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan tới chủ đề đang bình luận.

Cuốn sách được biên soạn với cấu trúc chương mục cụ thể như sau:

Chương 1. Nghĩa vụ

Vấn đề 1. Bản chất và điều kiện của thực hiện công việc không có ủy quyền

Vấn đề 2. Xác lập nghĩa vụ do được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật

Vấn đề 3. Nội dung của nghĩa vụ hoàn trả do được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật

Vấn đề 4. Nghĩa vụ liên đới của vợ, chồng đối với giao dịch do một bên thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình

Vấn đề 5. Không thực hiện đúng nghĩa vụ giao vật

Chương 2. Hợp đồng

Vấn đề 6. Hợp đồng giả tạo

Vấn đề 7. Hợp đồng xác lập do bị nhầm lẫn

Vấn đề 8. Hợp đồng xác lập do bị lừa dối

Vấn đề 9. Hợp đồng xác lập trong lúc không nhận thức và làm chủ hành vi

Vấn đề 10. Hợp đồng vo hiệu do vi phạm điều cấm của luật

Vấn đề 11. Xử lý hậu quả của hợp đồng vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức

Vấn đề 12. Công nhận hợp đồng không tuân thủ hình thức luật định

Vấn đề 13. Hợp đồng vô hiệu do có đối tượng không thể thực hiện được

Vấn đề 14. Điều kiện trong hợp đồng có điều kiện

Vấn đề 15. Giải thích hợp đồng có lợi cho bên yếu thế

Chương 3. Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

Vấn đề 16. Định giá tài sản trong việc xử lý tài sản thế chấp

Vấn đề 17. Cầm cố quyền sử dụng đất

Vấn đề 18. Trách nhiệm dân sự liên đới trong bảo lãnh

Vấn đề 19. Xử lý tài sản đặt cọc khi hợp đồng bị hủy bỏ

Chương 4. Trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ

Vấn đề 20. Trách nhiệm tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng

Vấn đề 21. Không thực hiện đúng nghĩa vụ trả tiền

Vấn đề 22. Phạt lãi chậm trả

Vấn đề 23. Căn cứ phát sinh phạt vi phạm và  giảm mức phạt vi phạm

Vấn đề 24. Không thực hiện đúng hợp đồng do sự kiện bất khả kháng

Chương 5. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Vấn đề 25. Thiệt hại là căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường

Vấn đề 26. Yếu tố lỗi trong việc xác định căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Vấn đề 27. Trách nhiệm bồi thường trong trương hợp người bị thiệt hại có lỗi

Vấn đề 28. Xác định thiệt hại được bồi thường khi tài sản bị gây thiệt hại

Vấn đề 29. Bồi thường tổn thất tinh thần khi danh dự, nhân phẩm, uy tín bị thiệt hại

Vấn đề 30. Kết hợp các loại thiệt hại khác nhau trong cùng một vụ bồi thường thiệt hại: khi sức khỏe và tính mạng bị xâm phạm

Vấn đề 31. Nguyên tắc thỏa thuận bồi thường thiệt hại

Vấn đề 32. Nguyên tắc giảm mức bồi thường trong trường hợp người có trách nhiệm bồi thường gặp khó khăn

Vấn đề 33. Bồi thường thiệt hại do người của pháp nahan gây ra và nghĩa vụ hoàn trả khoản tiền bồi thường

Vấn đề 34. Khái niệm súc vật trong trách nhiệm bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra

Vấn đề 35. Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra

Vấn đề 36. Bồi thường thiệt hại do hệ thống tải điện gây ra

4. Đánh giá bạn đọc

Pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là vấn đề pháp lý quan trọng trong lĩnh vực dân sự, cùng với đó các tình huống phát sinh trên thực tiễn cũng rất đa dang. Việc chỉ tập trung vào các quy định pháp luật sẽ không thể đào tạo được những lứa cử nhân luật chất lượng. Do đó, bên cạnh giáo trình - tài liệu cung cấp những vấn đề lý luận và pháp lý căn bản về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng thì sinh viên, học viên rất cần những học liệu mang tính chất thực tiễn. Cuốn sách "Sách tình huống pháp luật hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (Bình luận bản án) là một cuốn sách như thế. Những bản án được chọn lọc đưa vào cuốn sách để phân tích, bình giải là những vự việc điển hình, từ đơn giản đến phức tạp thể hiện được nhiều vấn đề pháp lý, giúp sinh viên, học viên tiếp cận được sự việc thực tế, khởi động tư duy pháp lý, rèn luyện kỹ năng phân tích, phản biện.

Hơn thế nữa, trong mỗi bài bình luận, ngoài việc phân tích trực tiếp về các vụ việc chọn lọc được nêu trong phần Tóm tắt vụ việc, các tác giả cong đưa thêm nhiều bản án khác của Tòa án trong nước, nước ngoài có nội dung, tình tiết tương đồng để bình luận, có sự so sánh giữa pháp luật Việt Nam với pháp luật nước ngoài làm phong phú thêm nội dung của bài bình luận, tính thuyết phục cao hơn, người học có được nhiều thông tin, quan điểm đa chiều hơn.

5. Kết luận

Cuốn sách "Sách Tình huống pháp luật hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (Bình luận bản án)" là kết tinh từ sự nỗ lực và tâm huyết của các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật dân sự. Cùng với giáo trình, các văn bản pháp lý, cuốn sách là học liệu quan trọng, cần thiết và vô cùng hữu ích đối với sinh viên ngành luật, không chỉ sinh viên Trường Đại học Luật TP.HCM mà đối với sinh viên ngành luật tại các cơ sở đào tạo cử nhận luật trên cả nước.

Trên đây là chia sẻ tổng quan của chúng tôi về nội dung cuốn sách "Sách tình huống pháp luật hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (Bình luận bản án)". Hy vọng sẽ là những thông tin hữu ích phục vụ bạn đọc lựa chọn sách hiệu quả.

Chúng tôi thường xuyên cập nhật và giới thiệu những cuốn sách luật hay và hữu ích trong chuyên mục "Sách luật", rất mong nhận được sự quan tâm, theo dõi của bạn đọc trong thời gian tới. Chúc các bạn đọc sách hiệu quả và thu được nhiều thông tin hữu ích từ cuốn sách "Sách tình huống pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (Bình luận bản án)".

Câu hỏi: Trường hợp nào giao dịch không tuân thủ quy định về hình thức mà vẫn có hiệu lực? Quy định "đã thực hiện ít nhất 2/3 nghĩa vụ trong giao dịch" được hiểu như thế nào?

Trả lời

Về nguyên tắc, hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định; giao dịch dân sự vị phạm quy định điều kiện có hiệu lực về hình thức thì vô hiệu. Thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự không tuân thủ về hình thức vô hiệu là 02 năm, kể từ ngày giao dịch dân sự được xác lập, hết thời hiệu này mà không yêu cầu tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu thì giao dịch dân sự có hiệu lực (điểm đ khoản 1 và khoản 2 Điều 132 Bộ luật dân sự 2015).

Điều 129 Bộ luật dân sự 2015 quy định 02 trường hợp ngoại lệ của nguyên tắc trên, cụ thể là:

"1. Giao dịch dân sự đã được xác lập theo quy định phải bằng văn bản nhưng văn bản không đúng quy định của luật mà một bên  hoặc các bên đã thực hiện ít nhất 2/3 nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó;

2. Giao dịch dân sự đã được xác lập bằng văn bản nhưng vi phạm quy định bắt buộc về công chứng, chứng thực mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất 2/3 nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó. Trong trường hợp này, các bên không phải thực hiện việc công chứng, chứng thực".

Việc xác định một hoặc các bên đã thực hiện ít nhất 2/3 nghĩa vụ trong giao dịch phụ thuộc vào từng loại nghĩa vụ cụ thể. Ví dụ nếu là nghĩa vụ giao hàng thì phải giao được ít nhất 2/3 khối lượng hoặc số lượng hàng; nếu là nghĩa vụ trả tiền thì phải trả được ít nhất 2/3 số tiền; nếu nghĩa vụ là hoàn thành một công việc thì phải thực hiện được ít nhất 2/3 công việc...