1. Giới thiệu tác giả

Cuốn sách "Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong Bộ luật dân sự hiện hành và những tình huống thực tế" được biên soạn bởi Luật gia Trương Hồng Quang.

2. Giới thiệu hình ảnh sách

Sách Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong Bộ luật dân sự (Hiện hành) và những tình huống thực tế

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong Bộ luật dân sự hiện hành và những tình huống thực tế

Tác giả: Luật gia Trương Hồng Quang

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật

3. Tổng quan nội dung sách

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là chế định được ban hành với mục đích bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức bị xâm hại và phòng ngừa, răn đe những hành vi gây thiệt hại trong trường hợp các bên không xác lập hợp đồng. 

Chế định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng không phải là các quy tắc nhằm khôi phục thiệt hại, bởi khi thiệt hại đã xảy ra thì không còn cơ hội để khắc phục, bù đắp được nữa. Chế định bồi thường thiệt hại là quy tắc phân bổ lại thiệt hại trong xã hội giữa các chủ thể có liên quan (tức người gây thiệt hại, người bị thiệt hại hay một bên thứ ba nào khác). Đồng thời, chế định này có chức năng phòng ngừa, làm cho tổ chức, cá nhân trong xã hội ý thức được rằng, nếu họ gây thiệt hại cho chủ thể khác, họ sẽ phải gánh chịu hậu quả bất lợi, từ đó có ý thức kiềm chế hành vi gây thiệt hại. Như vậy, chế định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng góp phần nâng cao trách nhiệm ứng xử của mỗi chủ thể trong đời sống xã hội.

Chế định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được quy định trong Bộ luật Dân sự nước ta từ năm 1995 và tiếp tục được quy định trong Bộ luật dân sự năm 2005 và hiện nay là Bộ luật dân sự năm 2015. Trong đó, chế định trách nhiệm  bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có một số điểm mới quan trọng cần được phổ biến, tuyên truyền đến các cá nhân, cơ quan, tổ chức. Nhằm mục đích đó, Luật gia Trương Hồng Quang hiện đang công tác tại Viện khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp) đã biên soạn cuốn sách "Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong Bộ luật dân sự hiện hành và những tình huống thực tế".

Cuốn sách được biên soạn với cấu trúc chương mục như sau:

Phần 1. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015

I. Giới thiệu chung về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp dồng theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 và một số vấn đề đặt ra trong thực tiễn thi hành

1. Giới thiệu chung về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2005

2. Một số vấn đề đặt ra trong thực tiễn thi hành chế định trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của Bộ luật dân sự năm 2005

II. Những điểm mới về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015

1. Về số lượng và cơ cấu điều luật

2. Các điểm mới về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

2.1. Về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

2.2. Về nguyên tắc bồi thường thiệt hại

2.3.Về năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân

2.4. Về vấn đề liên đới bồi thường thiệt hại

2.5. Về thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại

2.6. Về xác định thiệt hại

2.7. Về các trường hợp bồi thường thiệt hại cụ thể

2.8. Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài

2.9. Một số ý kiến đề xuất bổ sung một số nội dung mới trong chế định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong quá trình soạn thảo Bộ luật dân sự năm 2015

III. Các điểm mới về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong Bộ luật dân sự năm 2015

Phần 2. Một số tình huống thực tế về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Tình huống 1. Người bị thiệt hại không phải chứng minh lỗi của người gây thiệt hại

Tình huống 2. Về nguyên tắc bồi thường toàn bộ

Tình huống 3. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm uy tín bị xâm phạm

Tình huống 4. Về thời hạn hưởng bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm (mất hoàn toàn khả năng lao động)

Tình huống 5. Về bồi thường khi nhiều chủ thể cùng gây thiệt hại

Tình huống 6. Về bồi thường khi nhiều người làm công cùng gây thiệt hại

Tình huống 7. Về thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại và cấp tòa án có thẩm quyền giải quyết

Tình huống 8. Về bồi thường thiệt hại trong trường hợp phòng vệ chính đáng

Tình huống 9. Về bồi thường thiệt hại trong trường hợp bị truy sát nên gây thiệt hại cho người khác (tình thế cấp thiết)

Tình huống 10. Về bồi thường thiệt hại trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết

Tình huống 11. Về trách nhiệm bồi thường khi học sinh dưới 15 tuổi gây thiệt hại

Tình huống 12. Về bồi thường trong trường hợp người chưa thành niên gây thiệt hại

Tình huống 13. Gây thiệt hại cho người khác trong tình trạng say rượu có phải bồi thường thiệt hại không?

Tình huống 14. Về bồi thường thiệt hại do người học nghề gây ra

Tình huống 15. Về phòng vệ chính đáng và bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân gây ra

Tình huống 16. Bồi thường khi trâu gây thương tích cho người đi đường

Tình huống 17. Mượn xe máy gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản của người khác

Tình huống 18. Xe bị mất phanh gây ra thiệt hại, ai phải bồi thường?

Tình huống 19. Chiếm hữu xe ô tô trái pháp luật gây ra thiệt hại, ai phải bồi thường?

Tình huống 20. Cây cối gãy, đổ gây thiệt hại, ai phải bồi thường?

Tình huống 21. Học sinh trốn học ra ngoài gây thiệt hại, bồi thường như thế nào?

Tình huống 22. Kiện đòi bồi thường vì đàn gà chết do ăn nhầm phải thuốc diệt chuột

Tình huống 23. Giăng bẫy chuột bằng điện ở ruộng lúa gây chết người, trách nhiệm như thế nào?

Tình huống 24. Bò bị hoảng sợ, chạy nên gây ra thiệt hại, ai có trách nhiệm phải bồi thường?

Tình huống 25. Hành vi gây ra thiệt hại, đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng không chịu bồi thường thiệt hại

Tình huống 26. Chó đã tiêm vắc xin phòng dại được thả rông gây thiệt hại chết người có phải bồi thường không?

Tình huống 27. Do mưa bão, cây xanh bị gẫy đổ vào người đi đường gây thiệt hại, ai có trách nhiệm phải bồi thường?

Tình huống 28. Các loại thiệt hại do làm ô nhiễm, suy thoái môi trường

Tình huống 29. Không có lỗi vẫn phải bồi thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường

Tình huống 30. Xác định thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường

Tình huống 31. Trình tự, thủ tục tố cáo hành vi gây ô nhiễm môi trường của doanh nghiệp

Tình huống 32. Bồi thường do câm phạm thi  thể người chết để lấy thận

Tình huống 33. Bồi thường do xâm phạm mộ của người khác để lấy vàng

Tình huống 34. Cán bộ cơ quan nhà nước gây thiệt hại, bồi thường theo quy định nào?

Phần 3. Quy định của bộ luật dân sự năm 2015 về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

4. Đánh giá bạn đọc

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được hiểu là loại trách nhiệm bồi thường không phát sinh từ quan hệ hợp đồng. Trên thực tế, trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng phát sinh rất phổ biến và cũng bởi nhiều nguyên nhân.

Cuốn sách được biên soạn trước hết cung cấp tới người đọc những nội dung pháp lý cơ bản nhất về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 (đang có hiệu lực) cùng với đó trình bày nhiều tình huống thực tiễn, phong phú, đa dạng về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. 

Cuốn sách được nhiều bạn đọc đánh giá là hữu ích về những thông tin truyền tải, bố cục sách mạch lạc, nội dung trình bày rõ ràng, dễ hiểu và có tính thực tiễn cao.

Cuốn sách "Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong Bộ luật dân sự hiện hành và những tình huống thực tế" là một tài liệu pháp lý chất lượng phổ biến pháp luật hiện hành về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng tới với đông đảo bạn đọc. Như đã dẫn ở trên, đây là vấn đề phát sinh phổ biến trong đời sống hàng ngày của mỗi cá nhân, gia đình, do đó mỗi người nên trang bị cho mình cuốn sách để chủ động tìm hiểu và vận dụng trong thực tiễn, trước hết là để phòng tránh thực hiện hành vi dẫn tới trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, và hơn thế nữa là hiểu luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính mình hoặc người thân khi bị tác động bởi hành vi trái pháp luật của chủ thể khác xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản và quyền lợi hợp pháp.

5. Kết luận

Cuốn sách "Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong Bộ luật dân sự hiện hành và những tình huống thực tế" là tài liệu tham khảo hữu ích đối với bạn đọc quan tâm và có nhu cầu tìm hiểu về những tình huống thực tế của vấn đề pháp lý này.

Trên đây là chia sẻ tổng quan của chúng tôi về nội dung cuốn sách. Hy vọng đây sẽ là những thông tin hữu ích phục vụ bạn đọc lựa chọn sách hiệu quả. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và giới thiệu trong chuyên mục "Sách luật" nhiều hơn nữa những cuốn sách luật hay và bổ ích. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi từ bạn đọc.

Chúc các bạn đọc sách hiệu quả và thu được nhiều thông tin hữu ích từ cuốn sách "Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong Bộ luật dân sự hiện hành và những tình huống thực tế".

Tình huống: A và B học lớp 5, trong giờ ra chơi, hai bạn đá bóng trong lớp, do B sút bóng mạnh và cao quá nên bóng va vào cửa sổ lớp dẫn đến vỡ kính, mảnh kính rơi bắn găm vào tay của bạn học chơi phía ngoài. Trường hợp này, ai phải bồi thường tiền sửa cửa sổ cho nhà trường và chi phí cho bạn bị kính găm vào tay?

Trả lời: 

Khoản 2 Điều 586 Bộ luật dân sự 2015 quy định: Người chưa đủ mười lăm tuổi gây ra thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tào sản đó để bồi thường phần còn thiếu, trừ trường hợp quy định tại Điều 599 của Bộ luật này".

Chiếu đến Điều 599 Bộ luật dân sự 2015 thì tại khoản 1 quy định rõ: "Người chưa đủ mười lăm tuổi trong thời gian trường học trực tiếp quản lý mà gây thiệt hại thì trường học phải bồi thường thiệt hại xảy ra." Tuy nhiên, trường hợp không phải bồi thường nếu chứng minh được mình không có lỗi trong quản lý và nếu vậy thì trách nhiệm bồi thường sẽ lại thuộc về cha, mẹ hoặc người giám hộ của người dưới mười lăm tuổi.

Từ các quy định nêu trên, xét tình huống, B học lớp 5 là đang 11 tuổi, và trong giờ ra chơi vẫn thuộc phạm vi quản lý của nhà trường nên trách nhiệm chịu rủi ro này sẽ thuộc về nhà trường.