1. Giới thiệu tác giả

Cuốn sách "Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật an toàn vệ sinh thực phẩm" được biên soạn bởi ThS. Nguyễn Ngọc Quyên.

2. Giới thiệu hình ảnh sách

Sách Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật an toàn vệ sinh thực phẩm

Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật an toàn vệ sinh thực phẩm

Tác giả: ThS. Nguyễn Ngọc Quyên

Nhà xuất bản Hà Nội

3. Tổng quan nội dung sách

Thực phẩm là những sản phẩm ở dạng tươi sống hoặc đã qua sơ chế, chế biến, bảo quản mà con người ăn, uống hàng ngày. Việc sử dụng thực phẩm là một trong những nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của con người. Để đảm bảo an toàn về sức khỏe cho người dân, các cơ quan quản lý nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp quy, nhất là Luật an toàn vệ sinh thực phẩm, chính thức có hiệu lực và đi vào cuộc sống từ năm 2010. Vấn đề an toàn thực phẩm hiện nay đang được xã hội hết sức quan tâm bởi các vụ vi phạm trong lĩnh vực này có chiều hướng ngày càng gia tăng, gây thiệt hại tới sức khỏe, tính mạng và tài sản của nhân dân cũng như của toàn xã hội. Nguyên nhân thì có nhiều nhưng chủ yếu ở hai khía cạnh: Trước hết là do hiểu biết về vệ sinh an toàn thực phẩm của xã hội nói chung còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, do lợi nhuận trước mắt mà nhiều cá nhân, tổ chức bất chấp những quy định của pháp luật, cung cấp cho thị trường những sản phẩm thực phẩm không đảm bảo an toàn, gây nguy hại cho sức khỏe của người tiêu dùng. Do vậy, việc tuyên truyền, giáo dục và phổ biến pháp luật về vệ sinhi an toàn thực phẩm là hết sức cần thiết nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, hơn nữa là giúp người dân có thêm hiểu biết để trở thành những người tiêu dùng thông thái khi sử dụng thực phẩm.

Cuốn sách "Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật an toàn vệ sinh thực phẩm" được biên soạn nhằm cung cấp cho độc giả những kiến thức cơ bản nhất về pháp luật vệ sinh an toàn thực phẩm, từ đinh nghĩa các loại thực phẩm cho đến trách nhiệm của các chủ thể trong việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cùng các khung pháp lý hiện hành quy định của pháp luật Việt Nam.

Câu 1. Thực phẩm là gì?

Câu 2. Có những loại thực phẩm nào?

Câu 3. Thực phẩm tươi sống là gì?

Câu 4. Thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng là gì?

Câu 5. Thực phẩm chức năng là gì?

Câu 6. Thực phẩm biến đổi gen là gì?

Câu 7. Thực phẩm đã quan chiếu xạ là gì?

Câu 8. Thức ăn đường phố là gì?

Câu 9. Thực phẩm bao gói sẵn là gì?

Câu 10. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe là gì?

Câu 11. Thực phẩm dinh dưỡng y học là gì?

Câu 12. Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt là gì?

Câu 13. An toàn thực phẩm là gì?

Câu 14. Quản lý an toàn thực phẩm thực hiện trên những nguyên tắc nào?

Câu 15. Nhà nước có chính sách gì bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm?

Câu 16. Những hành vi nào bị cấm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm ?

Câu 17. Nếu một tổ chức hoặc cá nhân sản xuất, kinh doanh

Câu 18. Công ty A sản xuất xúc xích chế biến sãn . Hỏi công ty A có quyền và nghĩa vụ gì trong ảo đảm an toàn thực phẩm?

Câu 19. Siêu thị X bán thịt tươi sống. Vậy siêu thị X có quyền và nghĩa vụ gì trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm?

Câu 20. Người tiêu dùng thực phẩm có quyền và nghĩa vụ gì?

Câu 21. Làm thế nào để biết một loại thực phẩm có bảo đảm an toàn hay không?

Câu 22. Các điều kiện đảm bảo an toàn đối với thực phẩm tươi sống là gì?

Câu 23. Các loại thực phẩm đã quy chế biến như thịt hộp, đồ ăn liền ... cần các điều kiện gì để đảm bảo an toàn thực phẩm?

Câu 24. Pháp luật quy định như thế nào về điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng?

Câu 25. Thực phẩm chức năng là gì? Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm chức năng được quy định ra sao?

Câu 26. Vấn đề ảo đảm an toàn thực phẩm cho thực phẩm biến đổi gen được quy định như thế nào?

Câu 27. Thực phẩm đã qua chiếu xạ là gì? Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm đã qua chiếu xạ được quy định ra sao?

Câu 28. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm?

Câu 29. Cần điều kiện nào bảo đảm an toàn đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm?

Câu 30. Theo quy định của Luật An toàn thực phẩm thì đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm cần đáp ứng các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm như thế nào?

Câu 31. Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần bảo đảm an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm như thế nào?

Câu 32. Tổ chức, cá nhân khi vận chuyển thực phẩm chế biến sẵn tới tận tay người dùng cần đáp ứng các điều kiện gì để bảo đảm an toàn?

Câu 33. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh đồ ăn sáng tại nhà được quy định như thế nào?

Câu 34. Cơ sở sản xuất thực phẩm tươi sống cần đáp ứng các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm gì?

Câu 35. Cơ sở kinh doanh thịt lợn tươi sống, cần đáp ứng các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm gì?

Câu 36. Để bảo đảm an toàn thực phẩm, các cơ sở so chế, chế iến thực phẩm cần phải đáp ứng các điều kiện gì?

Câu 37. Cần điều kiện nào để bảo đảm an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vi chất dinh dưỡng dùng để chế biến thực phẩm?

Câu 38. Cần điều kiện nào để bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm đã qua chế biến?

Câu 39. Cần điều kiện nào để ảo đảm an toàn thực phẩm đối với nơi chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống?

Câu 40. Điều kiện nào bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống?

Câu 41. Điều kiện nào bảo đảm an toàn thực phẩm trong chế biến và bảo quản thực phẩm?

Câu 42. Điều kiện nào để bảo đảm an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu, dụng cụ ăn uống, chứa đựng thực phẩm và người kinh doanh thức ăn đường phố?

Câu 43. Một cơ sở kinh doanh muốn được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thì phải có các điều kiện gì?

Câu 44. Để được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thì một nhà hàng cần phải chuẩn bị những giấy tờ gì?

....

Câu 99. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền gì khi xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm?

Câu 100. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền gì khi xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm?

Câu 101. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền gì khi xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm?

Câu 102. Thanh tra có thẩm quyền gì khi xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm?

Câu 103. Công an nhân dân có thẩm quyền gì khi xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm?

Câu 104. Bộ đội biên phòng có thẩm quyền gì khi xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm?

Câu 105. Hải quan có thẩm quyền gì khi xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm?

Câu 106. Quản lý thị trường có thẩm quyền gì khi xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phầm?

Câu 107. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm được quy định như thế nào?

4. Đánh giá bạn đọc

Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm là nghĩa vụ của mọi cá nhân, tổ chức sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm nói chung. Ở Việt Nam vấn nạn thực phẩm bẩn là vấn đề nhức nhối tồn tại từ lâu trong xã hội. Nguyên nhân của vấn nạn này chính xuất phát từ ý thức kém của người kinh doanh luôn đặt lợi nhuận lên hàng đầu mà bỏ qua những yếu tố về chất lượng cũng như sự an toàn, một phần nguyên nhân cũng là do sự thờ ơ, dễ dãi của người tiêu dùng. 

 Xã hội không thể ổn định, nền kinh tế không thể phát triển bền vững nếu cứ kinh doanh chạy theo lợi nhuận mà quên đi những giá trị cốt lõi vì cộng đồng, vì con người. Do đó, nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh về vấn đề này. Song không phải cá nhân nào cũng am hiểu, do đó, việc nội dung các quy định pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm được tập hợp và hệ thống trong cùng một cuốn sách sẽ rất thuận tiện cho bạn đọc tra cứu, tìm hiểu và áp dụng trên thực tiễn.

Với mục đích tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cuốn sách "Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật an toàn vệ sinh thực phẩm" được tác giả biên soạn với cấu trúc hỏi đáp, trình bày rõ ràng, chi tiết các vấn đề pháp lý dưới dạng hỏi đáp.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích đối với bạn đọc, người tiêu dùng trang bị những kiến thức pháp lý về an toàn vệ sinh thực phẩm để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình khi tiêu dùng phải những thực phẩm không đảm bảo, người kinh doanh, sản xuất trang bị kiến thức pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm để tuân thủ cho đúng, hạn chế tối đa rủi ro pháp lý.

5. Kết luận

An toàn vệ sinh thực phẩm là yêu cầu đặt ra đối với mọi cơ sở chế biến, sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của pháp luật. Bởi lẽ, thực phẩm phục vụ nhu cầu ăn, uống thiết yếu của con người, nếu không đảm bảo các yếu tố về an toàn vệ sinh sẽ tác động xấu đến sức khỏe con mỗi cá nhân. Vì vậy, việc tuyên truyên và phổ biến pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm là điều tối quan trọng ở mọi quốc gia không riêng gì Việt Nam

Cuốn sách "Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật an toàn vệ sinh thực phẩm" là tài liệu chất lượng phục vụ tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các tổ chức, cơ sở, doanh nghiệp cũng như mỗi cá nhân.

Hy vọng những chia sẻ trên đây sẽ là một kênh đánh giá sách luật hiệu quả và tin cậy đối với bạn đọc. Nếu thấy chi sẻ của chúng tôi hữu ích hãy lan tỏa đến với nhiều người hơn để chúng tôi có thêm động lực tìm kiếm và giới thiệu tới bạn đọc nhiều hơn nữa những cuốn sách luật hay và hữu ích.

Chúc các bạn đọc sách hiệu quả và thu được nhiều thông tin hữu ích từ cuốn sách "Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật an toàn vệ sinh thực phẩm".