1. Giới thiệu tác giả

Cuốn sách "Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật phòng chống ma túy" được biên soạn bởi tác giả Lưu Hải Yến.

2. Giới thiệu hình ảnh sách

Sách Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật phòng chống ma túy

Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật phòng chống ma túy

Tác giả: Lưu Hải Yến

Nhà xuất bản Hà Nội

3. Tổng quan nội dung sách

Tệ nạn ma túy gây tác hại không hề nhỏ cho sức khỏe của con người, làm suy thoái nòi giống, phẩm giá cũng như phá hoại hạnh phúc gia đình. Ma túy cũng được coi là hiểm họa lớn cho toàn xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội và an ninh quốc gia. Đề phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả đối với tệ nạn ma túy, mỗi quốc gia đều phố hợp sử dụng nhiều biện pháp, trong đó, việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật được coi là một công cụ pháp lý hữu hiệu.

Ở nước ta, Luật Phòng chống ma túy năm 2000 đã được Quốc Hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/6/2001. Luật này quy định về phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tệ nạn ma túy; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống ma túy.

Cho đến nay, cùng với sự thay đổi của kinh tế, xã hôi, các vấn đề thực tiễn về phòng chống ma túy cũng đã có nhiều thay đổi, Quốc hội đã ban hành Luật Phòng chống ma túy năm 2021 thay thế Luật phòng chống ma túy năm 2000. Theo Luật mới này, các chính sách trong phòng chống, đấu tranh tệ nạn ma túy cũng đã có những sửa đổi.

Nhằm cung cấp tới bạn đọc, cơ quan, đơn vị, tổ chức có thêm nguồn tài liệu pháp lý chính thống sử dụng trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống ma túy, tác giả Lưu Hải Yến đã biên soạn cuốn sách "Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật phòng chống ma túy".

Cuốn sách được biên soạn với bố cụ gồm 2 phần, trình bày các vấn đề pháp lý về phòng chống ma túy và các tình huống pháp lý về phòng chống mà túy. Cụ thể như sau:

Phần 1. Pháp luật về phòng chống ma túy

Câu 1. Luật phòng, chống ma túy quy định những vấn đề gì?

Câu 2. Chất ma túy là gì?

Câu 3. Ma túy có những loại nào?

Câu 4. Tiền chất là gì?

Câu 5. Thuốc gây nghiện là gì?

Câu 6. Thuốc hướng thần là gì?

Câu 7. NHững loại cây nào có chứa chất ma túy?

Câu 8. Phòng, chống ma túy được hiểu là gì?

Câu 9. Tệ nạn ma túy là gì?

Câu 10. Thế nào là người nghiện ma túy? Ai là người có thẩm quyền xác định một người là người nghiện ma túy?

....

Câu 20. Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân có trách nhiệm gì trong phòng chống ma túy?

Câu 21. Các cơ quan thông tin, tuyên truyền có cần tham gia phòng chống ma túy không?

Câu 22. Luật phòng chống ma túy quy định cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Công an nhân dân dược phép thực hiện những hoạt động nào?

Câu 23. Luật Phòng chống ma túy quy định coq quan chuyên trách phòng chống tội phạm về ma túy thuộc bộ đội biên phòng, lực lượng Cảnh sát biển, cơ quan hải quan có trách nhiệm gì?

Câu 24. Khi tham gia phòng, chống ma túy, cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức được Nhà nước bảo đảm những quyền lợi gì?

Câu 25. Có phải mọi hoạt động liên quan đến ma túy đều là trái pháp luật?

Câu 26. Việc vận chuyển hợp pháp các chất ma túy , tiền chất, thuốc gây nghiên, thuốc hướng thần phải được thực hiện như thế nào?

Câu 27. Các cơ sở y tế có được bán thuốc gây nghiên, thuốc hướng thần để chữa bệnh không?

Câu 28. Các cơ quan, tổ chức có được phép nhập khẩu, xuất khẩu chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiên, thuốc hướng thần không?

Câu 29. Việc vận chuyển quá cảnh lãnh thổ Việt Nam một cách hợp pháp các chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần được quy định như thế nào?

Câu 30. Thế nào là vận chuyển trái phép chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần vào, ra hoặc qua lãnh thổ Việt Nam?

....
Câu 40. Hình thức cai nghiện ma túy tại gia đình được áp dụng trong trường hợp nào?

Câu 41. Hình thức cai nghiện ma túy tại cộng đồng được áp dụng trong trường hợp nào?

Câu 42. Những đối tượng nào sẽ phải áp dụng bienj pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong tường hợp không phải là biện pháp xử lý hành chính?

Câu 43. Đơn vị nào có thẩm quyền quyết định đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong trường hợp áp dụng biện pháp này không phải với tư cách là biện pháp xử lý hành chính? Thời gian cai nghiện bắt buộc là bao lâu?

Câu 44. Những đối tượng nào sẽ phải áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc với tư cách là biện pháp xử lý hành chính?

Câu 45. Thẩm quyền quyết định đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong trường hợp đây là biện pháp xử lý hành chính thuộc về cơ quan nào? Thời gian áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là bao lâu?

Câu 46. Trình tự, thủ tục lập gồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính là đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy như thế nào?

Câu 47. Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc gồm có những giấy tờ gì?

Câu 48. Người nghiện ma túy có thể làm đơn tự nguyện xin đi cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc không?

Câu 49. Người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi được đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc dành riêng khi nào?

Câu 50. Trách nhiệm của người nghiện ma túy trong thời gian cai nghiện bắt buộc là gì?

Câu 51. Nếu người nghiên ma túy là người bị tam giam, phạm nhân, trại viên của cơ sở giáo dục, học sinh của trường giáo dưỡng thì xử lý như thế nào?

Câu 52. Những đối tượng nào trong cơ sở cai nghiện phải được bố trí vào khu vực tách riêng với những người nghiện ma túy khác để quản lý và chữa bệnh?

Câu 53. Trách nhiệm của cơ sở cai nghiện ma túy như thế nào?

Câu 54. Trường hợp người cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở cai nghiện mà phạm tội thì phải xử lý như thế nào?

Câu 55. Quản lý sau cai nghiện ma túy bắt buộc bao gồm những hình thức nào?

Câu 56. Nội dung cụ thể của việc quản lý cai nghiện là gì?

Câu 57. Quyền lợi và tách nhiệm của người được quản lý sau cai nghiện được quy định như thế nào?

Câu 58. Ủy ban nhân dân các cấp nơi có người nghiện ma túy có trách nhiệm gì đối với việc quản lý trước, trong và sau cai nghiện?

Câu 59. Biện pháp can thiệp nhằm giảm tác hại của nghiện ma túy la fgif?

Câu 60. Nguồn kinh phí trong việc cai nghiện ma túy được lấy từ đâu?

Câu 61. Việc quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy gồm những nội dung cụ thể nào?

Câu 62. Việc quản lý nhà nước về  phòng, chống ma túy thuộc thẩm quyền của cơ quan nào?

Câu 63. Trách nhiệm của Bộ Công an trong phòng chống ma túy được quy định như thế nào?

Câu 64. Trách nhiệm của Bộ quốc phòng trong phòng, chống ma túy được quy định như thế nào?

Câu 65. Trách nhiệm cảu Bộ tài chính trong phòng chống ma túy là gì?

Câu 72. Nguyên tắc thực hiện chính sách hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống ma túy của nhà nước Việt Nam là gì?

Câu 73. Việc hợp tác quốc tế trong phòng, chống ma túy được thực hiện theo những quy định nào?

Câu 74. Vấn đề tương trợ tư pháp trong điều tra, truy tố, xét xử các tội phạm về ma túy được thực hiện như thế nào?

Câu 75. Việc khen thưởng tròng đấu tranh phòng, chống ma túy được quy định như thế nào?

Câu 76. Việc xử lý vi phạm trong lĩnh vực phòng chống ma túy được quy định như thế nào?

Câu 77. Việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo được thực hiện như thế nào?

Phần 2. Một số tình huống thường gặp trong phòng, chống ma túy

(Trình bày 20 tình huống)

 

4. Đánh giá bạn đọc

Ma túy là hiểm họa của xã hội, công tác phòng chống ma túy là nhiệm vụ quan trọng mà nước ta cần quyết liệt thực hiện để đảm bảo ổn định xã hội. 

Một trong những nguyên nhân khiến con người sa vào tệ nạn ma túy đó là do thiếu hiểu biết pháp luật. Do đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống ma túy là một trong những biện pháp được triển khai để nâng cao ý thức của mỗi cá nhân trong việc phòng chống ma túy.

Cuốn sách "Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật phòng chống ma túy" được biên soạn nhằm mục đích cung cấp cho người dân nguồn tư liệu pháp lý chính thống để tra cứu, tìm hiểu và chủ động nắm bắt những kiến thức pháp lý trong vấn đề này. Để từ đó nâng cao ý thức pháp luật phòng chống mà túy, góp phần đầy lùi những hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, làm ổn định trật tự xã hội.

Được biên soạn với mục đích tuyên truyền, phổ biến pháp luật căn bản về phòng chống ma túy, do đó cuốn sách không nặng kiến thức lý luận. Các vấn đề pháp luật được tác giả trình bày dưới dạng hỏi đáp thuận tiện cho bạn đọc tra cứu và tiếp cận vấn đề, ngoài ra tác giả còn trình bày các tình huống pháp lý về phòng chống ma túy thường gặp trong thực tiễn và có phân tích để người đọc qua đó dễ dàng nắm bắt và hiểu đúng đắn hơn về các quy định pháp luật liên quan.

Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở các quy định của Luật phòng chống ma túy năm 2000 sửa đổi năm 2008 song cho đến nay Luật này đã bị thay thế bởi Luật phòng chống ma túy năm 2021. Theo luật mới sẽ có nhiều điểm mới về chính sách phòng chống ma túy, song tinh thần chung những vấn đề tác giả trình bày trong cuốn sách vẫn là đúng đắn để bạn đọc tham khảo.

5. Kết luận

Cuốn sách "Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật phòng chống mà túy" là tài liệu chất lượng phục vụ công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật về phòng chống ma túy ở nước ta hiện nay.

Hy vọng những chia sẻ trên đây của chúng tôi sẽ là một nguồn tư liệu đánh giá sách luật hiệu quả và tin cậy đối với bạn đọc. Nếu thấy chia sẻ của chúng tôi hưu ích, hãy lan tỏa đến với nhiều người hơn, để chúng tôi có thêm động lực tìm kiếm và giới thiệu tới bạn đọc nhiều hơn nữa những cuốn sách luật hay và hữu ích.

Cuối cùng chúc các bạn đọc sách hiệu quả và thu được nhiều thông tin hữu ích từ cuốn sách "Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật phòng chống ma túy".