Luật sư tư vấn về chủ đề "an toàn lao động"

an toàn lao động | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề an toàn lao động.

Quyền tố tụng của "người lao động cư trú”

Quyền tố tụng của "người lao động cư trú”
Điều 2 ICRMW định nghĩa người lao động di trú là m ột người đã, đang và sẽ làm một công việc có hưởng lương tại một quốc gia mà người đó không phải là công dân. Điều 2 Công ước chia người lao động di trú và các thành viên gia đình họ thành hai loại: có giấy tờ hợp pháp và không có giấy tờ hợp pháp.

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn toàn đối với đu quay

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn toàn đối với đu quay
Đu quay là thiết bị trò chơi thuộc danh mục thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Trước khi đưa vào sử dụng bắt buộc phải kiểm định kỹ thuật an toàn. Tìm hiểu quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn toàn đu quay do Cục An toàn lao động ban hành trong bài viết sau:

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn toàn xe nâng người

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn toàn xe nâng người
Xe nâng người là thiết bị thuộc danh mục thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, pháp luật quy định bắt buộc phải kiểm định kỹ thuật an toàn lao động trước khi đưa vào sử dụng. Tìm hiểu quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn toàn xe nâng người theo quy định tại Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn xe nâng hàng

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn xe nâng hàng
Xe nâng hàng là thiết bị thuộc danh mục có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Do đó, trước khi đưa vào sử dụng lần đầu bắt buộc phải kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. Tìm hiểu quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu đối với xe nâng hàng trong bài viết sau đây:

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn sàn nâng người

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn sàn nâng người
Sàn nâng người là thiết bị thuộc danh mục thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, do đó pháp luật bắt buộc phải kiểm định kỹ thuật an toàn trước khi đưa vào sử dụng thiết bị này. Tìm hiểu quy trình kiểm định trong bài viết sau đây: