Luat Minh Khue

Ban kiểm soát

Ban kiểm soát - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Ban kiểm soát

Trưởng ban kiểm soát trong công ty cổ phần có được kiêm nhiệm không?

Trưởng ban kiểm soát trong công ty cổ phần có được kiêm nhiệm không?
Thưa luật sư, Công ty tôi là công ty cp, 52% vốn nhà nước. Trước đây trưởng ban kiểm soát là kiêm nhân viên kế toán tại phòng kế toán cty. Tôi muốn hỏi trưởng ban kiểm soát có được kiêm nhiệm nhân viên kế toán tại công ty không. Hoặc có được kiêm nhiệm nhân viên tại các phòng khác không. Hay bắt buộc phải làm việc chuyên trách trong công ty ? Cảm ơn luật sư!

Quy trình, thủ tục bầu trưởng ban kiểm soát ở công ty cổ phần ?

Quy trình, thủ tục bầu trưởng ban kiểm soát ở công ty cổ phần ?
Chào luật sư công ty luật Minh Khuê. Ngoài căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì còn phải căn cứ nào hướng dẫn nào nữa hay không quy định về các bước, trình tự cụ thể để bầu trưởng ban kiểm sát (BKS) công ty cổ phần. Hiện nay như công ty tôi : đã có sự thống nhất của đại hội đồng cổ đồng về nhân sự để bầu trưởng BKS

Quy định về thành viên ban kiểm soát của công ty cổ phần ?

Quy định về thành viên ban kiểm soát của công ty cổ phần ?
Xin chào các luật sư công ty luật Minh Khuê , Câu hỏi của tôi như sau: Theo quy định thành viên Ban kiểm soát trong công ty cổ phần không được giữ chức vụ quản lý. Tuy nhiên có trường hợp thành viên BKS không chuyên trách lại giữ chức vụ quản lý “cấp trung” thì có được xem là phù hợp với quy định hay không ? Tôi xin chân thanhfc ám ơn các luật sư !

Quy định về Trưởng ban kiểm soát chuyên trách tại Công ty Cổ phần ?

Quy định về Trưởng ban kiểm soát chuyên trách tại Công ty Cổ phần ?
Kính chào Luật Minh Khuê. Tôi có một vấn đề mong các Luật sư giải đáp: Công ty chúng tôi là Công ty Cổ phần trong đó vốn do Nhà nước chiếm giữ trên 50% vốn điều lệ. Theo Luật DN số 68/2014 Thành viên Ban kiểm soát vừa làm Trưởng Ban kiểm soát vừa làm kế toán tại phòng kế toán có được không? Rất mong sớm nhận được câu trả lời từ các Luật sư.

Người nước ngoài có được phép giữ chức vụ TGĐ trong Công ty Việt Nam không?

Người nước ngoài có được phép giữ chức vụ TGĐ trong Công ty Việt Nam không?
Thưa luật sư! Tôi có câu hỏi như sau: Người có quốc tịch nước ngoài có được phép giữ chức vụ tổng giám đốc hay chủ tịch 1 công ty cổ phần Việt Nam hay không và người nước ngoài được sở hữu tối đa bao nhiêu % cổ phần trong công ty liên doanh nếu hợp tác với 1 cá nhân hay 1 công ty Việt Nam? Tôi xin chân thành cảm ơn.

Mẫu danh sách cổ đông, thành viên góp vốn, thành viên hội đồng quản trị, hội đồng thành viên; ban kiểm soát, nhân viên nghiệp vụ (phụ lục 02)

Mẫu danh sách cổ đông, thành viên góp vốn, thành viên hội đồng quản trị, hội đồng thành viên; ban kiểm soát, nhân viên nghiệp vụ (phụ lục 02)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Mẫu danh sách cổ đông, thành viên góp vốn, thành viên hội đồng quản trị, hội đồng thành viên; ban kiểm soát, nhân viên nghiệp vụ (phụ lục 02) ban hành kèm theo Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 5/12/2012 của BTC hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ

Tư vấn tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát công ty?

Tư vấn tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát công ty?
Thưa luật sư, Tôi đang công tác tại Công ty CT, đang chuẩn bị cho công tác bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới, muốn tư vấn giúp việc như sau:Theo Luật doanh nghiệp 2014, khỏan 2 điều 163 thì Trưởng ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty. Điều này theo tôi hiểu cũng hơi mâu thuẫn với điểm c khoản 1 điều 164 qui định về tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm sóat viên.

Mẫu quy chế ban kiểm soát công ty cổ phần

Mẫu quy chế ban kiểm soát công ty cổ phần
Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu quy chế tổ chức hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn của ban kiểm soát công ty cổ phần để Quý khách hàng tham khảo, thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn, hỗ trợ:

Ban kiểm soát của công ty cổ phần ?

Ban kiểm soát của công ty cổ phần ?
1. Ban kiểm soát có từ ba đến năm thành viên nếu Điều lệ công ty không có quy định khác; nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá năm năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Ban kiểm soát trong công ty cổ phần

Ban kiểm soát trong công ty cổ phần
Công ty cổ phần chính là mô hình kinh tế tiến bộ của xã hội văn minh loài người hiện nay, để hiểu một cách đơn giản nhất thì chúng ta hiểu Công ty cổ phần chính là một “nhà nước” thu nhỏ và ở đó Đại hội đồng cổ đông Công ty đóng vai trò như là cơ quan lập pháp, là cơ quan quyết định phương hướng phát triển và những vấn đề trọng đại khác của công ty;