Luật sư tư vấn về chủ đề "Ban kiểm soát"

Ban kiểm soát | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Ban kiểm soát.

Quy định về thành viên ban kiểm soát của công ty cổ phần?

Quy định về thành viên ban kiểm soát của công ty cổ phần?
Xin chào các luật sư công ty luật Minh Khuê, Câu hỏi của tôi như sau: Theo quy định thành viên Ban kiểm soát trong công ty cổ phần không được giữ chức vụ quản lý. Tuy nhiên có trường hợp thành viên BKS không chuyên trách lại giữ chức vụ quản lý “cấp trung” thì có được xem là phù hợp với quy định hay không? Tôi xin chân thành cám ơn các luật sư!

Kiểm soát là gì? Kiểm soát có mục đích, vai trò, ý nghĩa và nguyên tắc gì?

Kiểm soát là gì? Kiểm soát có mục đích, vai trò, ý nghĩa và nguyên tắc gì?
Kiểm soát là một trong những chức năng gắn liền với tư tưởng phòng ngừa, quản lý quá trình, sự tham gia của mọi người với vai trò là chủ quá trình và quan hệ mật thiết với quản trị rủi ro trong thế giới ngày nay. Vậy kiểm soát là gì? Kiểm soát có mục đích, vai trò, ý nghĩa và nguyên tắc gì? Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu trong bài viết lần này nhé.

Quy định về cơ cấu, quyền và nghĩa vụ của ban kiểm soát công ty cổ phần ?

Quy định về cơ cấu, quyền và nghĩa vụ của ban kiểm soát công ty cổ phần ?
Công ty cổ phần chính là mô hình kinh tế tiến bộ của xã hội văn minh loài người hiện nay, để hiểu một cách đơn giản nhất thì chúng ta hiểu Công ty cổ phần chính là một “nhà nước” thu nhỏ và ở đó Đại hội đồng cổ đông Công ty đóng vai trò như là cơ quan lập pháp, là cơ quan quyết định phương hướng phát triển và những vấn đề trọng đại khác của công ty;

Liên hiệp hợp tác xã là gì ? Ban kiểm soát của hợp tác xã là gì ? Quy định về sở hữu tập thể của hợp tác xã

Liên hiệp hợp tác xã là gì ? Ban kiểm soát của hợp tác xã là gì ? Quy định về sở hữu tập thể của hợp tác xã
Quy định về liên hiệp hợp tác xã ? Phân tích khái niệm về ban kiểm soát của hợp tác xã ? Phân tích những quy định của pháp luật về hợp tác xã ? Sở hữu tập thể góc nhìn từ pháp luật về hợp tác xã ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được Luật Minh Khuê phân tích cụ thể:

Điều kiện làm trưởng ban kiểm soát của công ty cổ phần ?

Điều kiện làm trưởng ban kiểm soát của công ty cổ phần ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Công ty tôi là công ty cổ phần. Theo Luật DN năm 2014 thì trưởng ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc là kiểm toán viên độc lập và phải làm việc chuyên trách tại công ty. Vậy cho tôi hỏi : định nghĩa kế toán viên là gì ? Trưởng ban kiểm soát không làm tại bộ phận kế toán được không ? Tôi xin chân thành cảm ơn! Người gửi: N.T.H.H

Quyền, nghĩa vụ và lợi ích của thành viên Ban kiểm soát

Quyền, nghĩa vụ và lợi ích của thành viên Ban kiểm soát
Theo quy định của pháp luật hiện hành đối với công ty cổ phần có trên 11 cổ đông là cá nhân hoặc có cổ đông là tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần của công ty phải có Ban kiểm soát. Vậy, Quyền, nghĩa vụ và lợi ích của thành viên Ban kiểm soát là gì?

Mẫu quy chế ban kiểm soát công ty cổ phần mới nhất

Mẫu quy chế ban kiểm soát công ty cổ phần mới nhất
Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu quy chế tổ chức hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn của ban kiểm soát công ty cổ phần để Quý khách hàng tham khảo, thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn, hỗ trợ:

Quy định pháp luật về ban kiểm soát của công ty

Quy định pháp luật về ban kiểm soát của công ty
Ban kiểm soát có từ 01 đến 05 Kiểm soát viên. Nhiệm kỳ Kiểm soát viên không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp Ban kiểm soát chỉ có 01 Kiểm soát viên thì Kiểm soát viên đó đồng thời là Trưởng Ban kiểm soát và phải đáp ứng tiêu chuẩn của Trưởng Ban kiểm soát.