Luat Minh Khue

Ban kiểm soát

Ban kiểm soát | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Ban kiểm soát.

Kiểm soát giá cả, biện pháp (price controls) là gì ?

Kiểm soát giá cả, biện pháp (price controls) là gì ?
Kiểm soát giá cả hay biện pháp kiểm soát giá là các chính sách, quy định được áp dụng bởi chính phủ hoặc các tổ chức chính trị với mục đích ổn định giá cả trên thị trường. Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi tới quý khách hàng nội dung về kiểm soát giá cả, biện pháp (price controls) qua nội dung bài viết sau:

Mẫu quy chế ban kiểm soát công ty cổ phần mới nhất

Mẫu quy chế ban kiểm soát công ty cổ phần mới nhất
Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu quy chế tổ chức hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn của ban kiểm soát công ty cổ phần để Quý khách hàng tham khảo, thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn, hỗ trợ:

Quyền, nghĩa vụ và lợi ích của thành viên Ban kiểm soát

Quyền, nghĩa vụ và lợi ích của thành viên Ban kiểm soát
Theo quy định của pháp luật hiện hành đối với công ty cổ phần có trên 11 cổ đông là cá nhân hoặc có cổ đông là tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần của công ty phải có Ban kiểm soát. Vậy, Quyền, nghĩa vụ và lợi ích của thành viên Ban kiểm soát là gì?

Công ty trả lương cho trưởng Ban kiểm soát bằng hình thức nào ?

Công ty trả lương cho trưởng Ban kiểm soát bằng hình thức nào ?
Thưa Luật sư, tôi có vấn đề muốn được trình bày với Luật sư như sau: Công ty của tôi là công ty cổ phần sở hữu trên 50% vốn nhà nước. Công ty của chúng tôi có thành lập Ban kiểm soát, vây Luật sư cho tôi hỏi công ty của tôi trả lương cho trưởng BKS bằng hình thức nào ? Xin cám ơn Luật sư ?

Quy định về cơ cấu, quyền và nghĩa vụ của ban kiểm soát công ty cổ phần ?

Quy định về cơ cấu, quyền và nghĩa vụ của ban kiểm soát công ty cổ phần ?
Công ty cổ phần chính là mô hình kinh tế tiến bộ của xã hội văn minh loài người hiện nay, để hiểu một cách đơn giản nhất thì chúng ta hiểu Công ty cổ phần chính là một “nhà nước” thu nhỏ và ở đó Đại hội đồng cổ đông Công ty đóng vai trò như là cơ quan lập pháp, là cơ quan quyết định phương hướng phát triển và những vấn đề trọng đại khác của công ty;

Chế độ làm việc của Ban kiểm soát EVN theo quy định

Chế độ làm việc của Ban kiểm soát EVN theo quy định
Chế độ làm việc của Ban kiểm soát EVN tuân thủ quy định của pháp luật về doanh nghiệp và các quy định liên quan. Điều này được dẫn chiếu theo khoản 2 Điều 1 Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVN, ban hành kèm theo Nghị định 26/2018/NĐ-CP, quy định rằng EVN được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Thẩm quyền của ban kiểm soát trong công ty cổ phần?

Thẩm quyền của ban kiểm soát trong công ty cổ phần?
Như vậy, cũng tương tự như Hội đông quản trị, Luật doanh nghiệp năm 2020 không quy định nhiệm kỳ của Ban kiểm soát mà chi quy định nhiệm kỳ của các thành viên Ban kiểm soát. Để bảo đảm những người quản lý không lạm quyền, cần phải có một cơ chế để giám sát. Tuy vậy, ...
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng