Luật sư tư vấn về chủ đề "bảo trì công trình xây dựng"

bảo trì công trình xây dựng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bảo trì công trình xây dựng.

Bảo trì công trình xây dựng là gì? Quy trình bảo trì công trình xây dựng

Bảo trì công trình xây dựng là gì? Quy trình bảo trì công trình xây dựng
Bảo trì công trình xây dựng là giai đoạn cuối cùng trong hoạt động thi công công trình. Vậy pháp luật hiện hành quy định như thế nào về quy trình bảo trì công trình xây dựng? Trách nhiệm lập quy trình bảo trì công trình xây dựng thuộc về ai? Luật Minh Khuê nghiên cứu và chia sẻ trong bài viết sau.

Thông tư số 06/2021/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

Thông tư số 06/2021/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
Ngày 30 tháng 6 năm 2021, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/08/2021 và thay thế Thông tư số 03/2016/TT-BXD và Thông tư số 07/2019/TT-BXD: