Luật sư tư vấn về chủ đề "cấp giấy phép nhập khẩu"

cấp giấy phép nhập khẩu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cấp giấy phép nhập khẩu.

Quy định về hóa đơn của hàng hóa nhập khẩu ?

Quy định về hóa đơn của hàng hóa nhập khẩu ?
Doanh nghiệp lưu thông hàng hóa nhập khẩu trên thị trường cần chú ý các quy định về loại hóa đơn, chứng từ, thời hạn xuất trình hóa đơn, chứng từ và quy định về xử lý vi phạm có liên quan đến hành vi này.