Luật sư tư vấn về chủ đề "Chủ nghĩa Tư bản"

Chủ nghĩa Tư bản | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Chủ nghĩa Tư bản.

Kiểu nhà nước tư sản là gì ? Sự ra đời và quá trình phát triển của nhà nước tư sản ?

Kiểu nhà nước tư sản là gì ? Sự ra đời và quá trình phát triển của nhà nước tư sản ?
Kiểu nhà nước tư sản là kiểu nhà nước ra đời, tồn tại và phát triển trong lòng hình thái kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa. Cơ sở kinh tế của nhà nước tư sản là phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa dựa trên chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sắn xuất, nền kinh tế hàng hoá - thị trường.

Chủ nghĩa tư bản (capitalism) là gì ?

Chủ nghĩa tư bản (capitalism) là gì ?
Chủ nghĩa tư bản (capitalism) là hệ thống chính trị, kinh tế và xã hội mà trong đó phần lớn tài sản, kể cả tài sản dùng trong sản xuất, thuộc sở hữu tư nhân. Chủ nghĩa tư bản khác chủ nghĩa phong kiến - hệ thống kinh tế trước nó - ở chỗ dịch vụ lao động được mua bán, trao đổi để lấy tiền lương, chứ không được cung ứng trực tiếp thông qua tạp dịch hay theo lệnh của lãnh chúa.

Bản chất của khủng hoảng kinh tế trong chủ nghĩa tư bản

Bản chất của khủng hoảng kinh tế trong chủ nghĩa tư bản
Trong sản xuất hàng hoá giản đơn, sự phát triển chức năng làm phương tiện thanh toán của tiền tệ đã làm xuất hiện khả năng khủng hoảng kinh tế. Trong chủ nghĩa tư bản khi nền sản xuất đã xã hội hoá cao độ, khủng hoảng kinh tế trở thành hiện thực.

Các tác phẩm ban đầu của Marx về sản xuất của chủ nghĩa tư bản

Các tác phẩm ban đầu của Marx về sản xuất của chủ nghĩa tư bản
Marx được đánh giá là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử loài người, các tác phẩm của ông đã nhận được lời tán dương lẫn chỉ trích. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu một vài tác phẩm của ông bàn về sản xuất của chủ nghĩa tư bản

Karl Marx và thế giới hậu chủ nghĩa Tư bản

Karl Marx và thế giới hậu chủ nghĩa Tư bản
Các tác phẩm của Marx đã hình thành vững chắc niềm tin vào một xã hội "mới" trong cuộc cách mạng thế giới, mặc dù ông hiếm khi thảo luận bản chất của thế giới hậu chủ nghĩa Tư bản. Xã hội “mới” phải là một xã hội cộng sản trong đó tài sản cá nhân của giai cấp vô sản không còn tồn tại nữa

Jean Charles Leonard Simonde de Sismondi - Người chỉ trích chủ nghĩa Tư bản

Jean Charles Leonard Simonde de Sismondi - Người chỉ trích chủ nghĩa Tư bản
J. c. L. Simonde de Sismondi là một trong những người tiên phong ủng hộ bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp ốm đau, thuế lũy tiến, quy định giờ làm việc và chế độ hưu trí. Ông cũng là người đầu tiên đặt ra thuật ngữ giai cấp vô sản để chỉ giai cấp công nhân được tạo ra dưới chủ nghĩa tư bản

Chủ nghĩa tư bản vượt xa hơn cuộc khủng hoảng

Chủ nghĩa tư bản vượt xa hơn cuộc khủng hoảng
Câu hỏi nổi lên gay gắt nhất bây giờ liên quan đến bản chất của chủ nghĩa tư bản và liệu nó có cần phải được thay đổi hay không. Một số người bảo vệ chủ nghĩa tư bản vô độ [không bị kiềm chế], những người chống lại sự thay đổi, tin chắc rằng chủ nghĩa tư bản bị đổ lỗi quá nhiều vì các vấn đề kinh tế ngắn hạn – các vấn đề mà họ gán cho các thuộc tính khác nhau như sự quản trị tồi (ví dụ từ chính quyền Bush) và hành vi xấu của một số cá nhân (hay như cái mà John McCain mô tả trong cuộc vận động bầ

Gót chân Achille của Chủ nghĩa Tư bản Hiện đại

Gót chân Achille của Chủ nghĩa Tư bản Hiện đại
Theo một kết quả thăm dò đầy bất ngờ mới đây, một trong những quốc gia đầu tư nhiều nhất vào Ấn Độ hiện nay là… Mauritius – đảo quốc nhỏ bé nằm ở Đông Nam châu Phi. Nghĩa là vượt trên cả Pháp, Anh và thậm chí là Mỹ. Đây chỉ là một trong những biểu hiện của cái được gọi là “gót chân Achille của chủ nghĩa Tư bản”, có thể hiểu là những lỗ hổng được hình thành từ trong chính những quy luật lợi nhuận và thị trường của chủ nghĩa này.

Thorstein Veblen - Thay đổi kinh tế, chủ nghĩa tư bản và tương lai

Thorstein Veblen - Thay đổi kinh tế, chủ nghĩa tư bản và tương lai
Thorstein Bunde Veblen là một nhà kinh tế học và xã hội học người Mỹ, trong suốt cuộc đời của mình, ông đã nổi lên như một nhà phê bình nổi tiếng về chủ nghĩa tư bản. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu thay đổi kinh tế và chủ nghĩa tư bản và tương lai