Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Cơ chế bảo đảm"

Cơ chế bảo đảm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Cơ chế bảo đảm.

Cơ chế bảo đảm, bảo vệ quyền con người mang tính nhà nước

Cơ chế bảo đảm, bảo vệ quyền con người mang tính nhà nước
Cơ chế bảo đảm và bảo vệ quyền con người được hiểu bao gồm cơ chế bảo đảm, bảo vệ quyền con người mang tính nhà nước và cơ chế bảo đảm và bảo quyền con người mang tính xã hội. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu cơ chế bảo vệ, bảo đảm quyền con người mang tính nhà nước

Định nghĩa Cơ chế bảo đảm quyền con người

Định nghĩa Cơ chế bảo đảm quyền con người
Mặc dù khái niệm Cơ chế bảo đảm quyền con người được nhắc đến khá nhiều trong các tài liệu nghiêm cứu về quyền con người, nhưng định nghĩa thế nào là cơ chế đảm bảo quyền con người lại ít được đề cập đến. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu

Chính phủ và các cơ chế bảo đảm quyền con người

Chính phủ và các cơ chế bảo đảm quyền con người
Có nhiều nhân tố tác động đến việc hình thành và hoạt động của các cơ chế bảo đảm quyền con người. Nhân tố chủ thể trong quá trình hình thành và hoạt động của các cơ chế bảo đảm quyền con người ở Việt Nam có chủ thể Chính phủ

Cơ chế bảo đảm và bảo vệ nhân quyền ở châu Phi

Cơ chế bảo đảm và bảo vệ nhân quyền ở châu Phi
Các quốc gia châu Phi cũng hướng tới việc xây dựng mô hình bảo đảm quyền con người ở cấp khu vực tương tự như châu Âu và châu Mỹ. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu cơ chế bảo đảm và bảo vệ nhân quyền ở châu Phi

Cơ chế bảo đảm thực hiện quyền con người

Cơ chế bảo đảm thực hiện quyền con người
Từ “cơ chế” là chuyển ngữ của từ mécanisme của phương Tây. Từ điển Le Petit Larousse (1999) giải nghĩa “mécanisme” là “cách thức hoạt động của một tập hợp các yếu tố” phụ thuộc vào nhau”. Còn Từ điển Tiếng Việt giải nghĩa “cơ chế” là “cách thức theo đó một quá trình thực hiện”.

Bộ tiêu chuẩn đánh giá về pháp quyền - cơ sở của việc hoàn thiện cơ chế bảo đảm và bảo vệ nhân quyền

Bộ tiêu chuẩn đánh giá về pháp quyền - cơ sở của việc hoàn thiện cơ chế bảo đảm và bảo vệ nhân quyền
Bộ tiêu chí về nền pháp quyền này được hiểu như là thước đo bao gồm những chỉ số đánh giá về mức độ đã đạt được của nền pháp quyền ở một quốc gia. Được xây dựng trên cơ sở lấy các quyền con người làm trọng tâm, là kim chỉ nam cho việc hoàn thiện cơ chế bảo đảm và bảo vệ quyền con người

Cơ chế bảo đảm, bảo vệ quyền con người ở Châu Âu

Cơ chế bảo đảm, bảo vệ quyền con người ở Châu Âu
Để bảo đảm và bảo vệ quyền con người các nước châu Âu đã thông qua nhiều văn kiện pháp lý quan trọng. Trên cơ sở các văn bản pháp lý, các nước châu Âu đi tiên phong trong việc tạo cơ chế bảo đảm, bảo vệ quyền con người

Cơ chế bảo đảm thi hành luật thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo....

Cơ chế bảo đảm thi hành luật thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo....
Những năm vừa qua, Đảng và Nhà nước ta đã và đang tích cực tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh ấy, việc từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung, cũng như pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói riêng là một yêu cầu tất yếu để nâng cao vai trò quản lý nhà nước và quản lý xã hội bằng pháp luật của Nhà nước ta, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.[1]
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng