Luật sư tư vấn về chủ đề "Cơ chế bảo đảm"

Cơ chế bảo đảm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Cơ chế bảo đảm.

Hoàn thiện cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính và thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”

Hoàn thiện cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính và thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”
Khách hàng: "Luật sư hãy giúp tôi làm rõ về các khái niệm: Cơ chế hành chính, cơ chế tư pháp của cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính. Có vấn đề pháp lý đặt ra và đề xuất hoàn thiện cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính hiện nay không? Thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” là gì?..."

Cơ chế quản trị doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại là gì? Vai trò của việc quản trị hoạt động ngân hàng?

Cơ chế quản trị doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại là gì? Vai trò của việc quản trị hoạt động ngân hàng?
Ngân hàng thương mại có đặc thù là kinh doanh tiền tệ, hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại tiềm ẩn nhiều rủi ro và có tác động mạnh đến nền kinh tế quốc dân. Vì vậy, đối với ngân hàng thương mại vấn đề quản trị doanh nghiệp có vai trò hết sức quan trọng.

Cơ chế bảo đảm các phán quyết hành chính

Cơ chế bảo đảm các phán quyết hành chính
Nâng cao hơn nữa chất lượng xét xử đối với các vụ án hành chính, xét xử công tâm, vô tư, khách quan, thể hiện tính thuyết phục cao, nhằm bảo đảm cho bản án, quyết định được thực thi trên thực tế .

Cơ chế bảo đảm thi hành luật thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo....

Cơ chế bảo đảm thi hành luật thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo....
Những năm vừa qua, Đảng và Nhà nước ta đã và đang tích cực tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh ấy, việc từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung, cũng như pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói riêng là một yêu cầu tất yếu để nâng cao vai trò quản lý nhà nước và quản lý xã hội bằng pháp luật của Nhà nước ta, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.[1]
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook