Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

--------------------------------------------------------------------- 

MẪU CỔ PHIẾU - CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ...

 

Tên công ty:                           CÔNG TY CỔ PHẦN ....................

Trụ sở:                                      ………………………………………………..

Giấy chứng nhận ĐKKD số:     …... cấp ngày …./…/20… (thay đổi lần thứ …).

Tổng số cổ phần phổ thông:      …... cổ phần (…..cổ phần).

Mệnh giá cổ phần:                    …………. VNĐ/1 cổ phần.

>> Xem thêm:  Tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần làm như thế nào ? Hồ sơ, thủ tục tăng vốn

 

CỔ PHIẾU NÀY XÁC NHẬN:

 

Tên cổ đông:                           ……………….                                   Giới tính: …..

CMND số:                               .............. cấp ngày…./…/20..... tại Công an Thành phố …...

 Quốc tịch:                                Việt Nam.

Nơi đăng ký HKTT:                 Số..... , Phường...... 10 - Quận 5 - TP. Hồ Chí Minh.

Số lượng cổ phần sở hữu:         …….000 cổ phần (………… ngàn cổ phần).

Loại cổ phần:                            cổ phần phổ thông.

Tổng mệnh giá cổ phần:            …………...000.000 VNĐ (………. đồng Việt Nam).

>> Xem thêm:  Trách nhiệm pháp lý của cổ đông công ty cổ phần dựa trên vốn điều lệ ?

Tỷ lệ cổ phần sở hữu:                ………% cổ phần của Công ty.

Ngày đăng ký cổ đông:             …/…/20…..

Ngày góp vốn mua cổ phần:      …/…/20…..

Ngày phát hành cổ phiếu:          …/…/20…..

Số đăng ký tại sổ đăng ký cổ đông của Công ty: ……..

 

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần:

·        Cổ đông muốn chào bán, chuyển nhượng cổ phần phải làm thủ tục tại Trụ sở chính của Công ty hoặc tại Công ty chứng khoán được uỷ quyền.

·        Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng văn bản theo cách thông thường hoặc bằng cách trao tay cổ phiếu. Giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng  hoặc đại diện uỷ quyền của họ ký. Bên chuyển nhượng vẫn là người sở hữu cổ phần có liên quan cho đến khi tên của người nhận chuyển nhượng được đăng ký vào Sổ đăng ký cổ đông của Công ty Cổ phần ………….

·        Cổ phiếu của Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán thì thủ tục và trình tự chào bán, chuyển nhượng cổ phần phải được thực hiện theo các quy định của Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

>> Xem thêm:  Mẫu Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-3)

 

       TÊN CỔ ĐÔNG                      TM.CÔNG TY CỔ PHẦN               

       GIÁM ĐỐC

 

 


--------------------------------------------------------------

THAM KHẢO VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

2. Dịch vụ tư vấn cơ cấu lại doanh nghiệp;

3. Tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội;

4. Tư vấn xây dựng quy chế hoạt động cho doanh nghiệp;

5. Luật sư tư vấn vụ án tranh chấp kinh doanh, thương mại;

6. Luật sư tư vấn và giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp.

 

>> Xem thêm:  Mẫu Giấy đề nghị đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (Phụ lục I-13)