Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "công ty nhà nước"

công ty nhà nước | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề công ty nhà nước.

Tổng công ty nhà nước là gì? Quy định về tổng công ty nhà nước

Tổng công ty nhà nước là gì? Quy định về tổng công ty nhà nước
Tổng công ty nhà nước là hình thức liên kết kinh tế trên cơ sở đầu tư, góp vốn giữa các công ty nhà nước, giữa công ty nhà nước với các doanh nghiệp khác hoặc được hình thành trên cở sở tổ chức và liên kết nhiều đơn vị thành viên có mối quan hệ gắn bó với nhau về lợi ích kinh tế.

Chuyển đổi công ty nhà nước sang công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Chuyển đổi công ty nhà nước sang công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Luật Doanh nghiệp 2005 quy định các công ty nhà nước phải chuyển đổi sang Luật Doanh nghiệp trước ngày 1-7-2010. Đến nay, thời điểm này đã qua, nhưng không ít vấn đề vẫn đang tồn tại và tiếp tục phát sinh. Vì vậy, cần có nhận thức đúng ý nghĩa và giải quyết một số vấn đề cần thiết, cấp bách nhằm thực hiện nghiêm những quy định của pháp luật.

Thực trạng kinh doanh đa ngành của các tập đoàn kinh tế và tổng công ty Nhà nước ở Việt Nam hiện nay và vấn đề quản lý nhà nước

Thực trạng kinh doanh đa ngành của các tập đoàn kinh tế và tổng công ty Nhà nước ở Việt Nam hiện nay và vấn đề quản lý nhà nước
TÓM TẮT: Tập đoàn kinh tế và các Tổng công ty Nhà nước là mô hình doanh nghiệp thể hiện sức mạnh kinh tế của một đất nước. Vấn đề quản lý và năng lực quản lý của Nhà nước đối với các tập đoàn kinh tế và tổng công ty Nhà nước luôn là vấn đề được quan tâm cả ở phương diện kinh tế và phương diện xã hội.
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng