1. Chế độ được hưởng đối với lao động dôi dư khi công ty nhà nước cổ phần hóa ?

Thưa luật sư, Năm nay tôi 57 tuổi (Giới tính Nam), tôi đang làm việc tại một công ty TNHH Một thành viên do nhà nước là chủ sở hữu (Công ty nhà nước) đang tiên hành cổ phần hóa để chuyển đổi thành công ty cổ phần. Tôi đã đóng bảo hiểm xã hội được hơn 20 năm (Hưởng phụ cấp 0,7 chế độ độc hại). Theo luật bảo hiểm xã hội năm 2006 (sửa đổi năm 2014) thì tôi đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí.

Trong quá trình cổ phần hóa, công ty xếp tôi vào đối tượng lao động dôi dư và tôi cũng chấp thuận việc nghỉ việc và giải quyết chế độ theo luật định. Tôi xin hỏi tôi sẽ được hưởng các chế độ nào khác so với người lao động nghỉ hưu thông thường. Cảm ơn luật sư!

Người hỏi: N.V.Miện (Vụ Bản/Nam Định)

Chế độ được hưởng đối với lao động dôi dư khi công ty nhà nước cổ phần hóa ?

Luật sư tư vấn pháp luật lao động trực tuyến qua điện thoại, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại khoản 1, điều 3 Nghị định 63/2015/NĐ-CP chính sách lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn chính sách lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn quy định về chính sách đối với người lao động dôi dư khi doanh nghiệp cổ phần hóa:

Điều 3. Chính sách đốivới người lao động dôi dư được tuyển dụng lần cuối cùng trước ngày 21 tháng 4năm 1998 hoặc trước ngày 26 tháng 4 năm 2002

Chính sách đối với người lao động dôi dư quy định tạiĐiểm a và b Khoản 1 Điều 2 Nghị định này tại thời điểm cơ quan có thẩm quyềnphê duyệt phương án sắp xếp lao động hoặc Tòa án quyết định mở thủ tục phá sảnđược quy định như sau:

1. Người lao động dôi dư từ đủ 55 tuổi đến đủ 59 tuổi đối với nam, từ đủ 50 tuổi đến đủ 54 tuổi đối với nữ và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu theo quy định tại Khoản1 Điều 50 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 (đốivới trường hợp nghỉ hưu trước ngày 01 tháng 01 năm 2016), theo Khoản 4 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 (đối vớitrường hợp nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 trở về sau) và được hưởng thêmchế độ sau:

a) Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi;

b) Trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm (đủ 12 tháng, không kể tháng lẻ) nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 (đối với trường hợp nghỉ hưu trước ngày 01 tháng 01 năm 2016), so với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 (đối với trường hợp nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 trở về sau);

c) Hỗ trợ 01 tháng lương cơ sở do Chính phủ quy định cho mỗi năm làm việc có đóng bảo hiểm xã hội.

Như việc trình bầy trong câu hỏi: Anh đã 57 tuổi và đóng bảo hiểm trên 20 năm, đủ điều kiện hưởng lương hưu...Theo quy định trên thì anh sẽ được hưởng một số chính sách bổ sung như quy định tại các điểm a, b, c của khoản 1, điều 3 nghị định trên.

Điểm a Khoản 1 Điều 50 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 quy đinh:

Điều 50. Điều kiện hưởng lương hưu

a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi;

Điểm a Khoản 1 Điều 54 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014

Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

Như vậy, cần căn cứ vào thời điểm nghỉ lương hưu vì bộ luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và Luật lao động năm 2012 đã tăng độ tuổi nghỉ hưu đối với Nam và chỉ áp dụng điểm b khi Anh đạt yêu cầu nghỉ hưu trước ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Chúng tôi đã rà soát các quy định tại Thông tư số 44/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chi tiết nghị định 63/2015/NĐ-CP về chính sách lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn. Chúng tôi cho rằng Anh có đầy đủ các điều kiện để nhận chế độ theo quy định tại khoản 1, điều 3 của Nghị định 63/2015/NĐ-CP chính sách lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn quy định về chính sách đối với người lao động dôi dư.

Mọi vướng mắc pháp lý về pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội vui lòng gọi: 1900.6162 (nhấn máy lẻ phím 6) để được luật sư tư vấn pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội trực tuyến.

Rất mong nhận được sự tác! Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Hành vi cạnh tranh không lành mạnh có vi phạm luật sở hữu trí tuệ không ?

2. Chế độ cán bộ, nhân viên khi đơn vị bị cổ phần hóa thành doanh nghiệp ?

Thưa luật sư, Tôi có câu hỏi mong luật sư giải đáp giúp. nhà nước hiện đang có quyết định cổ phần hóa ngân hàng nhà nước, vậy luật sư cho tôi hỏi giúp là những nhân viên đã biên chế rồi thì có được diện là cán bộ biên chế tiếp hay không hay vẫn có nguy cơ bị nghỉ việc khi ngân hàng nn cổ phần hóa ạ.
Thứ 2, nếu nhân viên mới vào làm sau đó ký hợp đồng một năm một, hợp đồng lao động trong biên chế thì có nguy có bị nghỉ việc như nhân viên ở các công ty tư nhân không ạ ?
Xin cảm ơn luật sư!

Cán bộ, nhân viên khi đươn vị bị cổ phần hóa thành doanh nghiệp ?

Luật sư tư vấn:

Điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần quy định:

Điều 48. Chính sách ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp cổ phần hóa

1. Người lao động có tên trong danh sách thường xuyên của doanh nghiệp tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa được mua tối đa 100 cổ phần cho mỗi năm thực tế làm việc tại khu vực nhà nước với giá bán bằng 60% giá đấu thành công thấp nhất (trường hợp đấu giá công khai trước) hoặc bằng 60% giá bán thành công thấp nhất cho các nhà đầu tư chiến lược (đối với trường hợp bán cho nhà đầu tư chiến lược trước).

2. Người lao động có tên trong danh sách thường xuyên của doanh nghiệp tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, thuộc đối tượng doanh nghiệp cần sử dụng và có cam kết làm việc lâu dài cho doanh nghiệp trong thời hạn ít nhất là 03 năm (kể từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu) sẽ được mua thêm cổ phần ưu đãi theo quy định sau:

a) Mua thêm theo mức 200 cổ phần/01 năm cam kết làm việc tiếp trong doanh nghiệp nhưng tối đa không quá 2.000 cổ phần cho một người lao động.

Riêng người lao động là các chuyên gia giỏi, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao làm việc tại doanh nghiệp được mua thêm theo mức 500 cổ phần/01 năm cam kết làm việc tiếp trong doanh nghiệp nhưng tối đa không quá 5.000 cổ phần cho một người lao động. Doanh nghiệp cổ phần hóa căn cứ đặc thù ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của mình xây dựng và quyết định các tiêu chí để xác định chuyên gia giỏi, có trình độ nghiệp vụ cao và phải được nhất trí thông qua tại Đại hội công nhân viên chức của doanh nghiệp trước khi cổ phần hóa.

b) Giá bán cổ phần ưu đãi cho người lao động mua thêm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này được xác định là giá đấu thành công thấp nhất (trường hợp đấu giá công khai trước) hoặc bằng giá bán thành công thấp nhất cho các nhà đầu tư chiến lược (đối với trường hợp bán cho nhà đầu tư chiến lược trước).

c) Mỗi một người lao động chỉ được hưởng quyền mua thêm cổ phần ưu đãi theo một mức xác định tại điểm a khoản 2 Điều này.

d) Số cổ phiếu ưu đãi người lao động mua thêm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông sau khi kết thúc thời gian cam kết.

Trường hợp công ty cổ phần thực hiện tái cơ cấu dẫn tới người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động, thôi việc, mất việc theo quy định của Bộ Luật Lao động trước thời hạn đã cam kết thì số cổ phần đã được mua thêm sẽ được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông. Trường hợp người lao động có nhu cầu bán lại cho doanh nghiệp số cổ phần này thì công ty cổ phần có trách nhiệm mua lại với giá sát với giá giao dịch trên thị trường.

Trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn đã cam kết thì phải bán lại cho công ty cổ phần toàn bộ số cổ phần đã được mua thêm với giá sát với giá giao dịch trên thị trường nhưng không vượt quá giá đã được mua tại thời điểm cổ phần hóa.

3. Được chia số dư bằng tiền của Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi (bao gồm cả giá trị tài sản dùng trong sản xuất, kinh doanh đầu tư bằng nguồn Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi) theo quy định tại Điều 14 và Điều 19 Nghị định này để mua cổ phần.

4. Được tiếp tục tham gia và hưởng quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ khác theo quy định hiện hành khi chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần.

5. Được hưởng chế độ hưu trí và các quyền lợi theo chế độ hiện hành nếu đã có đủ điều kiện tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp.

6. Nếu bị mất việc, thôi việc tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp thì được thanh toán trợ cấp mất việc, thôi việc theo quy định của pháp luật.

7. Người lao động trong doanh nghiệp thực hiện tái cơ cấu theo quy định tại khoản 2 Điều 3 và điểm e khoản 2 Điều 49 Nghị định này được hưởng các chính sách quy định tại khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều này; đồng thời được áp dụng các chính sách quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này theo điều kiện cụ thể của doanh nghiệp và phương án tái cơ cấu được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo đó, nếu bạn là nhân viên đã biên chế thì vẫn được coi là cán bộ biên chế và hưởng các ưu đãi như trên.

Thứ hai, nhân viên mới vào làm sau đó ký hợp đồng một năm một, hợp đồng lao động trong biên chế thì là nhân viên của ngân hàng khi ngân hàng đã cổ phần hóa nên vẫn có nguy có bị nghỉ việc như nhân viên ở các công ty tư nhân và nếu mất việc, thôi việc tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp thì được thanh toán trợ cấp mất việc, thôi việc theo quy định của pháp luật.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp