Luật sư tư vấn về chủ đề "công ty TNHH hai thành viên"

công ty TNHH hai thành viên | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề công ty TNHH hai thành viên.

Chuyển nhượng vốn góp trong Công ty TNHH hai thành viên trở lên ? Cách lập giấy chứng nhận góp vốn ?

Chuyển nhượng vốn góp trong Công ty TNHH hai thành viên trở lên ? Cách lập giấy chứng nhận góp vốn ?
Chuyển nhượng vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn có phải nộp thuế hay không ? Hướng dẫn xác lập giấy chứng nhận phần vốn góp vào công ty TNHH ? Thủ tục chuyển nhượng vốn góp tại công ty TNHH ? Thủ tục chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH hai thành viên trở lên ? và các vấn đề khác liên quan đến góp vốn, chuyển nhượng vốn góp sẽ được Luật Khuê tư vấn cụ thể:

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên mới nhất

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên mới nhất
Công ty luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-3) ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Thông tin pháp lý liên quan vui lòng liên hệ 1900.6162 để được tư vấn, hỗ trợ.

Cơ cấu và vai trò của các thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Cơ cấu và vai trò của các thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên.
Công ty trách nhiệm hữu hạn là công ty trong đó các thành viên với số lượng hạn chế chỉ chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ của công ty trong phạm vi số vốn cam kết góp vào công ty. Vậy, ý nghĩa của việc thành lập công ty là gì? Tổ chức thành viên trong công ty TNHH bao gồm những vấn đề pháp lý nào?

Quy định về cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH hai thành viên

Quy định về cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH hai thành viên
Công ty TNHH hai thành viên là doanh nghiệp. Trong đó thành viên có thể là tổ chức, cá nhân. Số lượng thành viên từ hai cho đến 50 người. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Quy định về phần góp vốn vào công ty TNHH hai thành viên trở lên

Quy định về phần góp vốn vào công ty TNHH hai thành viên trở lên
Phần vốn góp là tổng giá trị tài sản của một thành viên đã góp hoặc cam kết góp vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh. Tỷ lệ phần vốn góp là tỷ lệ giữa phần vốn góp của một thành viên và vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh"

Tăng, giảm vốn điều lệ trong Công ty TNHH Hai thành viên trở lên?

Tăng, giảm vốn điều lệ trong Công ty TNHH Hai thành viên trở lên?
Điều 68 Luật Doanh nghiệp quy định về tăng, giảm vốn điều lệ như sau:Công ty có thể tăng vốn điều lệ trong trường hợp sau đây: Tăng vốn góp của thành viên;Tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới. Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được chia cho các thành viên...

Công ty TNHH hai thành viên trở lên huy động vốn bằng những cách nào?

Công ty TNHH hai thành viên trở lên huy động vốn bằng những cách nào?
Thưa Luật sư, Công ty tôi hiện hoạt động dưới loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên, và đang có 5 thành viên. Sắp tới công ty tôi đang có kế hoạch kinh doanh cần huy động vốn, vì thế chúng tôi mong nhận được hướng dẫn của quý luật sư về những cách thức huy động vốn? Cảm ơn ơn Luật sư!

Những vấn đề pháp lý khi thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Những vấn đề pháp lý khi thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên.
Công ty trách nhiệm hữu hạn là công ty trong đó các thành viên với số lượng hạn chế chỉ chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ của công ty trong phạm vi số vốn cam kết góp vào công ty. Vậy, ý nghĩa của việc thành lập công ty là gì? Thành lập công ty TNHH bao gồm những vấn đề pháp lý nào?

Một số đặc điểm chính của hội đồng thành viên trong công ty TNHH Hai thành viên trở lên?

Một số đặc điểm chính của hội đồng thành viên trong công ty TNHH Hai thành viên trở lên?
Căn cứ Điều 55 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về hội đồng thành viên như sau: Hội đồng thành viên là cơ quan quyết định cao nhất của công ty, bao gồm tất cả thành viên công ty là cá nhân và người đại diện theo ủy quyền của thành viên công ty là tổ chức. Điều lệ công ty quy định kỳ họp...