Luật sư tư vấn về chủ đề "đầu tư chứng khoán"

đầu tư chứng khoán | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đầu tư chứng khoán.

Quy định của pháp luật về quỹ đầu tư chứng khoán

Quy định của pháp luật về quỹ đầu tư chứng khoán
Lợi nhuận và rủi ro là mối quan tâm hàng đầu của các nhà đầu tư tài chính. Sự ra đời của các quỹ đầu tư chứng khoán phần nào đã giải quyết vấn đề của các nhà đầu tư kém lợi thế hơn cần có một chủ thể đứng ra “thay mặt” họ tiến hành các công việc và ra quyết định đầu tư.

Điều kiện chào bán chứng khoán riêng lẻ của công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Điều kiện chào bán chứng khoán riêng lẻ của công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
Điều kiện Chào bán chứng khoán riêng lẻ của công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được quy định tại Luật chứng khoán năm 2019 và được hướng dẫn cụ thể tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây:

Quy định pháp luật về nhà đầu tư chứng khoán

Quy định pháp luật về nhà đầu tư chứng khoán
Nhà đầu tư chứng khoán có vai trò vô cùng quan trọng để thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Cho nên, việc bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán phải được cải thiện và nâng cao để các nhà đầu tư có thể yên tâm hơn khi thực hiện hoạt động đầu tư chứng khoán.

Nghiệp vụ kinh doanh của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán là gì? Quy định về nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư của công ty quản lý quỹ

Nghiệp vụ kinh doanh của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán là gì? Quy định về nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư của công ty quản lý quỹ
Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được phép thực hiện nghiệp vụ kinh doanh đó là: Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán. Trong bài viết này chúng tôi chia sẻ cụ thể về nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư.

Mẫu báo cáo hoạt động quản trị rủi ro của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Mẫu báo cáo hoạt động quản trị rủi ro của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
Quản trị rủi ro là quá trình nhận dạng, phân tích, đo lường, đánh giá rủi ro, từ đó tìm các biện pháp kiểm soát, khắc phục hậu quả của rủi ro đối với hoạt động kinh doanh nhằm sử dụng tối ưu nguồn lực. Công ty quản lý quỹ có nghĩa vụ báo cáo hoạt động quản trị rủi ro tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Nhà đầu tư chứng khoán cá nhân theo quy định pháp luật.

Nhà đầu tư chứng khoán cá nhân theo quy định pháp luật.
Tại Việt Nam, các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán cũng không ngừng tăng về cả chất và lượng qua từng năm. Trong đó, các nhà đầu tư cá nhân chiếm tỉ lệ nhiều nhất (khoảng 90% giao dịch), đồng thời là chủ thể quan trọng nhất của thị trường.

Nghiệp vụ quản lý quỹ đầu tư và tư vấn đầu tư chứng khoán của công ty quản lý quỹ

Nghiệp vụ quản lý quỹ đầu tư và tư vấn đầu tư chứng khoán của công ty quản lý quỹ
Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được phép hoạt động những nghiệp vụ kinh doanh đó là: Quản lý danh mục đầu tư, quản lý quỹ đầu tư và tư vấn đầu tư chứng khoán. Ở bài viết này, Luật Minh Khuê chia sẻ quy định mới nhất về hoạt động nghiệp vụ quản lý quỹ đầu tư và tư vấn đầu tư chứng khoán.