Luat Minh Khue

dịch vụ đào tạo

dịch vụ đào tạo - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về dịch vụ đào tạo

Làm thế nào để nói như một nhà lãnh đạo

Làm thế nào để nói như một nhà lãnh đạo
1. Lắng nghe một cách rộng lượng. Emerson nói rằng “Đầu tiên hãy hiểu, sau đó là được hiểu”. Làm thế nào để lắng nghe một nhóm khán giả? Hãy nghiên cứu. Tìm hiểu xem họ là ai, họ muốn gì và cần gì, và họ mong chờ gì từ bạn. Khi bạn bước lên bục phát biểu, dừng lại và lắng nghe.