Luat Minh Khue

đóng dấu giáp lai

đóng dấu giáp lai - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về đóng dấu giáp lai

Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền khi đóng dấu giáp lai không đúng quy định?

Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền khi đóng dấu giáp lai không đúng quy định?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong luật sư giải đáp: Trong cuộc họp với UBND xã, tôi có ký vào biên bản làm việc sang một trang khác và có đóng dấu giáp lai của xã. Vì nhiều việc nên tôi chưa cầm biên bản đó về ngay mà để 1 tuần sau mới xuống lấy. Khi lấy về tôi phát hiện dấu giáp lai đó không đúng với quy định về việc đóng dấu giáp lai.

Tư vấn luật hành chính Việt Nam

Tư vấn luật hành chính Việt Nam

Công ty luật Minh Khuê sẵn sàng là người đại diện, là người bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng ngay từ đầu tại cơ quan hành chính Nhà nước hoặc tại Tòa án chuyên trách các cấp để giải quyết ...