Luật sư tư vấn về chủ đề "dữ liệu điện tử"

dữ liệu điện tử | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề dữ liệu điện tử.

Quy trình thu thập, vận chuyển và bảo quản dữ liệu điện tử trên các phương tiện điện tử

Quy trình thu thập, vận chuyển và bảo quản dữ liệu điện tử trên các phương tiện điện tử
Chứng cứ điện tử là dữ liệu điện tử được thu thập theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự, phải đảm bảo tính toàn vẹn, tính xác thực và liên quan đến vụ án được đưa ra xét xử. Vậy Quy trình thu thập, vận chuyển và bảo quản dữ liệu điện tử trên các phương tiện điện tử diễn ra như thế nào?

Thương mại điện tử và trao đổi dữ liệu điện tử (‘EDI’)

Thương mại điện tử và trao đổi dữ liệu điện tử (‘EDI’)
TMĐT chỉ xảy ra trong môi trường kinh doanh mạng IT và các phương tiện điện tử giữa các nhóm (cá nhân) với nhau thông qua các công cụ, kỹ thuật và công nghệ điện tử. Ngoài ra, theo nghiên cứu tại đại học Texas, các học giả cho rằng TMĐT và kinh doanh điện tử đều bị bao hàm bởi nền kinh tế Internet

Dữ liệu điện tử - một loại nguồn chứng cứ

Dữ liệu điện tử - một loại nguồn chứng cứ
Để đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm hiện nay, tháo gỡ vướng mắc do thực tiễn đặt ra, Bộ luật tố tụng hình sự 2015 đã bổ sung dữ liệu điện tử làm nguồn chứng cứ mới so với Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003