Luật sư tư vấn về chủ đề "đưa tiền"

đưa tiền | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đưa tiền.

Tiền lời, tiền thu được (PROCEEDS) là gì ?

Tiền lời, tiền thu được (PROCEEDS) là gì ?
Số tiền giao cho người vay sau khi khấu trừ tiền lãi trả trước, phí khoản vay, và các chi phí khác. Các khoản tiền thu từ việc bán tài sản, hay từ việc phát hành chứng khoán, sau khi trừ chi phí bán hàng hay chi phí tiếp thị.Số tiền thu của một CHI PHIẾU hay công cụ khả nhượng khác sau khi trừ chi phí trao đổi hay phí thu tiền.

Nghĩa vụ liên đới khi anh ruột trốn khỏi trại giam?

Nghĩa vụ liên đới khi anh ruột trốn khỏi trại giam?
Kính chào Luật Minh Khuê, cháu có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: cháu có anh trai đang là phạm nhân cải tạo tại trại giam, vừa qua cháu có lên trại giam và đưa tiền cho anh trai qua đường hàng rào khi chưa được phép của cán bộ trại giam, sau đó anh trai cháu đã có hành vi trốn trại.