Luật sư tư vấn về chủ đề "giải phóng mặt bằng"

giải phóng mặt bằng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề giải phóng mặt bằng.

Đơn giá bồi thường thiệt hại cây trồng, vật nuôi, tài sản khi nhà nước thu hồi đất là bao nhiêu tiền ?

Đơn giá bồi thường thiệt hại cây trồng, vật nuôi, tài sản khi nhà nước thu hồi đất là bao nhiêu tiền ?
Tư vấn về việc thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp ? Nhà nước thu hồi đất ở có được hỗ trợ tái định cư không ? Tư vấn giải quyết vi phạm thẩm quyền thu hồi đất đai ? Quy định của pháp luật về các trường hợp Nhà nước thu hồi đất ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Người dân được đền bù như thế nào khi nhà nước thu hồi đất và tài sản gắn liền với đất ?

Người dân được đền bù như thế nào khi nhà nước thu hồi đất và tài sản gắn liền với đất ?
Đất đai là tài sản lớn và quan trọng nhất của mỗi người dân, khi bị nhà nước thu hồi sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống, công việc của họ. Công ty luật Minh Khuê tư vấn về việc bồi thường khi nhà nước thu hồi đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật hiện nay:

Trình tự, thủ tục giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất

Trình tự, thủ tục giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất
Giải phóng mặt bằng là vấn đề rất khó khi dung hòa lợi ích giữa các bên. Vì vậy, Nhà nước cần ban hành những văn bản, chính sách vừa phù hợp với mục đích của Nhà nước cũng như đảm bảo lợi ích hợp pháp của chủ thể có đất bị thu hồi trong quá trình thực hiện những chính sách đó.

Quy trình thu hồi đất theo đúng quy định pháp luật ? Cách tính mức giá bồi thường đất bị thu hồi ?

Quy trình thu hồi đất theo đúng quy định pháp luật ? Cách tính mức giá bồi thường đất bị thu hồi ?
Đổi ruộng có được đền bù khi Nhà nước thu hồi ? Lấy lại đất ruộng được xã thanh toán bằng đất thu hồi của dân ? Tư vấn khởi kiện yêu cầu thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ? Tư vấn diện tích và mức giá bồi thường đất bị thu hồi ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và trách nhiệm của doanh nghiệp? Chính sách bồi thường

Thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và trách nhiệm của doanh nghiệp? Chính sách bồi thường
Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường bao nhiêu tiền ? Bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ? Quy định về việc bồi thường do Nhà nước thu hồi đất và thủ tục xin cấp số nhà ? Xã thu hồi đất mà không có thông báo thì có vi phạm pháp luật ? và các vấn đề khác sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Đền bù giải phóng mặt bằng làm đường giao thông qua khu dân cư ?

Đền bù giải phóng mặt bằng làm đường giao thông qua khu dân cư ?
Một trong những mục đích thu hồi đất phổ biến nhất là để làm đường giao thông, việc thu hồi đất làm đường giao thông chạy qua khu dân cư sẽ rất tốn kém kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng do liên quan trực tiếp đến tài sản của người dân. Luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể như sau:

Thẩm định giá để bồi thường khi giải phóng mặt bằng?

Thẩm định giá để bồi thường khi giải phóng mặt bằng?
Giá bồi thường đất dựa trên khung giá do UBND tỉnh thành phố ban hành hàng năm, khung giá đất này thường thấp hơn giá trị mua bán chuyển nhượng trên thị trường điều đó dẫn đến việc dễ phát sinh tranh chấp trong quá trình giải phóng mặt bằng, Luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể: