Luật sư tư vấn về chủ đề "giáo dục mầm non"

giáo dục mầm non | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề giáo dục mầm non.

Thủ tục thành lập nhóm trẻ mầm non mới nhất

Thủ tục thành lập nhóm trẻ mầm non mới nhất
Xin chào quý công ty, mẹ tôi hiện đang làm hiệu trưởng một trường mầm non công lập. Hết năm học này mẹ tôi sẽ nghỉ hưu theo chế độ. Sau khi về nghỉ hưu, bà muốn mở một nhóm trẻ tư thục. Tôi muốn hỏi quý công ty thủ tục mới nhất để thành lập nhóm trẻ là như thế nào ? Cảm ơn!

Quy định về chương trình giáo dục trong giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Quy định về chương trình giáo dục trong giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông  và giáo dục thường xuyên
Hệ thống giáo dục quốc dân là hệ thống giáo dục mở, liên thông gồm giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên. Cấp học, trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm: Giáo dục mầm non, Giáo dục phổ thông, Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục đại học. Đối với mỗi cấp học sẽ có các chương trình

Thông tư số 34/2013/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Sửa đổi, bổ sung một số thiết bị quy định tại Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 2 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 34/2013/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Sửa đổi, bổ sung một số thiết bị quy định tại Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 2 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sửa đổi quy định tại Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non kèm theo Thông tư 02/2010/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Yêu cầu về học liệu sử dụng trong cơ sở giáo dục mầm non

Yêu cầu về học liệu sử dụng trong cơ sở giáo dục mầm non
Học liệu là tài liệu học tập quan trọng trong việc thực hiện chương trình giáo dục. Đặc biệt là đối với giáo dục mầm non. Học liệu sử dụng trong giáo dục mầm non có thể ảnh hưởng tới nhận thức của trẻ và làm nền tảng cho các hoạt động, tư duy học tập sau này.