Hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Bài tư vấn về chủ đề Hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Ví dụ về hành vi cạnh tranh không lành mạnh ở nước ta hiện nay?

Ví dụ về hành vi cạnh tranh không lành mạnh ở nước ta hiện nay?
Luật cạnh tranh ở Việt Nam đã được ban hành nhưng trong nhiều năm qua việc xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh chưa thực sự diễn ra nhiều và tác động của luật cạnh tranh đến việc xây dựng môi trường kinh doanh chưa thực sự đáng kể. Luật Minh Khuê phân tích thêm:

Thế nào là hành vi cạnh tranh không lành mạnh? Các đặc điểm

Thế nào là hành vi cạnh tranh không lành mạnh? Các đặc điểm
Cạnh tranh có vai trò quan trọng đối với hoạt động sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ, là cơ sở khẳng định vị trí của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh được xem là một động lực thúc đẩy cho sự phát triển của nền kinh tế.

Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo luật cạnh tranh

Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo luật cạnh tranh
Những hành vi nào được pháp luật cạnh tranh quy định là hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Đối tượng, hình thức thể hiện và đặc điểm của các hành vi cạnh tranh không lành mạnh này được quy định như thế nào trong pháp luật hiện hành

Đặc điểm của hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo luật cạnh tranh?

Đặc điểm của hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo luật cạnh tranh?
Thưa luật sư, Tôi đang tìm hiểu về luật cạnh tranh và có một vướng mắc nhỏ mong được luật sư hướng dẫn là việc "phân tích các đặc điểm của hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của luật cạnh tranh của Việt Nam?". Cảm ơn! (Nguyễn Thị Mai Phương - Đại học Kinh Tế Quốc dân).

Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực quảng cáo?

Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực quảng cáo?
Hoạt động quảng cáo ở nước ta ngày càng phát triển với những sản phẩm quảng cáo ngày càng đa dạng, phong phú. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển mạnh mẽ đó là việc xuất hiện ngày càng nhiều các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực quảng cáo.

Chế tài đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Chế tài đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh
Vấn đề chống cạnh tranh không lành mạnh luôn là mối quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Pháp luật Việt Nam đã xây dựng những chế định pháp lý về cạnh tranh đặc biệt là cạnh tranh không lành mạnh.

Nói xấu đối thủ cạnh tranh có là hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm không?

Nói xấu đối thủ cạnh tranh có là hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm không?
Hành vi cạnh tranh không lành mạnh có thể được hiểu là hành vi của doanh nghiệp trái với nguyên tắc thiện chí, trung thực, tập quán thương mại và các chuẩn mực khác trong kinh doanh, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác. Vậy thì nói xấu đối thủ cạnh tranh có là hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm không? Cùng tìm hiểu ở nội dung bài viết sau:

Nhận diện các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực ngân hàng

Nhận diện các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực ngân hàng
Hành vi cạnh tranh không lành mạnh là hành vi cạnh tranh của doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh trái với các chuẩn mực thông thường về đạo đức kinh doanh, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác hoặc người tiêu dùng.

Có thể xử lý hình sự hành vi cạnh tranh không lành mạnh hay không?

Có thể xử lý hình sự hành vi cạnh tranh không lành mạnh hay không?
Việc ngăn chặn và xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh là vô cùng quan trọng. Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, doanh nghiệp và người tiêu dùng để xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, đảm bảo sự cạnh tranh công bằng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. Vậy thì có thể xử lý hình sự hành vi cạnh tranh không lành mạnh hay không? Cùng tìm hiểu ở bài viết sau:

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hành vi cạnh tranh không lành mạnh
Hiểu theo nghĩa rộng, hành vi cạnh tranh không lành mạnh bao gồm tất cả hành vi xâm hại tới hoạt động cạnh tranh trên thị trường, xâm hại tới quyền tự do cạnh tranh công bằng của các doanh nghiệp. Theo cách quan niệm này, các hành vi hạn chế cạnh tranh (nhất là các hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh và lạm dụng vị trí thống lĩnh) cũng thuộc vào phạm trù “cạnh tranh không lành mạnh”

Xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp như thế nào ?

Xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp như thế nào ?
Thưa luật sư, xin hỏi: Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến chỉ dẫn địa lý, tên thương mại, kiểu dáng công nghiệp, tên miền ... Vậy, xin hỏi: Các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp nói chung bị xử lý thế nào ạ ? Căn cứ xử lý là gì ? Cảm ơn! (Người hỏi: T.T.Hòa, tp Hải Phòng).
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng