Luat Minh Khue

hội đồng thành viên

hội đồng thành viên - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về hội đồng thành viên

Tư vấn luật doanh nghiệp năm 2014 về tỷ lệ thông qua nghị quyết của hội đồng thành viên ?

Tư vấn luật doanh nghiệp năm 2014 về tỷ lệ thông qua nghị quyết của hội đồng thành viên ?
Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi một vấn đề liên quan tới luật doang nghiệp 2014 như sau:tại điểm a, b khoản 3, điều 60 luật doang nghiệp 2014 quy định nghị quyết của hội đồng thành viên được thông qua tùy theo trường hợp sẽ cần ít nhất 65%, 75% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thànhvậy các tỷ lệ này có thể điều chỉnh giảm thấp hơn, ví dụ 50% khi tôi lập điều lệ công ty được không ? Rất mong công ty tư vấn. Xin trân trọng cảm ơn!

Quyết định của Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên?

Quyết định của Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên?
Gửi quý công ty, mình có một câu hỏi về pháp luật mong được giải đáp. Nếu Công ty TNHH 2 thành viên mà mỗi thành viên có 50% vốn góp thì quyết định Hội đồng thành viên sẽ như thế nào nếu trong trường hợp 2 thành viên bất đồng ý kiến? Điều lệ công ty nếu có quy định thì nên quy định như thế nào cho hợp lý và nếu không có quy định thì giải quyết như thế nào cho đúng ? Chân thành cảm ơn.

Giải quyết tranh chấp về việc thay đổi thành viên, triệu tập và biểu quyết tại Hội đồng thành viên ?

Giải quyết tranh chấp về việc thay đổi thành viên, triệu tập và biểu quyết tại Hội đồng thành viên ?
Tranh chấp về việc thay đổi thành viên, triệu tập và biểu quyết tại Hội đồng thành viên trong công ty TNHH X. A, B, C và D cùng thỏa thuận thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn X để kinh doanh khách sạn, nhà hàng, và dịch vụ vui chơi giải trí với số vốn điều lệ là 5 tỷ đồng. X được Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Y cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vào ngày 15/03/2015.

Quyền của thành viên ở công ty TNHH 2 thành viên ?

Quyền của thành viên ở công ty TNHH 2 thành viên ?
Kính gửi: Chúng tôi là Ban quản lý các khu công nghiệp Phú thọ (BQL) xin hỏi công ty cho lời khuyên về trường hợp sau đây: Công ty TNHH B là công ty TNHH với 2 thành viên được BQL cấp chứng nhận đầu tư, đăng ký doanh nghiệp tại KCN T năm 2011 STT Tên thành viên vốn góp (USD) Tỷ lệ (%)

Tỷ lệ góp vốn và quyết định của hội đồng thành viên ?

Tỷ lệ góp vốn và quyết định của hội đồng thành viên ?
Thưa luật sư! Xin luật sư giúp tư vấn vấn đề như sau: Chúng tôi có một công ty TNHH 2 thành viên gọi công ty Z. Thành viên A có 70% và thành viên B có 30% vốn điều lệ. Thành viên B là đại diện pháp luật (ĐDPL) và là chủ tịch hội đồng thành viên (CTHĐTV) và Thành viên A là giám đốc (GĐ). Vì mối tình giữa thành viên A và B bị bể vỡ nên thành viên B không muốn giúp thành viên A thực hiện các việc quan trọng của công ty Z.

Quy định của luật doanh nghiệp về hội đồng quản trị công ty cổ phần ?

Quy định của luật doanh nghiệp về hội đồng quản trị công ty cổ phần ?
Thành viên hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông công ty bầu và quyết định, do vậy, Hội đồng quản trị là cơ quan lãnh đạo trong các công ty cổ phần và có vị trí quan trong trong hoạt động quản lý và vận hành công ty. Luật Minh Khuê phân tích các quy định pháp luật và giải đáp một số vướng mắc cụ thể của doanh nghiệp về vấn đề trên:

Điều kiện để trở thành chủ tịch HĐTV ?

Điều kiện để trở thành chủ tịch HĐTV ?
Xin chào Luật sư. Cho em hỏi tình huống như thế này: Gia đình nọ có 5 người có Bác 2, cậu 3, cô 4, dì 5 và chú út. Bác 2, cậu 3, cô 4, dì 5 mỗi người góp 200 triệu và chú út góp một mình 500 triệu để thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Bác 2 là người lớn tuổi nên nói là mình sẽ làm chủ tịch hội đồng thành viên công ty

Mẫu danh sách cổ đông, thành viên góp vốn, thành viên hội đồng quản trị, hội đồng thành viên; ban kiểm soát, nhân viên nghiệp vụ (phụ lục 02)

Mẫu danh sách cổ đông, thành viên góp vốn, thành viên hội đồng quản trị, hội đồng thành viên; ban kiểm soát, nhân viên nghiệp vụ (phụ lục 02)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Mẫu danh sách cổ đông, thành viên góp vốn, thành viên hội đồng quản trị, hội đồng thành viên; ban kiểm soát, nhân viên nghiệp vụ (phụ lục 02) ban hành kèm theo Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 5/12/2012 của BTC hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ

Tư vấn về việc thủ tục thay đổi chức danh giám đốc ?

Tư vấn về việc thủ tục thay đổi chức danh giám đốc ?
Kính chào Luật Minh Khuê, tôi có một số thắc mắc xin được tư vấn như sau: Hiện tại tôi đang đứng tên Giám đốc 1 công ty tư nhân (công ty TNHH 2 thành viên trở lên). Tuy nhiên, vì một số lý do cá nhân, tôi không muốn giữ vị trí này nữa. Nếu muốn nhượng tên cho một người khác thì tôi cần những thủ tục và giấy tờ gì? Trong trường hợp không có người để thay vị trí này của tôi thì tôi có thể xin ngừng giữ vị trí này được không? Thủ tục và giấy tờ cần có là gì?

Họp Hội đồng thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên ?

Họp Hội  đồng thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên ?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có trường hợp sau cần giải đáp: Công ty TNHH do 4 thành viên góp vốn thành lập, với vốn điều lệ là 7 tỷ đồng. Trong đó, A góp 5 tỷ đồng, 3 thành viên còn lại, mỗi người góp 1 tỷ đồng. Theo Điều lệ của công ty, A được bầu làm chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm tổng giám đốc công ty.

Tư vấn cơ cấu tổ chức của hội đồng thành viên công ty TNHH?

Tư vấn cơ cấu tổ chức của hội đồng thành viên công ty TNHH?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong luật sư giải đáp: Công ty của tôi hiện nay là Cty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu. Theo Quy định của Điều lệ Công ty thì Việc bổ nhiệm Tổng GĐ, các Phó TGĐ và kế toán trưởng Công ty phải được sự chấp thuận của Chủ sở hữu.

Hội đồng thành viên của công ty hợp danh gồm những ai?

Hội đồng thành viên của công ty hợp danh gồm những ai?
Thưa luật sư, Cho e hỏi là hội đồng thành viên của công ty hợp danh gồm những ai? Bởi vì trong 1 bài viết trên web của mình có viết "pháp luật quy định Hội đồng thành viên gồm tất cả các thành viên hợp danh là cơ quan quyết định tất cả hoạt động quản lý, kinh doanh của công ty.

Hội đồng thành viên công ty hợp danh ?

Hội đồng thành viên công ty hợp danh ?
1. Tất cả thành viên hợp lại thành Hội đồng thành viên. Hội đồng thành viên bầu một thành viên hợp danh làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

Hội đồng thành viên của công ty TNHH 1 thành viên là tổ chức ?

Hội đồng thành viên của công ty TNHH 1 thành viên là tổ chức ?
1. Hội đồng thành viên nhân danh chủ sở hữu công ty tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; có quyền nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty; chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan.