Luật sư tư vấn về chủ đề "hội thẩm nhân dân"

hội thẩm nhân dân | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hội thẩm nhân dân.

So sánh quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Tòa án trong BLTTHS 2015 và BLTTHS 2003

So sánh quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Tòa án trong BLTTHS 2015 và BLTTHS 2003
Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Tòa án, mỗi chủ thể có những nhiệm vụ, quyền hạn riêng nhưng đều có vai trò quan trọng trong tố tụng hình sự. Hãy cùng tìm hiểu quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Tòa án trong BLTTHS 2015 khác gì so với quy định trong BLTTHS 2003

Thẩm phán là gì ? Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của thẩm phán

Thẩm phán là gì ? Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của thẩm phán
Thẩm phán là người được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật để làm nhiệm vụ xét xử những vụ án và giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của Toà án. Vậy, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của thẩm phán theo quy định pháp luật là gì ? Bài viết phân tích cụ thể:

Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-TANDTC-BQP-BNV hướng dẫn quy định thẩm phán, hội thẩm nhân dân

Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-TANDTC-BQP-BNV hướng dẫn quy định thẩm phán, hội thẩm nhân dân
Ngày 20 tháng 10 năm 2011, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ quốc phòng, Bộ nội vụ ban hành Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-TANDTC-BQP-BNV về việc hướng dẫn thi hành một số Quy định của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân

Bàn về vai trò của chế định Hội thẩm nhân dân ở Nước ta hiện nay

Bàn về vai trò của chế định Hội thẩm nhân dân ở Nước ta hiện nay
Trong hệ thống pháp luật tố tụng hiện nay ở nước ta, chế định hội thẩm nhân dân là một trong những chế định bắt buộc, có tính quyết định đến các bản án sơ thẩm trong hoạt động tư pháp. Bởi vì, hầu hết bản án sơ thẩm đều yêu cầu phải có sự tham gia của số lượng tối thiểu 2/3 thành viên của Hội đồng xét xử là các hội thẩm nhân dân. Cùng với số lượng đó là tính quyết định của hội thẩm nhân dân trong Hội đồng xét xử đối với bản án sơ thẩm.

Những bất cập trong hoạt động của Hội thẩm nhân dân

Những bất cập trong hoạt động của Hội thẩm nhân dân
Khi xét xử có Hội thẩm nhân dân (HTND) tham gia, Hội thẩm nhân dân ngang quyền với Thẩm phán… Đó là những chế định đã được quy định trong Hiến pháp, các bộ luật tố tụng hình sự, dân sự nhằm tăng cường tính dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích của nhà nước, công dân. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân, hoạt động của HTND còn hình thức.

Hội thẩm nhân dân phải thương tầm với trọng trách được giao

Hội thẩm nhân dân phải thương tầm với trọng trách được giao
Đọc bài “Ai quản lý, điều hành Hội thẩm nhân dân?” của tác giả Phạm Dân, đăng trên báo ĐBND ngày 6.12.2009 và một số bài viết trước đó về chủ đề Hội thẩm nhân dân (HTND), tôi rất đồng cảm với những băn khoăn của các tác giả. Tuy nhiên, đối chiếu với quy định của pháp luật và thực tế hoạt động ở địa phương, tôi thấy cần trao đổi thêm một số vấn đề sau.

Phản hồi bài viết: Hội thẩm nhân dân phải tương tầm với trọng trách được giao

Phản hồi bài viết: Hội thẩm nhân dân phải tương tầm với trọng trách được giao
Chế định Hội thẩm nhân dân là một trong những chế định rất quan trọng trong hoạt động xét xử ở nước ta . Tuy nhiên, để hiểu rõ về vai trò của Hội thẩm nhân dân đã có rất nhiều tranh luận và cách hiểu khác nhau xung quanh chế định này. Chẳng hạn, đọc bài viết của tác giả Cao Xuân Thu Vân tại địa chỉ:
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook