Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "hội thẩm nhân dân"

hội thẩm nhân dân | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hội thẩm nhân dân.

Hội Thẩm nhân dân có địa vị pháp lý, vai trò và nhiệm vụ gì?

Hội Thẩm nhân dân có địa vị pháp lý, vai trò và nhiệm vụ gì?
Pháp luật quy định Hội thẩm nhân dân phải có trong các phiên xét xử sơ thẩm hình sự, dân sự, hành chính. Việc Hội thẩm tham gia xét xử sơ thẩm nhằm xét xử vụ án được công bằng, đúng người, đúng tội, nhân dân được thể hiện ý kiến của mình trong quá trình xét xử.

So sánh quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Tòa án trong BLTTHS 2015 và BLTTHS 2003

So sánh quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Tòa án trong BLTTHS 2015 và BLTTHS 2003
Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Tòa án, mỗi chủ thể có những nhiệm vụ, quyền hạn riêng nhưng đều có vai trò quan trọng trong tố tụng hình sự. Hãy cùng tìm hiểu quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Tòa án trong BLTTHS 2015 khác gì so với quy định trong BLTTHS 2003

Những bất cập trong hoạt động của Hội thẩm nhân dân

Những bất cập trong hoạt động của Hội thẩm nhân dân
Khi xét xử có Hội thẩm nhân dân (HTND) tham gia, Hội thẩm nhân dân ngang quyền với Thẩm phán… Đó là những chế định đã được quy định trong Hiến pháp, các bộ luật tố tụng hình sự, dân sự nhằm tăng cường tính dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích của nhà nước, công dân. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân, hoạt động của HTND còn hình thức.

Bàn về vai trò của chế định Hội thẩm nhân dân ở Nước ta hiện nay

Bàn về vai trò của chế định Hội thẩm nhân dân ở Nước ta hiện nay
Trong hệ thống pháp luật tố tụng hiện nay ở nước ta, chế định hội thẩm nhân dân là một trong những chế định bắt buộc, có tính quyết định đến các bản án sơ thẩm trong hoạt động tư pháp. Bởi vì, hầu hết bản án sơ thẩm đều yêu cầu phải có sự tham gia của số lượng tối thiểu 2/3 thành viên của Hội đồng xét xử là các hội thẩm nhân dân. Cùng với số lượng đó là tính quyết định của hội thẩm nhân dân trong Hội đồng xét xử đối với bản án sơ thẩm.

Phản hồi bài viết: Hội thẩm nhân dân phải tương tầm với trọng trách được giao

Phản hồi bài viết: Hội thẩm nhân dân phải tương tầm với trọng trách được giao
Chế định Hội thẩm nhân dân là một trong những chế định rất quan trọng trong hoạt động xét xử ở nước ta . Tuy nhiên, để hiểu rõ về vai trò của Hội thẩm nhân dân đã có rất nhiều tranh luận và cách hiểu khác nhau xung quanh chế định này. Chẳng hạn, đọc bài viết của tác giả Cao Xuân Thu Vân tại địa chỉ:
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng