Luật sư tư vấn về chủ đề "hợp đồng dân sự"

hợp đồng dân sự | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hợp đồng dân sự.

Quy định của pháp luật về hợp đồng trao đổi tài sản

Quy định của pháp luật về hợp đồng trao đổi tài sản
Hợp đồng trao đổi tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó các bên giao tài sản và chuyển quyền sở hữu đối với tài sản cho nhau, trường hợp tài sản trao đổi chênh lệch về giá trị thì các bên phải thanh toán cho nhau phần chênh lệch đó

Thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản

Thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản
Thế nào là hoàn cảnh thay đổi cơ bản? Đàm phán lại hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản; Chấm dứt hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản; Thực hiện nghĩa vụ trong quá trình hợp đồng đang được đàm phán sửa đổi, chấm dứt vì hoàn cảnh thay đổi cơ bản

Một số loại hợp đồng trong quan hệ dân sự

Một số loại hợp đồng trong quan hệ dân sự
Trên thực tế, hợp đồng tồn tại vô cùng đa dạng và phong phú. Theo quy định của pháp luật thì có các loại hợp đồng như hợp đồng song vụ, hợp đồng đơn vụ, hợp đồng chính, hợp đồng phụ, hợp đồng có điều kiện...

Tìm hiểu về hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba

Tìm hiểu về hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba
Thế nào là hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba? Thực hiện hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba; Phân biệt hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba với hợp đồng ba bên; Quyền từ chối của người thứ ba trong hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba

Phân tích nguyên tắc tự chịu trách nhiệm và bình đẳng trước pháp luật trong các giao dịch dân sự hiện nay theo quy định pháp luật Việt Nam

Phân tích nguyên tắc tự chịu trách nhiệm và bình đẳng trước pháp luật trong các giao dịch dân sự hiện nay theo quy định pháp luật Việt Nam
Thưa luật sư, tôi đang nghiên cứu các nguyên tắc cơ bản của pháp luật hợp đồng Việt Nam, luật sư có thể phân tích cho tôi hiểu về nguyên tắctự chịu trách nhiệm và bình đẳng trước pháp luật theo quy định của pháp luật Dân sự Việt Nam hiện nay được không ạ? Tôi xin cám ơn luật sư.

Tìm hiểu về chế định dân sự trong Bộ luật Hammurabi và luật Dân sự La Mã.

Tìm hiểu về chế định dân sự trong Bộ luật Hammurabi và luật Dân sự La Mã.
Lịch sử luôn là những bí mật mà con người vẫn chưa khám phá hết. Suốt chặng đường dài của lịch sử loài người, đã có nhiều triều đại được thiết lập và cũng có nhiều bộ luật được xây dựng nên. Sự ra đời của bộ luật Hamurabi và luật Lã Mã cổ đại là một trong những thành tựu vĩ đại lập pháp to lớn của

Những đặc tính cơ bản của hợp đồng là gì ?

Những đặc tính cơ bản của hợp đồng là gì ?
Thưa luật sư, tôi có thắc mong luật sư giải đáp là hiện nay công ty tôi ký kết hợp đồng với đối tác là cá nhân và pháp nhân thương mại, khi soạn thảo hợp đồng tôi vẫn chưa rõ về những đặc tính cơ bản để tạo ra hợp đồng là gì để soạn thảo hợp đồng cho đúng và tránh ảnh hưởng quyền lợi của các bên?