Luật sư tư vấn về chủ đề "hợp đồng dân sự"

hợp đồng dân sự | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hợp đồng dân sự.

Hình thức của hợp đồng dân sự theo quy định pháp luật hiện nhành

Hình thức của hợp đồng dân sự theo quy định pháp luật hiện nhành
Khi tiến hành giao kết bằng hợp đồng dân sự thì các bên giao kết hợp đồng có thể lựa chọn nhiều hình thức giao kết khác nhau được quy định tại Điều 119 của Bộ luật Dân sự 2015. Vậy lựa chọn hình thức nào phù hợp bài viết dưới đây sẽ giúp làm sáng tỏ những vấn đề này.

Thế nào là hợp đồng dân sự và hợp đồng thương mại? So sánh hợp đồng dân sự và hợp đồng thương mại theo quy định pháp luật hiện nay

Thế nào là hợp đồng dân sự và hợp đồng thương mại? So sánh hợp đồng dân sự và hợp đồng thương mại theo quy định pháp luật hiện nay
Thưa Luật sư, tôi có một thắc mắc muốn công ty giải đáp cho tôi như sau: khi tôi tham gia ký kết các loại hợp đồng với các cá nhân, tổ chức khác nhau thì có những hợp đồng là dân sự, có những hợp đồng là thương mại, vậy sự khác nhau giữa hai hợp đồng này ở đâu?

Tính chất đền bù của hợp đồng Dân sự theo quy định của pháp luật

Tính chất đền bù của hợp đồng Dân sự theo quy định của pháp luật
Tính chất đền bù lợi ích được coi là một trong những đặc trưng cơ bản của quan hệ pháp luật Dân sự. Tính chất đền bù đó được thể hiện một cách rõ nét nhất trong chế định hợp đồng Dân sự. Hợp đồng mang tính đền bù là những hợp đồng mà trong đó một bên sau khi thực hiện nghĩa vụ cho bên đối tác sẽ nhận được những lợi ích vật chất ngược lại từ phía bên kia. Việc phân tích tính chất đền bù giúp xác định bản chất pháp lí của từng hợp đồng, từ đó áp dụng các quy định pháp luật để giải quyết tranh chấp

Một số vấn đề cần chú ý khi ký kết hợp đồng dân sự

Một số vấn đề cần chú ý khi ký kết hợp đồng dân sự
Kính chào công ty Luật Minh Khuê tôi có một số vướng mắc cần được công ty giải đáp như sau: khi ký hợp đồng dân sự thì cần lưu ý những vấn đề gì? trường hợp đối tác đưa ra hợp đồng mẫu thì cần quan tâm nội dung nào? tôi xin cảm ơn.

Địa điểm, thời điểm giao kết hợp đồng dân sự

Địa điểm, thời điểm giao kết hợp đồng dân sự
Xác định địa điểm, thời điểm giao kết hợp đồng có ý nghĩa quan trọng. Địa điểm giao kết hợp đồng do các bên thỏa thuận; nếu không có thỏa thuận thì địa điểm giao kết hợp đồng là nơi cư trú của cá nhân hoặc trụ sở của pháp nhân đã đưa ra đề nghị giao kết hợp đồng