Luật sư tư vấn về chủ đề "hợp đồng dân sự"

hợp đồng dân sự | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hợp đồng dân sự.

Một số vấn đề về phương pháp xử lý tài sản bảo đảm theo Bộ luật Dân sự hiện hành?

Một số vấn đề về phương pháp xử lý tài sản bảo đảm theo Bộ luật Dân sự hiện hành?
Trong giao dịch bảo đảm, một khi bên bảo đảm vi phạm nghĩa vụ thì bên nhận bảo đảm có thể xử lý tài sản bảo đảm theo một trong các phương thức đã được pháp luật về xử lý bảo đảm theo quy định. Bài viết xoay quanh bàn luận về phương thức xử lý tài sản bảo đảm theo Bộ luật Dân sự hiện hành.

Bàn luận và phân tích về chính sách pháp luật dân sự

Bàn luận và phân tích về chính sách pháp luật dân sự
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về chính sách pháp luật dân sự; Lịch sử hình thành chính sách pháp luật dân sự; Khó khăn của xây dựng chính sách pháp luật dân sự mới của nước ta hiện nay...

Pháp luật Việt Nam về khái niệm hợp đồng và những nguyên tắc cơ bản của hệ thống pháp luật hợp đồng Việt Nam

Pháp luật Việt Nam về khái niệm hợp đồng và những nguyên tắc cơ bản của hệ thống pháp luật hợp đồng Việt Nam
Bài viết tìm hiểu khái niệm hợp đồng trong khoa học pháp lý Việt Nam từ thời Pháp thuộc đến nay và phân tích ba nguyên tắc cơ bản trong pháp luật hợp đồng Việt Nam hiện hành để hiểu rõ hơn về bản chất của hợp đồng và nguyên tắc cần tuân thủ khi giao kết hợp đồng nói chung.

Quyền và nghĩa vụ của bên vận chuyển trong hợp đồng vận chuyển

Quyền và nghĩa vụ của bên vận chuyển trong hợp đồng vận chuyển
Các quyền và nghĩa vụ của bên vận chuyển được quy định trong Bộ luật dân sự mang tính chất định hướng cho các bên trong quá trình đàm phán hợp đồng vận chuyển. Đồng thời, các quy định này cũng là cơ sở pháp lý để giải quyết tranh chấp trong trường hợp phát sinh tranh chấp

Quy định của pháp luật về hợp đồng trao đổi tài sản

Quy định của pháp luật về hợp đồng trao đổi tài sản
Hợp đồng trao đổi tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó các bên giao tài sản và chuyển quyền sở hữu đối với tài sản cho nhau, trường hợp tài sản trao đổi chênh lệch về giá trị thì các bên phải thanh toán cho nhau phần chênh lệch đó

Một số loại hợp đồng trong quan hệ dân sự

Một số loại hợp đồng trong quan hệ dân sự
Trên thực tế, hợp đồng tồn tại vô cùng đa dạng và phong phú. Theo quy định của pháp luật thì có các loại hợp đồng như hợp đồng song vụ, hợp đồng đơn vụ, hợp đồng chính, hợp đồng phụ, hợp đồng có điều kiện...

Tìm hiểu về hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba

Tìm hiểu về hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba
Thế nào là hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba? Thực hiện hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba; Phân biệt hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba với hợp đồng ba bên; Quyền từ chối của người thứ ba trong hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba

Thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản

Thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản
Thế nào là hoàn cảnh thay đổi cơ bản? Đàm phán lại hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản; Chấm dứt hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản; Thực hiện nghĩa vụ trong quá trình hợp đồng đang được đàm phán sửa đổi, chấm dứt vì hoàn cảnh thay đổi cơ bản