Luật sư tư vấn về chủ đề "kiểm nghiệm"

kiểm nghiệm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề kiểm nghiệm.

Quyết định 1050/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định 3854/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia trực thuộc Cục Trồng trọt

Quyết định 1050/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định 3854/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia trực thuộc Cục Trồng trọt
Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định 3854/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia trực thuộc Cục Trồng trọt

Điều kiện đối với cơ sở kiểm nghiệm thuốc thú y

Điều kiện đối với cơ sở kiểm nghiệm thuốc thú y
Thưa luật sư, tôi có tìm hiểu về các quy định liên quan đến cơ sở kiểm nghiệm thuốc thú ý và có thắc mắc muốn nhờ luật sư giải đáp. Cho tôi hỏi: Điều kiện đối với cơ sở kiểm nghiệm thuốc thú y được quy định như thế nào? Mong nhận được phản hồi từ luật sư.