Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Nghề luật"

Nghề luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Nghề luật.

Nghề luật và nghề luật sư

Nghề luật và nghề luật sư
Xin giới thiệu một bài viết khá hay về nghề luật và nghề luật sư. Xin lưu ý, bài viết này dựa trên các văn bản luật cũ về nghề luật sư, bạn có thể cập nhật thông qua các văn bản đã thay thế. Tuy nhiên, về nội dung cơ bản là không thay đổi. Rất nhiều người tự hào giới thiệu mình làm nghề luật. Khi nghĩ suy về nghề luật trong quá khứ, hiện tại và tương lai, chúng ta cần xác định rõ nghề luật là gì?

Một số ý kiến trong hoạt động hành nghề luật sư

Một số ý kiến trong hoạt động hành nghề luật sư
Với sự ra đời Luật Luật sư, đã tạo môi trường pháp lý thuận lợi hơn cho hoạt động hành nghề của các luật sư nhằm góp phần đắc lực hơn nữa trong sự nghiệp bảo vệ công lý, hội nhập và phát triển kinh tế, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Luật Luật sư không chỉ nâng cao vị thế, vai trò của người luật sư trong xã hội, mà còn đưa luật sư của nước ta từng bước lên ngang tầm với luật sư của các nước trên thế giới và trong khu vực.

Nghề luật !

Nghề luật !
Bạn có biết Lê-nin, Phiđen Caxtrô, Putin (Tổng thống Liên bang Nga), Tony Blair (Thủ tướng Anh), Bill Clinton (nguyên Tổng thống Hoa Kỳ) và nhiều vị lãnh đạo của Việt Nam đều đã từng học luật và tham gia trong ngành luật...?