Luật sư tư vấn về chủ đề "phòng vệ chính đáng"

phòng vệ chính đáng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề phòng vệ chính đáng.

Bồi thường thiệt hại trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết

Bồi thường thiệt hại trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết
Trường hợp thiệt hại xảy ra do vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết thì người gây thiệt hại phải bồi thường phần thiệt hại xảy ra do vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết cho người bị thiệt hại. Người gây thiệt hại do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng phải bồi thường cho người bị thiệt hại.

Các trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự ? Phòng vệ chính đáng có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không ?

Các trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự  ? Phòng vệ chính đáng có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không ?
Phòng vệ chính đáng có phải là tội phạm không ? Trường hợp gây thiệt hại do sử dụng vũ lực rõ ràng vượt quá mức cho phép thì người gây thiệt hại có phải chịu trách nhiệm hình sự không ? Trương hợp gây thiệt hại vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết thì người gây ra có bị chịu trách nhiệm HS không?

Loại trừ trách nhiệm hình sự khi có sự kiên bất ngờ; khi rơi vào tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự và khi phòng vệ chính đáng.

Loại trừ trách nhiệm hình sự khi có sự kiên bất ngờ; khi rơi vào tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự và khi phòng vệ chính đáng.
Có rất nhiều trường hợp khi người phạm tội gây ra hành vi nguy hiểm nhưng không phải chịu trách nhiệm hình sự (loại trừ trách nhiệm hình sự) và dưới đây là 3 trường hợp: Khi có sự kiên bất ngờ; Khi rơi vào tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự và khi phòng vệ chính đáng...

Điều kiện của phòng vệ chính đáng là gì ? Cho ví dụ ?

Điều kiện của phòng vệ chính đáng là gì ? Cho ví dụ ?
Để khuyến khích cũng như hướng người dân thực hiện quyền phòng vệ chính đáng và qua đó phát huy được tính tích cực của nó, Điều 22 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 của Việt Nam không những chỉ khẳng định phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm

Quyền tự vệ hợp pháp là gì ? Quy định pháp luật về quyền tự vệ hợp pháp

Quyền tự vệ hợp pháp là gì ? Quy định pháp luật về quyền tự vệ hợp pháp
Để tránh những trường hợp lợi dụng việc phòng vệ chính đáng nhằm mục đích thực hiện hành vi phạm tội, Bộ luật Hình sự quy định chặt chẽ các điều kiện của chế định phòng vệ chính đáng. Về cơ sở phát sinh quyền phòng vệ chính đáng: hành vi xâm phạm phải là hành vi trái pháp luật và nguy hiểm cho xã hội ở mức độ đáng kể; hành vi xâm phạm phải là hành vi đang diễn ra, xâm hại đến các lợi ích cần bảo vệ.

Xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại thuộc về cá nhân hay công ty ?

Xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại thuộc về cá nhân hay công ty ?
Chào luật sư, Cho em hỏi trường hợp sau: A là nhân viên của công ty X vừa bị sa thải. A có đến công ty, dùng những lời lẽ xúc phạm, chửi mắng giám đốc thì bị B là bảo vệ công ty do ko kiềm chế được trước những lời lẽ xúc phạm đó và để ngăn cản ko cho A xông vào cty nên đã dùng dùi cui đánh liên tiếp vào lưng A khiến A bị chấn thương nặng.