Luật sư tư vấn về chủ đề "thẩm phán"

thẩm phán | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thẩm phán.

Thẩm phán phải tuân thủ những quy tắc nào trong mối quan hệ công tác với các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cơ quan thông tấn, báo chí?

Thẩm phán phải tuân thủ những quy tắc nào trong mối quan hệ công tác với các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cơ quan thông tấn, báo chí?
Quy tắc ứng xử của Thẩm phán được hiểu là các chuẩn mực xử sự của Thẩm phán trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội, bao gồm những việc phải làm hoặc không được làm phù hợp với đặc thù công việc của Thẩm phán nhằm bảo đảm sự liêm chính và trách nhiệm của Thẩm phán.

Thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại đối với Thẩm phán, Thẩm tra viên, Phó Chánh án và Chánh án Tòa án

Thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại đối với Thẩm phán, Thẩm tra viên, Phó Chánh án và Chánh án Tòa án
Khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của Thẩm phán, Thẩm tra viên, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện, Tòa án quân sự khu vực trước khi mở phiên tòa do Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện, Chánh án Tòa án quân sự khu vực giải quyết trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Việc từ chối, thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Việc từ chối, thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015
Một trong những nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự là bảo đảm sự vô tư của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, BLTTHS năm 2015 đã có sự sửa đổi, bổ sung về việc từ chối hoặc thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng cho phù hợp với các quy định mới trong Bộ luật

So sánh quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Tòa án trong BLTTHS 2015 và BLTTHS 2003

So sánh quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Tòa án trong BLTTHS 2015 và BLTTHS 2003
Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Tòa án, mỗi chủ thể có những nhiệm vụ, quyền hạn riêng nhưng đều có vai trò quan trọng trong tố tụng hình sự. Hãy cùng tìm hiểu quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Tòa án trong BLTTHS 2015 khác gì so với quy định trong BLTTHS 2003

Thành phần tham dự phiên họp của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao để xem xét kiến nghị, đề nghị

Thành phần tham dự phiên họp của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao để xem xét kiến nghị, đề nghị
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phải tham dự phiên họp của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao để xem xét kiến nghị của Ủy ban tư pháp của Quốc hội, kiến nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao hoặc đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Thành phần Hội đồng xét xử vụ án hình sự gồm có những ai ?

Thành phần Hội đồng xét xử vụ án hình sự gồm có những ai ?
Khi xét xử phúc thẩm, Tòa án cấp phúc thẩm đánh giá tính chất đúng đắn của bản án sơ thẩm và trong phạm vi quyền hạn cùa mình, khắc phục những thiếu sót của Tòa án cấp sơ thẩm. Do đó, Hội đông xét xử phúc thẩm phải gồm ba thẩm phán và Tòa án cấp phúc thẩm không được thay thế thẩm phán bằng HTND

Những đặc điểm về hoàn cảnh xuất thân, phẩm chất, năng lực của các Thẩm phán Liên bang?

Những đặc điểm về hoàn cảnh xuất thân, phẩm chất, năng lực của các Thẩm phán Liên bang?
Các nhân vật chính của hệ thống pháp lý liên bang là những người đảm nhiệm chức vụ thẩm phán và chánh án. Những người này có đặc điểm gì để phân biệt họ với toàn thể các công dân còn lại? Có những phẩm chất nào — cả chính thức và không chính thức — để những người này được bổ nhiệm vào đội ngũ đó?

Việc nghỉ hưu và từ nhiệm của các Thẩm phán Liên bang Hoa Kỳ?

Việc nghỉ hưu và từ nhiệm của các Thẩm phán Liên bang Hoa Kỳ?
Các Thẩm phán Hoa Kỳ làm việc cho nhà nước từ khi được bổ nhiệm đến khi họ nghỉ hưu hoặc tình trạng sức khỏe kém hoặc buộc phải chịu hình thức kỷ luật. Như vậy, một Thẩm phán họ chỉ làm việc có giới hạn và không phải là mãi mãi. Nội dung dưới đây sẽ cụ thế hóa các trường hợp nghỉ việc của Thẩm phán:

Vai trò của thẩm phán, bồi thẩm đoàn, người bào chữa, công tố trong quá trình xét xử theo pháp luật Hoa Kỳ ?

Vai trò của thẩm phán, bồi thẩm đoàn, người bào chữa, công tố trong quá trình xét xử theo pháp luật Hoa Kỳ ?
Trong thủ tục tố tụng không chỉ thẩm phán luôn thể hiện vai trò của mình như là một cán cân công lý dựa trên những quy định của pháp luật và các dữ liệu đã được thu thập mà vai trò của bồi thẩm đoàn, người làm chứng...các bước tố tụng chặt chẽ có giá trị không nhỏ trong việc giải quyết vụ án.

Ủy ban thẩm phán là gì ? Quy định pháp luật về Ủy ban thẩm phán

Ủy ban thẩm phán là gì ? Quy định pháp luật về Ủy ban thẩm phán
Ủy ban thẩm phán là thiết chế thuộc cơ cấu tổ chức của toà án nhân dân cấp tỉnh, có nhiệm vụ, quyền hạn giám đốc thẩm, tái thẩm những vụ án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của toà án cấp dưới bị kháng nghị; bảo đảm việc áp dụng thống nhất pháp luật tại toà án cấp mình và các toà án cấp dưới; tổng kết kinh nghiệm xét xử.

Thẩm phán là gì ? Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của thẩm phán

Thẩm phán là gì ? Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của thẩm phán
Thẩm phán là người được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật để làm nhiệm vụ xét xử những vụ án và giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của Toà án. Vậy, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của thẩm phán theo quy định pháp luật là gì ? Bài viết phân tích cụ thể: