Luật sư tư vấn về chủ đề "thành viên góp vốn"

thành viên góp vốn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thành viên góp vốn.

Những lưu ý về vấn đề góp vốn và xử lý vốn góp của công ty.

Những lưu ý về vấn đề góp vốn và xử lý vốn góp của công ty.
Vốn điều lệ công ty là tổng số vốn do các thành viên hoặc cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ công ty. Vốn điều lệ có thể được tăng giảm theo quy định của pháp luật. Vốn góp gắn liền với địa vị pháp lý của các thành viên trong công ty.

Những vấn đề pháp lý cơ bản trong hoạt động của công ty hợp danh? Quy định về quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn.

Những vấn đề pháp lý cơ bản trong hoạt động của công ty hợp danh? Quy định về quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn.
Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó: Phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung; ngoài các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn. Vậy, thành viên góp vốn có những quyền và nghĩa vụ gì trong công ty?

Góp vốn, tài sản trong công ty cổ phần thực hiện như thế nào ?

Góp vốn, tài sản trong công ty cổ phần thực hiện như thế nào ?
Góp vốn có ý nghĩa quyết định tạo lập nên công ty, vì vậy, pháp luật phải can thiệp ngay từ giai đoạn “tiền công ty” và tạo thành chế định pháp luật quan trọng, là hạt nhân của pháp luật về công ty. Nội dung chế định pháp luật về vốn trong công ty cổ phần gồm những vấn đề chủ yếu như:

Thành viên góp vốn của công ty Hợp danh chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty không ?

Thành viên góp vốn của công ty Hợp danh chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty không ?
Quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn công ty hợp danh quy định như thế nào ? Bổ sung thêm thành viên góp vốn là người nước ngoài, cần yêu cầu gì không ? Tư vấn về việc góp vốn bằng dự án và đề tài nghiên cứu vào công ty cổ phần ? Thủ tục góp vốn vào công ty cổ phần thực hiện như thế nào ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Thành viên góp vốn có được hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không?

Thành viên góp vốn có được hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không?
Thưa luật sư, Em có mấy vấn đề nhờ anh chị tư vấn được không ạ: - Thành viên góp vốn mở công ty, mà làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp có vi phạm luật không ? - Nhân viên đi làm tại công ty mới, đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, thì đưa vào bảng lương có ảnh hưởng gì không ?

Mẫu hợp đồng góp vốn bằng tiền mới nhất theo quy định hiện nay

Mẫu hợp đồng góp vốn bằng tiền mới nhất theo quy định hiện nay
Góp vốn vào doanh nghiệp khác dùng tiền mặt thì xử lý như thế nào ? Có bắt buộc góp vốn bằng tiền mặt hay không ? Công ty TNHH 2 thành viên có được góp vốn vào doanh nghiệp khác bằng tiền mặt không? Tư vấn tiến độ góp vốn theo luật doanh nghiệp ? và các vấn đề khác liên quan đến việc góp vốn vào công ty, góp vốn kinh doanh sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Cổ đông là cá nhân chuyển nhượng cổ phần ngang giá góp vốn thì có phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) ?

Cổ đông là cá nhân chuyển nhượng cổ phần ngang giá góp vốn thì có phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) ?
Trình tự, thủ tục đăng ký xóa đăng kí góp vốn bằng quyền sử dụng đất và xử lý quyền sử dụng đất khi chấm dứt việc góp vốn theo quy định của Luật đất đai ? Giải quyết vi phạm hợp đồng góp vốn đầu tư xây dựng ? Quy định về kê biên phần vốn góp để thi hành án dân sự ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể:

Chuyển nhượng vốn góp trong Công ty TNHH hai thành viên trở lên ? Cách lập giấy chứng nhận góp vốn ?

Chuyển nhượng vốn góp trong Công ty TNHH hai thành viên trở lên ? Cách lập giấy chứng nhận góp vốn ?
Chuyển nhượng vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn có phải nộp thuế hay không ? Hướng dẫn xác lập giấy chứng nhận phần vốn góp vào công ty TNHH ? Thủ tục chuyển nhượng vốn góp tại công ty TNHH ? Thủ tục chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH hai thành viên trở lên ? và các vấn đề khác liên quan đến góp vốn, chuyển nhượng vốn góp sẽ được Luật Khuê tư vấn cụ thể:

Hướng dẫn góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào công ty thì phải thực hiện thủ tục gì ?

Hướng dẫn góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào công ty thì phải thực hiện thủ tục gì ?
Có thể góp vốn bằng mảnh đất vào tài sản doanh nghiệp không ? Quy định về tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp ? Tư vấn về việc góp vốn bằng tài sản vào doanh nghiệp ? Thay đổi loại tài sản góp vốn vào công ty có được không ? và các vấn đề khác liên quan đến việc góp vốn vào doanh nghiệp sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể:

Cá nhân góp vốn vào công ty bằng hợp đồng vay tiền có được không ? Điều kiện góp vốn của công ty là gì ?

Cá nhân góp vốn vào công ty bằng hợp đồng vay tiền có được không ? Điều kiện góp vốn của công ty là gì ?
Góp vốn vào chi nhánh, làm sao để bảo vệ quyền lợi ? Quy định về người nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam ? Điều kiện góp vốn của công ty Trách nhiệm hữu hạn ? Thủ tục góp vốn bằng ô tô trong công ty TNHH một thành viên ? Thủ tục thay đổi thành viên góp vốn khi chủ tịch HĐQT mất ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể:

Tăng vốn điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên trở lên ?

Tăng vốn điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên trở lên ?
Công ty TNHH hai thành viên có quyền đăng ký tăng vốn điều lệ không ? Thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ cần những giấy tờ pháp lý nào ? ... và một số vướng mắc pháp lý khác liên quan đến việc tăng giảm vốn sẽ được Luật Minh Khuê giải đáp cụ thể:

Mẫu Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài ?

Mẫu Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp  của nhà đầu tư nước ngoài ?
Cách xác lập văn bản đăng ký góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài ? Tư vấn nhà đầu tư nước ngoài góp vốn ? Tư vấn việc nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào doanh nghiệp Việt Nam ? Tư vấn nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty TNHH ? và các vấn đề, vướng mắc khác liên quan sẽ được Luật sư tư vấn cụ thể:

Mẫu danh sách cổ đông, thành viên góp vốn mới nhất năm 2021 và Quy định về thủ tục góp vốn

Mẫu danh sách cổ đông, thành viên góp vốn mới nhất năm 2021 và Quy định về thủ tục góp vốn
Danh sách cổ đông, thành viên góp vốn được lập như thế nào ? Tư vấn về góp vốn của cổ đông sáng lập ? Tư vấn xử lý trường hợp cổ đông không góp vốn trong công ty cổ phần ? Thành viên góp vốn, cổ đông có quyền rút vốn từ công ty TNHH, công ty cổ phần được không ? Có được khởi kiện đòi lại phần vốn góp thành lập công ty ? sẽ được Luật sư tư vấn cụ thể:

Tư vấn về thành viên góp vốn công ty cổ phần ? Thanh toán tiền chuyển nhượng vốn, cổ phần thế nào ?

Tư vấn về thành viên góp vốn công ty cổ phần ? Thanh toán tiền chuyển nhượng vốn, cổ phần thế nào ?
Chuyển nhượng phần vốn góp cho doanh nghiệp thì có được thanh toán bằng tiền mặt không ? Quy định về tỉ lệ vốn góp của các thành viên hợp danh ? Việc chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được thực hiện như thế nào ? và các vấn đề pháp lý khác liên quan sẽ được Luật Khuê tư vấn cụ thể: