Luật sư tư vấn về chủ đề "thành viên góp vốn"

thành viên góp vốn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thành viên góp vốn.

Mẫu danh sách cổ đông, thành viên góp vốn mới nhất năm 2022

Mẫu danh sách cổ đông, thành viên góp vốn mới nhất năm 2022
Danh sách cổ đông, thành viên góp vốn được lập như thế nào ? Tư vấn về góp vốn của cổ đông sáng lập ? Tư vấn xử lý trường hợp cổ đông không góp vốn trong công ty cổ phần ? Thành viên góp vốn, cổ đông có quyền rút vốn từ công ty TNHH, công ty cổ phần được không ? Có được khởi kiện đòi lại phần vốn góp thành lập công ty ? sẽ được Luật sư tư vấn cụ thể:

Thành viên góp vốn của công ty Hợp danh chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty không ?

Thành viên góp vốn của công ty Hợp danh chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty không ?
Quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn công ty hợp danh quy định như thế nào ? Bổ sung thêm thành viên góp vốn là người nước ngoài, cần yêu cầu gì không ? Tư vấn về việc góp vốn bằng dự án và đề tài nghiên cứu vào công ty cổ phần ? Thủ tục góp vốn vào công ty cổ phần thực hiện như thế nào ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh?

Quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh?
Điều 187 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn như sau:Thành viên góp vốn cỏ quyền sau đây: Tham gia hợp, thảo luận và biểu quyết tại Hội đồng thành viên về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung các quyền và nghĩa vụ...

Tại sao thành viên góp vốn không được quản lý công ty hợp danh ? Những lưu ý khi góp vốn vào doanh nghiệp ?

Tại sao thành viên góp vốn không được quản lý công ty hợp danh ? Những lưu ý khi góp vốn vào doanh nghiệp ?
Thành lập doanh nghiệp có người nước ngoài muốn góp vốn cùng thì thủ tục như thế nào ? Thực hiện góp vốn và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp trong công ty Hợp danh như thế nào ? Quy định về tài sản góp vốn để thành lập doanh nghiệp ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể:

Người nước ngoài là thành viên góp vốn vào công ty TNHH thì ký hợp đồng lao động thế nào ?

Người nước ngoài là thành viên góp vốn vào công ty TNHH thì ký hợp đồng lao động thế nào ?
Thưa luật sư, tôi làm mảng nhân sự bên một công ty nước ngoài ở TP HCM và đang gặp một trường hợp vướng mắc về pháp luật lao động muốn xin ý kiên của luật sư. Bên tôi có một người nước ngoài đã góp vốn vào công ty (loại hình TNHH) tôi đang không biết xác lập quan hệ lao động thế nào cho hợp pháp ạ.

Quyền, nghĩa vụ của thành viên góp vốn khi nhận chuyển nhượng phần vốn góp ? Mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn

Quyền, nghĩa vụ của thành viên góp vốn khi nhận chuyển nhượng phần vốn góp ? Mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn
Mua lại phần vốn góp của công ty TNHH 2 thành viên ? Tư vấn thủ tục chuyển đổi phần vốn góp trong công ty TNHH ? Tăng thêm phần vốn góp của các thành viên trong Công ty TNHH 2 Thành viên được hiểu như thế nào ? Quy định như thế nào về giấy chứng nhận phần vốn góp vào công ty ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được Luật sư tư vấn cụ thể:

Thời hạn, thủ tục thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH như thế nào ? Mẫu Giấy chứng nhận phần vốn góp

Thời hạn, thủ tục thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH như thế nào ? Mẫu Giấy chứng nhận phần vốn góp
Hướng dẫn phương thức chuyển nhượng vốn góp và thay đổi người đại diện theo pháp luật trong công ty TNHH ? Đã thu hồi vốn góp còn được coi là cổ đông của công ty cổ phần ? Tư vấn việc trả cổ tức và rút vốn góp trong công ty cổ phần ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể:

Các trường hợp xác lập tư cách thành viên góp vốn trong công ty hợp danh?

Các trường hợp xác lập tư cách thành viên góp vốn trong công ty hợp danh?
Trung thực, cẩn trọng và bảo đảm lợi ích tốt nhất cho công ty là những nghĩa vụ của người quản lý ở mọi loại hình doanh nghiệp. Trong công ty họp danh, điều này càng có ý nghĩa quan trọng, bởi đây là điều kiện để các nhà đầu tư riêng lẻ liên kết lại với nhau hình thành sợi dây ràng buộc giữa các ...

Tư vấn về thành viên góp vốn công ty cổ phần ? Thanh toán tiền chuyển nhượng vốn, cổ phần thế nào ?

Tư vấn về thành viên góp vốn công ty cổ phần ? Thanh toán tiền chuyển nhượng vốn, cổ phần thế nào ?
Chuyển nhượng phần vốn góp cho doanh nghiệp thì có được thanh toán bằng tiền mặt không ? Quy định về tỉ lệ vốn góp của các thành viên hợp danh ? Việc chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được thực hiện như thế nào ? và các vấn đề pháp lý khác liên quan sẽ được Luật Khuê tư vấn cụ thể:

Thành viên góp vốn có được hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không?

Thành viên góp vốn có được hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không?
Thưa luật sư, Em có mấy vấn đề nhờ anh chị tư vấn được không ạ: - Thành viên góp vốn mở công ty, mà làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp có vi phạm luật không ? - Nhân viên đi làm tại công ty mới, đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, thì đưa vào bảng lương có ảnh hưởng gì không ?

Hai nhà thầu có cùng chung thành viên góp vốn có được cùng dự thầu không ?

Hai nhà thầu có cùng chung thành viên góp vốn có được cùng dự thầu không ?
Kính gửi công ty luật Minh Khuê, tôi có một vấn đề mong nhận được sự tư vấn từ luật sư. Trường hợp doanh nghiệp tôi là nhà thầu A, có anh E góp vốn 85% và là người đại diện theo pháp luật của công ty, anh F là thành viên góp vốn 15%, 1 nhà thầu nữa là Nhà thầu B có anh G chiếm 60% vốn góp và là người đại diện theo pháp luật, anh H chiếm 35% phần vốn góp và anh F chiếm 5% phần vốn góp.

Những vấn đề pháp lý cơ bản trong hoạt động của công ty hợp danh? Quy định về quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn.

Những vấn đề pháp lý cơ bản trong hoạt động của công ty hợp danh? Quy định về quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn.
Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó: Phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung; ngoài các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn. Vậy, thành viên góp vốn có những quyền và nghĩa vụ gì trong công ty?