Luat Minh Khue

thành viên hội đồng quản trị

thành viên hội đồng quản trị | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thành viên hội đồng quản trị.

Những quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 về Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần.

Những quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 về Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần.
Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty cổ phần có toàn quyền nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Vậy, Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần được quy định cụ thể như thế nào?

Điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần quy định thế nào?

Điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần quy định thế nào?
Vai trò, vị trí của hội đồng quan trị trong công ty là gì ? Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần quy định thế nào ? Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bao lâu ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể:

Khái niệm thành viên hội đồng quản trị độc lập ?

Khái niệm thành viên hội đồng quản trị độc lập ?
Thưa luật sư, Tôi có một vấn đề xin được tư vấn Luật như sau: Công ty chúng tôi hiện nay đang là công ty tnhh một thành viên trực thuộc bộ Văn hóa, thể thao và du lịch. Công ty đang tiến hành cổ phần hóa. Chúng tôi đang thắc mắc về nội dung" thành viên hội đồng quản trị độc lập":

Chủ tịch Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần và các trường hợp bổ sung thành viên Hội đồng quản trị?

Chủ tịch Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần và các trường hợp bổ sung thành viên Hội đồng quản trị?
Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đại chúng và công ty cổ phần do nhà nước sở hữu trên 50% cổ phần không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc...

Hợp đồng giữa hai công ty có chung thành viên hội đồng quản trị ?

Hợp đồng giữa hai công ty có chung thành viên hội đồng quản trị ?
Thưa Luật sư: Công ty tôi là Công ty cổ phần A, có ông Nguyễn văn P là Thành viên Hội đồng quản trị. Công ty tôi có ký hợp đồng với Công ty cổ phần B từ năm 2013 về hợp tác liên danh ( thời điểm nàu Công ty B là con của Công ty A) Đến năm 2015 Công ty cổ phần B là công ty độc lập ( Công ty A k còn nắm giữ vốn ), Công ty Cổ phẩn B có bầu ông Nguyễn Văn P là thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty Cổ phần B.

Con dâu là kế toán trưởng khi bố chồng là thành viên hội đồng quản trị?

Con dâu là kế toán trưởng khi bố chồng là thành viên hội đồng quản trị?
Trong tình huống một con dâu giữ vị trí kế toán trưởng trong một tổ chức kinh doanh mà bố chồng của cô ấy là thành viên Hội đồng quản trị, cần xem xét một số yếu tố để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quản lý và tài chính của tổ chức đó. Vậy con dâu có được là kế toán trưởng tổ chức tín dụng khi có bố chồng làm thành viên hội đồng quản trị không?

Bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị ?

Bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị ?
Kính gửi : Luật Minh Khuê Luật sư cho tôi hỏi vấn đề sau: Công ty tôi là công ty cổ phần, hiện nay có một thành viên HĐQT xin miễn nhiệm và đã được HĐQT Ra quyết định đồng ý miễn nhiệm.

Tư vấn bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần là người nước ngoài

Tư vấn bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần là người nước ngoài
Kính chào Công ty Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong quý công ty giải đáp: Công ty tôi là công ty cổ phần vốn điều lệ 3 tỷ. Sắp tới Công ty tôi muốn bổ nhiệm thêm 1 người vào làm thành viên hội đồng quản trị công ty. Ông này là người Nhật, là một cá nhân độc lập (hiện không làm đại diện cho tổ chức nào khác) và khi vào hội đồng quản trị của công ty tôi thì ông này cũng sẽ không nhận lương nhưng trực tiếp tham gia điều hành công ty.

Thành viên hội đồng quản trị độc lập: Qui định và thực tiễn

Thành viên hội đồng quản trị độc lập: Qui định và thực tiễn
Thời gian gần đây, một số công ty cổ phần Việt Nam đã bày tỏ mong muốn và xúc tiến các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết tại nước ngoài. Tuy nhiên, quá trình đó gặp không ít khó khăn mà các yêu cầu về cơ chế quản trị nội bộ và thành viên HĐQT độc lập là một trong các vướng mắc.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng