Luật sư tư vấn về chủ đề "thành viên hội đồng quản trị"

thành viên hội đồng quản trị | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thành viên hội đồng quản trị.

Mẫu quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty đại chúng theo quy định mới nhất

Mẫu quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty đại chúng theo quy định mới nhất
Quản trị công ty đại chúng là điều bắt buộc theo quy định của pháp luật hiện hành. Nội dung này được quy định tại Luật chứng khoán và hướng dẫn tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Bài viết này Luật Minh Khuê gửi tới quý khách hàng doanh nghiệp mẫu quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty đại chúng.

Bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị ?

Bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị ?
Kính gửi : Luật Minh Khuê Luật sư cho tôi hỏi vấn đề sau: Công ty tôi là công ty cổ phần, hiện nay có một thành viên HĐQT xin miễn nhiệm và đã được HĐQT Ra quyết định đồng ý miễn nhiệm.

Tư vấn bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần là người nước ngoài

Tư vấn bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần là người nước ngoài
Kính chào Công ty Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong quý công ty giải đáp: Công ty tôi là công ty cổ phần vốn điều lệ 3 tỷ. Sắp tới Công ty tôi muốn bổ nhiệm thêm 1 người vào làm thành viên hội đồng quản trị công ty. Ông này là người Nhật, là một cá nhân độc lập (hiện không làm đại diện cho tổ chức nào khác) và khi vào hội đồng quản trị của công ty tôi thì ông này cũng sẽ không nhận lương nhưng trực tiếp tham gia điều hành công ty.

Hợp đồng giữa hai công ty có chung thành viên hội đồng quản trị ?

Hợp đồng giữa hai công ty có chung thành viên hội đồng quản trị ?
Thưa Luật sư: Công ty tôi là Công ty cổ phần A, có ông Nguyễn văn P là Thành viên Hội đồng quản trị. Công ty tôi có ký hợp đồng với Công ty cổ phần B từ năm 2013 về hợp tác liên danh ( thời điểm nàu Công ty B là con của Công ty A) Đến năm 2015 Công ty cổ phần B là công ty độc lập ( Công ty A k còn nắm giữ vốn ), Công ty Cổ phẩn B có bầu ông Nguyễn Văn P là thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty Cổ phần B.

Trường mầm non này có thành lập hội đồng quản trị ?

Trường mầm non này có thành lập hội đồng quản trị ?
Thưa Luật sư! Cơ quan tôi là đơn vị sự nghiệp nhưng trong đề án thành lập thì lại có thêm một trường mầm non (quyết định thành lập trường mầm non trực thuộc đơn vị tôi, trường có con dấu riêng, tư cách pháp nhân và tài khoản riêng, trường hoạt động theo quy chế trường mầm non tư thục).

Tại sao thành viên hội đồng quản trị trong công ty có phần có thể đồng thời là thành viên HĐQTthành viên hội đồng quản trị trong công ty khác ?

Tại sao thành viên hội đồng quản trị  trong công ty có phần có thể đồng thời là thành viên HĐQTthành viên hội đồng quản trị trong công ty khác ?
Thua luật sư tôi có một câu hỏi muốn được giải đấp, theo luật Doanh nghiệp 2014 thi tại sao Thành viên Hội đồng Quản trị trong công ty cổ phần có thể đồng thời là thành viên hội đồng quản trị (HĐQT)công ty khác, nếu như vậy có bất cập không ? Kính mong Luật sư giải đáp.

Bãi nhiệm người quản lý công ty cổ phần?

Bãi nhiệm người quản lý công ty cổ phần?
Xin chào Luật Minh Khuê. Tôi có một vấn đề muốn nhờ giúp đỡ như sau: Công ty tôi là công ty cổ phần, và Điều lệ có quy định là nếu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty thì việc kiêm nhiệm này phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Mẫu quyết định thành lập hội đồng thi, kiểm tra cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa (phụ lục 7)

Mẫu quyết định thành lập hội đồng thi, kiểm tra cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn  thuyền trưởng, máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa (phụ lục 7)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Mẫu quyết định thành lập hội đồng thi, kiểm tra cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa (phụ lục 7) ban hành kèm theo Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị ?

Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị ?
1. Hội đồng quản trị có không ít hơn ba thành viên, không quá mười một thành viên, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. Số thành viên Hội đồng quản trị phải thường trú ở Việt Nam do Điều lệ công ty quy định. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.