Luật sư tư vấn về chủ đề "thi hành công vụ"

thi hành công vụ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thi hành công vụ.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ là gì ?

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ là gì ?
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ là (Hành vi) làm trái với nhiệm vụ được giao của người có chức vụ, quyền hạn; là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trước hết hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức đồng thời xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật.

Lạm quyền trong khi thi hành công vụ là gì ?

Lạm quyền trong khi thi hành công vụ là gì ?
Bài viết dưới đây sẽ đề cập đến các vấn đề liên quan tới tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ, đó là: tìm hiểu về khái niệm, các yếu tố cấu thành tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ; Các hình phạt của tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ...

Quy định mới về Tội làm chết người trong khi thi hành công vụ ?

Quy định mới về Tội làm chết người trong khi thi hành công vụ ?
Trong quá trình thi hành công vụ dẫn đến chết người thì người thi hành công vụ có thể bị truy tố theo tội làm chết người trong khi thi hành công vụ được quy định tại Điều 127 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Luật sư phân tích cụ thể về tội danh này:

Tội gây thương tích trong khi thi hành công vụ

Tội gây thương tích trong khi thi hành công vụ
Tội gây thương tích trong khi thi hành công vụ và tội cố ý gây thương tích là hai tội danh khác nhau được quy định trong luật hình sự. Luật sư phân tích các quy định pháp luật liên quan đến hai tội danh trên và các vấn đề pháp lý liên quan:

Thông tư số 49/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế, người khai hải quan do hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức thuế, cán bộ, công chức hải quan trong khi thi hành công vụ gây ra

Thông tư số 49/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế, người khai hải quan do hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức thuế, cán bộ, công chức hải quan trong khi thi hành công vụ gây ra
Hướng dẫn bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế, người khai hải quan do hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức thuế, cán bộ, công chức hải quan trong khi thi hành công vụ gây ra

Bồi thường thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra như thế nào ?

Bồi thường thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra như thế nào ?
Thưa luật sư, xin tư vấn giúp t một số vấn đề như sau: Bồi thường thiệt hại trong trường hợp do cán bộ, công chức, người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra được quy định ra sao trong bộ luật dân sự. Phạm vi trách nhiệm bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự và các trường hợp không được bồi thường thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự được quy định như thế nào ? T xin cám ơn !