Luat Minh Khue

thời gian đóng bảo hiểm

thời gian đóng bảo hiểm - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thời gian đóng bảo hiểm

Đóng bảo hiểm thất nghiệp có gián đoạn hay phải liên tục ?

Đóng bảo hiểm thất nghiệp có gián đoạn hay phải liên tục ?
Kính thưa luật sư. Trước đây em làm ở bệnh viện nhà nước từ đầu 2004 đến tháng 8/2008 em xin nghỉ việc, lúc đó em giữ lại sổ bảo hiểm xã hội chứ không lãnh bất kỳ khoản tiền nào. Lúc đó bảo hiểm xã hội của em là được 4 năm 4 tháng, không có bảo hiểm thất nghiệp. Và ngay sau đó, em đã làm việc tại một phòng khám tư nhân từ 8/2008 đến 9/2010.

Cách tính thời gian đóng bảo hiểm để hưởng chế độ thai sản ?

Cách tính thời gian đóng bảo hiểm để hưởng chế độ thai sản ?
Thưa luật sư, tôi bắt đầu tham gia đóng BHXH vào tháng 1/2015 và đến nay tôi mang thai được gần 5 tháng. Dự kiến đến đầu tháng 11/2015 tôi sẽ sinh. Vậy xin hỏi luật sư, tôi có đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản hay không? Tôi xin cảm ơn! Người gửi: binh pham