1. Cách tính 12 tháng trước khi sinh con trong chế độ thai sản của bảo hiểm xã hội?

Xin chào Luật Minh Khuê! Mong Luật sư giải đáp vấn đề đóng BHXH để nhận bảo hiểm chế độ thai sản như sau: Tôi đi làm ở công ty A đóng BHXH từ tháng 10/2014 đến tháng 1/2019. Đến tháng 2/2019, tôi xin nghỉ. Tôi đã tiến hành chốt sổ và làm thủ tục để nhận bảo hiểm thất nghiệp trong khoảng 6 tháng (tháng 2 đến tháng 7) trong đó 2 tháng đầu làm thủ tục, 4 tháng sau nhận tiền BH thất nghiệp. Đến tháng 8/2019, tôi được nhận vào làm công ty B và được công ty này đóng BHXH từ lúc đó đến tháng 1/2020. Tôi sinh vào tháng 1/2020.
Như vậy trường hợp trên của tôi có được nhận bảo hiểm thai sản không?
Trân trọng cảm ơn!

Cách tính 12 tháng trước khi sinh con trong chế độ thai sản của bảo hiểm xã hội ?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến gọi: 1900.6162

Trả lời:

Theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

.....2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi."

Như vậy, bạn cần đáp ứng điều kiện về thời gian đóng BHXH là đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì mới được hưởng chế độ thai sản.

Khoản 5 Điều 3 giải thích vầ thời gian đóng BHXH như sau: "Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội."

Theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTB&XH hướng dẫn Luật BHXH về bảo hiểm bắt buộc, thời gian 12 tháng trước khi sinh con được xác định như sau:

- Nếu bạn sinh con trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

- Nếu bạn sinh con từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.

Theo như thông tin mà bạn cung cấp, bạn không trình bày rõ về ngày bạn bắt đầu nghỉ và ngày bạn sinh con do đó chúng tôi chỉ đưa ra những định hướng chung nhất để bạn làm căn cứ tính thời gian đóng BHXH cho mình và xem xét mình có đủ điều kiện hưởng hay không.

Trong vòng 12 tháng trước khi sinh con tức từ tháng 2/2019 đến tháng 1/2020, bạn đóng BHXH trong khoảng thời gian từ tháng 8/2019 đến tháng 1/2020 (theo chúng tôi hiểu là bạn tham gia đóng BHXH cho tới ngày bạn sinh con). Như vậy, căn cứ vào ngày bạn sinh con vào tháng 1/2020, nếu bạn sinh con trước ngày 15 của tháng 1/2020 thì thời gian đóng BHXH của bạn mới đủ 5 tháng, nếu bạn sinh con vào thời điểm từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội thì trường hợp của bạn đủ 6 tháng đóng BHXH trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Như vậy, nếu bạn sinh con vào thời điểm từ ngày 15 trở đi của tháng 1/2020 và đóng bảo hiểm xã hội liên tiếp từ tháng 8/2019 đến tháng 1/2020 thì bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản của bảo hiểm xã hội.

2. Cách tính thời gian đóng BHXH đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản?

Chào luật sư, Cho em hỏi em làm tại cty từ 23/11/2018 dến mùng 1/12/2019 thì em nghỉ khi dó em co bầu tư tháng 5/2019 ngày dư sinhlà 7/3/2020 như vậy em có được hưởng chế độ thai sản không và hồ sơ cần nhưng thủ tục gì.em đã nghỉ hẳn cty thì nộp hồ sơ tại đâu?
Cảm ơn luật sư!

>> Luật sư tư vấn luật Bảo hiểm xã hội trực tuyến, gọi:1900.6162

Luật sư tư vấn:

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản (Luật Bảo hiểm xã hội 2014)

.....2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi......

Theo đó, để được hưởng chế độ thai sản, bạn phải đóng bảo hiểm đủ 6 tháng trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Tức thời điểm dự sinh của bạn là 7/3/2020 thì bạn phải tham gia BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh là 7/3/2019 đến 7/2/2020 thì bạn sẽ đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Sau khi sinh cháu, bạn trực tiếp lên cơ quan BHXH quận/huyện nơi bạn đăng ký thường trú để làm hồ sơ hưởng chế độ thai sản như sau:

Điều 101. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản

1. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con bao gồm:

a) Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con;

b) Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết, bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết;

c) Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con;

d) Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh;

đ) Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 31 của Luật này.....

>> Bài viết tham khảo thêm: Cách tính chế độ thai sản theo quy định mới nhất ?

3. Cách tính thời gian đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản?

Thưa luật sư, em đóng bhxh liên tục từ 1/3/2018. nay em có thai và công ty bắt em nghỉ từ 1/3/2020 (đóng bhxh tới hết 28/2). Em dự sinh ngày 30/8/2020. Vậy nếu em sinh khoảng 15/8-15/9/2020 thì em có đủ điều kiển hưởng chế độ thai sản không?
Mong nhận được hồi âm sớm. em cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn luật Bảo hiểm xã hội trực tuyến, gọi:1900.6162

Luật sư tư vấn:

Theo Khoản 2 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

“....2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Theo quy định này, để được hưởng chế độ thai sản, bạn cần phải đáp ứng được điều kiện là đóng bảo hiểm xã hội đủ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con.

Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi được hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này. ....

Như vậy trong trường hợp của chị ngày 1/03/2020, chị chấm dứt hợp đồng lao động và dự kiến sinh khoảng 15/08 đến 15/09/2020, thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 15/08/2019 đến 15/07/2020 hoặc 15/09/2019 đến 15-08 năm 2020, nếu trong thời gian này chị đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên thì chị được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

>> Bài viết tham khảo thêm: Sinh sớm hơn dự tính có được hưởng chế độ thai sản?

4. Tư vấn về cách tính mức hưởng chế độ thai sản?

Kính chào Luật Sư! Tôi muốn hỏi về chế độ thai sản cho giáo viên. Cụ thể: Thời gian nghỉ thai sản từ tháng 4/2020 đến tháng 9/2020. trong đó từ tháng 4 đến tháng 8/2020 hưởng bậc 3,03; tháng 9/2020 hưởng bậc 3,34; từ tháng 4 đến tháng 6/2020 hưởng 10% thâm niên; từ tháng 7 đến tháng 9/2020 hưởng 11% thâm niên. Phụ cấp lãnh đạo 0,15 cho cả 6 tháng?
Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Tư vấn về cách tính mức hưởng chế độ thai sản ?
Luật sư tư vấn về Luật Lao động gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 mức hưởng chế độ thai sản khi sinh con

Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;....

Như vậy trong trường hợp này thì chị sẽ được hưởng chế độ thai sản là 100% mức bình quân tiền lương, tiền công chị đóng BHXH của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc, nếu như tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của chị có cả mức hưởng thâm niên thì chị cũng sẽ được tính luôn mà mức phục cấp thâm niên này, nếu như không có thì chị sẽ không được hưởng mức phụ cấp này. Như vậy chị cần kiểm tra lại xem khoản để làm căn cứ đóng BHXH cho chị là những khoản nào để từ đấy tính ra số tiền chị được hưởng chế độ thai sản.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Tiền lương trong thời kỳ thai sản được tính như thế nào?

5. Cách tính chế độ thai sản và chế độ bảo hiểm thất nghiệp như thế nào?

Thưa luật sư, Cho em hỏi em đóng bảo hiểm 05/2014 đến 04/2019. Do mang bầu đi lại khó khăn nên em đã viết đơn xin nghỉ việc vào ngày 16/05/2019. Ngày dự sinh là ngày 16/01/2020. Vậy em có được hưởng chế độ sinh con không ạ?
Cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Theo Khoản 2 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

“....2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Theo quy định này, để được hưởng chế độ thai sản, bạn cần phải đáp ứng được điều kiện là đóng bảo hiểm xã hội đủ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con.

Trường hợp của bạn chưa đủ 6 tháng đóng BHXH trong khoảng thời gian 12 tháng trước sinh con nên không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản, điều kiện để được hưởng chế độ thai sản không dựa trên việc bạn còn đi làm tiếp tục tại công ty hay bạn đã nghỉ việc, mà chỉ dựa vào thời gian bạn đã đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con (Từ tháng 1/2019 đến 12/2019).

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn Pháp luật bảo hiểm xã họi - Công ty luật Minh Khuê