Luật sư tư vấn về chủ đề "thông thầu"

thông thầu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thông thầu.

Các nhà thầu dùng thủ đoạn thông thầu? Có phạm pháp?

Các nhà thầu dùng thủ đoạn thông thầu? Có phạm pháp?
Kính chào công ty luật Minh Khuê, tôi có một câu hỏi muốn nhờ công ty hỗ trợ tư vấn. Ban quản lý dự án A tổ chức mời thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế. Trong hồ sơ yêu cầu có yêu cầu các nhà thầu cần nộp bảo lãnh dự thầu 5.000.000 đồng.

Tư vấn, giải đáp thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu?

Tư vấn, giải đáp thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu?
Thưa luật sư, xin hỏi: Tôi đang thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Có 2 nhà thầu tham dự là A và B. Nhà thầu A có giá dự thầu thấp hơn nhà thầu B, tổ kỹ thuật chỉ đánh giá về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm.

Các nhà thầu thông thầu với nhau thì xử lý như thế nào?

Các nhà thầu thông thầu với nhau thì xử lý như thế nào?
Thưa luật sư! Tôi có một câu hỏi muốn nhờ công ty hỗ trợ tư vấn. Ban quản lý dự án a tổ chức mời thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu mua sắm thiết bị y tế. Trong hồ sơ yêu cầu có yêu cầu các nhà thầu cần nộp bảo lãnh dự thầu 5.000.000 đồng.

Thời hạn bảo lãnh dự thầu như thế nào được coi là hợp lệ ?

Thời hạn bảo lãnh dự thầu như thế nào được coi là hợp lệ ?
Thưa luật sư! Công ty chúng tôi có tham gia đấu thầu gói thầu xây lắp. Theo hsmt thời điểm đóng thầu là 8 giờ 30 phút ngày 06/3/2017. Tuy nhiên đến thời điểm đóng thầu chỉ có 02 nhà thầu nộp hsdt nên chủ đầu tư gia hạn thời điểm đóng thầu đến 8 giờ 30 phút ngày 13/3/2017.

Tư vấn quy định của pháp luật về hoạt động đấu thầu ?

Tư vấn quy định của pháp luật về hoạt động đấu thầu ?
Kính chào công ty Luật Minh Khuê, Công ty cổ phần X hoạt động trong lĩnh vực xây lắp điện có 03 thành viên trong đó Công ty A góp vốn 55%, Công ty B góp vốn 30% và Ông C góp vốn 15%. Ngoài công ty X, ông C còn có 25% vốn góp tại Công ty cổ phần Y hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng điện