Luật sư tư vấn về chủ đề "thương lượng"

thương lượng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thương lượng.

Phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp

Phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp
Khi tham gia các quan hệ kinh tế, việc xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn là điều không thể tránh khỏi. Các bên trong tranh chấp đều mong muốn tìm được biện pháp giải quyết tranh chấp, đảm bảo tốt nhất quyền lợi, ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa các bên là thấp nhất

Phân tích các nguyên tắc thương lượng tập thể ?

Phân tích các nguyên tắc thương lượng tập thể ?
Xuất phát từ việc thương lượng tập thể luôn bảo đảm và tôn trọng quyền tự định đoạt của các bên ưên tinh thần dân chủ và nhằm mục đích xấy dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hoà và ổn định, khi thương lượng tập thể, các bên phải tuân theo các nguyên tắc: tự nguyện, hợp tác, thiện chí, bình đẳng ...

Quy trình thương lượng thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp và mẫu thỏa ước tập thể mới nhất

Quy trình thương lượng thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp và mẫu thỏa ước tập thể mới nhất
Ký kết thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp cần lưu ý những vấn đề pháp lý nào? Mẫu thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp được áp dụng nhiều nhất năm 2021 là biểu mẫu nào? Luật Minh Khuê gửi tới bạn đọc bài viết dưới đây làm rõ những nội dung thắc mắc của khách hàng.

Doanh nghiệp có bị phạt nếu vi phạm quy định về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể ?

Doanh nghiệp có bị phạt nếu vi phạm quy định về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể ?
Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể. Vậy; Doanh nghiệp có bị phạt nếu vi phạm quy định thỏa ước lao động tập thể hay không?

Ý nghĩa của thương lượng hoạt động ngoại thương

Ý nghĩa của thương lượng hoạt động ngoại thương
Thương lượng giữa các bên là phương pháp giải quyết tranh chấp thường được áp dụng trong ngoại thương. Thương lượng có thể được tiến hành bằng cách hai bên gặp nhau để thỏa thuận thương lượng hoặc một bên gửi đơn khiếu nại cho bên kia và bên kia trả lời đơn khiếu nại.