Luật sư tư vấn về chủ đề "Tín ngưỡng"

Tín ngưỡng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tín ngưỡng.

Kỷ luật Đảng viên vi phạm về tín ngưỡng , tôn giáo

Kỷ luật Đảng viên vi phạm về tín ngưỡng , tôn giáo
Việt Nam là một quốc gia đa tôn giáo, tín ngưỡng. Người dân Việt Nam có truyền thống sinh hoạt, hoạt động tín ngưỡng từ lâu đời. Các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam đều có những tín ngưỡng riêng gắn liền với đời sống kinh tế và tâm linh của mình.

Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016

Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016
Ngày 18 tháng 11 năm 2016, Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo số: 02/2016/QH14, Luật Minh Khuê cung cấp văn bản Luật tín ngưỡng, tôn giáo của Quốc Hội ban hành có hiệu lực từ ngày 01/01/2018:

Công dân có được quyền thờ tượng mẹ Quan Âm không?

Công dân có được quyền thờ tượng mẹ Quan Âm không?
Xin hỏi luật sư giúp dùm gia đình chúng tôi về vấn đề tôn giáo quyền tự do tín ngưỡng trong đạo phật ngày nay ,mọi công dân có được quyền thờ tượng mẹ Quan Âm trong khu vườn nhà không ,có sai phạm điều gì đối với pháp luật không,trong khi gia đình tôi chỉ thờ trong khu vườn nhà mẹ tôi già yếu có ước nguyện thỉnh tượng về thờ trong gia đình nhà không có làm gì hết. Như vậy , có phạm pháp không thưa luật sư nếu tôi chỉ để tượng trong tư gia (nhà riêng của mình) ?
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook