Luật sư tư vấn về chủ đề "tổng công ty"

tổng công ty | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tổng công ty.

Muốn thành lập Tập đoàn phải có ít nhất 5 Công ty con có đúng không?

Muốn thành lập Tập đoàn phải có ít nhất 5 Công ty con có đúng không?
Kính nhờ luật sư tư vấn giúp em vấn đề này 1 chút: Hiện Tập Đoàn của em đang hoạt động. Tuy nhiên, Sếp của em muốn thành lập thêm 1 tập đoàn nữa, giấy phép kinh doanh đã xin và được cấp phép cho Công ty mẹ. Em nghe nói muốn thành lập Tập Đoàn như vậy phải có ít nhất 5 Công ty con. Xin hỏi có đúng không? Địa chỉ của những Công ty con cùng 1 địa chỉ có được không? Những điều kiện, thủ tục để thành lập Tập Đoàn gồm những gì vậy ạ? Xin cảm ơn!

Thông tư 10/2013/TT-BTC cơ chế quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước

Thông tư 10/2013/TT-BTC cơ chế quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước
Ngày 18 tháng 01 năm 2013, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 10/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con:

Cổ phần hóa khối tập đoàn, tổng công ty nhà nước: Ai được khi nhà nước mất ?

Cổ phần hóa khối tập đoàn, tổng công ty nhà nước: Ai được khi nhà nước mất ?
Dù thị trường chứng khoán bắt đầu nóng lại khoảng hai tháng qua nhưng tiến trình cổ phần hoá (CPH) doanh nghiệp, đặc biệt là khối tập đoàn, tổng công ty (TCTY) nhà nước vẫn ì ạch. Đến nay, theo ông Phạm Viết Muôn, phó trưởng ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển doanh nghiệp trung ương, chưa có tập đoàn nào hoàn thành CPH công ty mẹ – tập đoàn, còn các TCTY CPH chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng ở đó đang nổi lên những tiêu cực chỗ này, chỗ khác.