1. Những điều cần biết về game online

1.1 Game online là gì ? Kinh doanh game online

Game online còn được gọi là trò chơi điện tử trực tuyến. Cần phải có kết nối mạng internet để chơi, hệ thống mạng phục vụ trò chơi thường là mạng internet hoặc các công cụ hỗ trợ tương đương với internet. Với thời đại 4.0 thì sự phát triển vượt bậc của game online là việc hiển nhiên. Không chỉ vì lợi ích giải trí mà còn vì biên độ lợi nhuận lớn.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ game online là doanh nghiêp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam. Cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử thông qua việc thiết lập hệ thống thiết bị và sử dụng hợp pháp phần mềm game online. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ game online phải thiết lập các thiết bị cần thiết để quản lý phần mềm trò chơi điện tử.

 

1.2 Phân loại trò chơi theo độ tuổi người chơi

- Trò chơi điện tử dành cho người lớn (từ 18 tuổi trở lên, ký hiệu là 18+) là trò chơi có hoạt động đối kháng có sử dụng vũ khí, không có hoạt động, âm thành, hình ảnh khiêu dâm.

- Trò chơi điện tử dành cho thiếu niên (từ 12 tuổi trở lên, ký hiệu là 12+) là trò chơi có hoạt động đối kháng, chiếu đấu có sử dụng vũ khí nhưng hình ảnh vũ khí không nhìn được cận cảnh, rõ ràng. Tiết chế âm thanh va chạm của vũ khí khi chiến đấu. không có hoạt động, hình ảnh, âm thanh, nhân vật mặc hở hang, khiêu dâm, quay cận cảnh gây chú ý đến các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể người.

- Trò chơi điện tử dành cho mọi lứa tuổi (ký hiệu 00+) là những trò chơi mô phỏng dạng hoạt hình, không có hoạt động đối kháng bằng vũ khí, không có hình ảnh, âm thanh ma quái, kinh dị, bạo lực, không có hoạt động, âm thanh, hình ảnh nhân vật mặc hơ hang, khiêu dâm, quay cận cảnh gây chú ý đến các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể người.

 

1.3 Phân loại trò chơi theo phương thức cung cấp và sử dụng dịch vụ

- Trò chơi điện tử G1: Trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau đồng thời thông qua hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp.

- Trò chơi điện tử G2: Trò chơi điện tử chỉ sự tương tác giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của danh nghiệp.

- Trò chơi điện tử G3: Trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau nhưng không có sự tương tác giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp.

- Trò chơi điện tử G4 : Trò chơi điện tử được tải về qua mạng, không có sự tương tác giữa người chơi với nhau và giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp.

 

2. Trình tự, thủ tục thành lập Công ty Game online

Điều kiện để doanh nghiệp được cấp phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử thì trước hết doanh nghiệp phải được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam, có ngành nghề cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng đã được đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia của doanh nghiệp.

 

2.1 Thủ tục thành lập doanh nghiệp

Bước 1: chuẩn bị hồ sơ

Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp( Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh, Công ty Cổ phần, Công ty TNHH 1 thành viên, Công ty TNHH 2 thành viên trở lên mà hồ sơ thành lập sẽ khác nhau

- Đối với loại hình doanh nghiệp tư nhân thì hồ sơ bao gồm:

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

+ Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.

- Đối với công ty hợp danh thì hồ sơ bao gồm:

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

+ Điều lệ công ty

+ Danh sách thành viên

+ Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư

- Đối với công ty TNHH hồ sơ bao gồm:

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

+ Điều lệ công ty

+ Danh sách thành viên

+ Bản sao các giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp luật, giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức và trong trường hợp là tổ chức nước ngoài thì giấy tờ pháp lý phải được hợp pháp hóa lãnh sự, giấy chứng nhận đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

- Đối với công ty cổ phần hồ sơ gồm: 

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

+ Điều lệ công ty

+ Danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

+ Bản sao các giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, người đại diện theo pháp luật, giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền, giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Sau khi hoàn thiện hồ sơ người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo một trong các hình thức sau:

- Đăng ký doanh nghiêp qua dịch vụ bưu chính;

- Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh;

- Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử ( được hướng dẫn tại Chương V Nghị định 01/2021/NĐ-CP)

Bước 3: Nhận kết quả và hoàn thiện các công việc để phục vụ công tác hậu kiểm

Doanh nghiêp đến phòng Đăng ký kinh doanh hoặc thông qua mạng thông tin điện tử để nhận kết quả theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì được trả lời bằng văn bản ghi rõ lý do. Trường hợp hợp lệ thì doanh nghiệp nhận kết quả và thực hiện các công việc để phục vụ công tác  hậu kiểm sau:

- Thực hiện khắc con dấu công ty và cung cấp con dấu cho cơ quan quản lý để thực hiện công bố mẫu con dấu;

- Treo bảng hiệu, biển hiệu thể hiện thông tin công ty tại trụ sở công ty đã đăng ký;

- Đăng ký thuế và thực hiện các công việc liên quan đến thuế, lệ phí, hóa đơn điện tử, hóa đơn giá trị gia tăng,...

- Thông báo công khai trên Công thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải nộp phí theo quy định của pháp luật.

 

2.2 Xin cấp các loại giấy phép con sau khi thành lập công ty game online

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

- Đối với trò chơi G1

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép theo Mẫu số 15 tại phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định 27/2018/NĐ-CP

+ Bản sao hợp lệ bao gồm bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao đối chiếu với bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng, nhận giấy phép tương đương hợp lệ khác được cấp trước ngày có hiệu lực của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 và Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13)

+ Đề án cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 gồm các nội dung chính sau: Kế hoạch cung cấp dịch vụ, năng lực tài chính, tổ chức, nhân sự, kỹ thuật thực hiện cung cấp dịch vụ bảo đảm đáp ứng các Điều kiện quy định tại điểm b, điểm c, Điều 32 Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 72/2013/NĐ-CP ; Sơ đồ tổng thể hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ, địa điểm đặt hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ; Mô tả chi tiết hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ cả Phần chính và Phần dự phòng bao gồm tên, chức năng, cấu hình dự kiến của từng thiết bị; Thông tin chi tiết về phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ; kế hoạch kết nối với mạng internet và mạng viễn thông( tên doanh nghiệp, tên miền, địa chỉ IP, dung lượng kênh kết nối, kênh phân phối trò chơi); Mô tả chi tiết hệ thống thanh toán trò chơi và kế hoạch kết nối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hỗ trợ thanh toán tại Việt Nam( tên doanh nghiệp, hình thức kết nối, quyền và trách nhiệm của các bên); Phương án bảo đảm chất lượng dịch vụ, bảo đảm quyền lợi của người chơi; Mô tả chi tiết hệ thống thiết bị ( Phần cứng, phần mềm) giám sát hoạt động hệ thống cung cấp dịch vụ; kế hoạch sao lưu dữ liệu và phương án dự phòng về thiết bị, kết nối; quy trình vận hành, khai thác, cung cấp và sử dụng dịch vụ; kế hoạch bảo đảm bí mật, an toàn thông tin cá nhân của người chơi; quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

- Đối với trò chơi điện tử G2, G3, G4

+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử theo Mẫu số 19 tại Phụ lục 1 ban hành kềm theo Nghị định 27/2018/NĐ-CP;

+ Bản sao hợp lệ bao gồm bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực bản sao đối chiếu với bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ( hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận, giấy phép tương đương hợp lệ khác được cấp trước ngày có hiệu lực của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 và Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13);

+ Văn bản xác nhận sử dụng tên miền hợp pháp đối với tên miền quốc tế;

+ Đề án cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử đáp ứng các quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, Khoản 5 Điều 33 Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị đinh 72/2013/NĐ-CP bao gồm: Kế hoạch cung cấp dịch vụ, nhân sự, tài chính phù hợp với quy mô hoạt động; Sơ đồ tổng thể hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ, địa điểm đặt hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ và kết nối mang; Thông tin về thiết bị cung cấp dịch vụ cả phần chính và dự phòng( Tên, chức năng, cấu hình); Thông tin chi tiết về phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ: mạng internet( địa chỉ EP, tên miền), mạng viễn thông di động( dự kiến kênh phân phối trò chơi); Các hình thức thanh toán dịch vụ, các loại thẻ thanh toán và doanh nghiệp hợp tác trong việc thanh toán dịch vụ( tên doanh nghiệp, loại hình thanh toán); Biện pháp bảo đảm chất lượng dịch vụ và quyền lợi của người chơi.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Sau khi hoàn thiện hồ sô doanh nghiệp nộp 1 bộ hồ sơ gốc đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 hoặc G2,G3,G4 cho Bộ Thông tin và Truyền thông ( Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) theo một trong các hình thức: Nộp trực tiếp; Nộp qua đường bưu chính; Nộp qua mạng internet. 

+ Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ, từ chối cấp giấy phép thì Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

+ Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ thì thời hạn không quá 30 ngày đối với trò chơi điện tử G1; 20 ngày đối với trò chơi điện tử G2, G3, G4 kể từ ngày nhận được hồ sơ. Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 theo Mẫu số 16, cấp phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 theo Mẫu số 20 tại phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 27/2018/NĐ-CP

Trên đây là một số vấn đề liên quan đến thành lập công ty game online của Luật Minh Khuê. Mọi vướng mắc trong bài viết Quý bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến Luật Minh Khuê theo Hotline: 1900.6162 để được hỗ trợ giải đáp hoặc gửi yêu cầu dịch vụ qua email: [email protected]