1. Những lưu ý khi thành lập công ty tại tỉnh Hưng Yên

1.1 Quyền thành lập công ty

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam trừ các trường hợp sau:

- Cơ quan nhà nước, đơn vi lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp 2020, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

- Người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng chống tham nhũng.

( Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh);

- Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

 

1.2 Điều kiện đặt tên công ty

Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố ( Loại hình doanh nghiệp; Tên riêng);

Loại hình doanh nghiệp được viết là " công ty trách nhiệm hữu hạn" hoặc" công ty TNHH" đối với công ty trách nhiệm hữu  hạn; Được viết là " công ty cổ phần" hoặc "công ty CP" đối với công ty cổ phần; Được viết là " công ty hợp danh" hoặc " công ty HD" đối với công ty hợp danh; Được viết là " doanh nghiệp tư nhân", " DNTN" hoặc " doanh nghiệp TN" đối với doanh nghiệp tư nhân.

Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng VIệt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

 Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

Tên tiếng ngước ngoài và tên viết tắt của doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La - Tinh. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.

Trường hợp doanh nghiệp có tên bằng tiếng nước ngoài, tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoặc trên giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

Tên viết tắt của doanh nghiệp được viết tắt từ tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài.

 

1.3 Trụ sở chính của công ty

Thông tin địa chỉ trụ sở công ty phải hiển thị 4 cấp gồm: số nhà, tên phố ( ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trường hợp địa chỉ trụ sở công ty là khu chung cư hay căn hộ thì công ty cần có giấy tờ chứng minh chung cư/ căn hộ đủ điều kiện để làm trụ sở công ty.

 

1.4 Quy định về vốn điều lệ

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, là tổng mệnh giá cố phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.

Có bắt buộc góp vốn bằng tiền mặt hay không?

Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty, bao gồm góp vốn để thành lập công ty hoặc góp thêm vốn điều lệ của công ty đã được thành lập. Tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam ( chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp hoặc có quyền sử dụng hợp pháp đối với tài sản trên thì mới có quyền sử dụng tài sản đó để góp vốn theo quy định của pháp luật). 

Vốn điều lệ của công ty có bị kiểm tra không ?

Nhà nước không kiểm tra mức vốn điều lệ của doanh nghiệp ( trừ các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về vốn pháp định như kinh doanh bất động sản, ngân hàng, kinh doanh vàng miếng,...) và doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trên số vốn đã khai.

Tùy thuộc vào ngành nghề kinh doanh có điều kiệu về vốn pháp định mà pháp luật có thể quy định mức vốn điều lệ tối thiểu theo từng ngành nghề. Tuy nhiên không có mức tối đa.

Xử phạt hành vi vi phạm vốn điều lệ

Mặc dù nhà nước không kiểm tra mức vốn điều lệ của doanh nghiệp. Tuy nhiên việc không góp đủ số vốn nhưng không có thành viên, cổ đông sáng lập nào thực hiện cam kết góp vốn trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ( đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên và công ty cổ phần) và khi thành lập công ty (đối với công ty hợp danh). Mà không thực hiện thủ tục điều chỉnh vốn hoặc thay đổi thành viên, cổ đông sáng lập theo quy định tại cơ quan đăng ký kinh doanh . Có thể bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng và buộc phải thực hiện thủ tục điều chỉnh vốn hoặc thay đổi thành viên, cổ đông sáng lập.

 

1.5 Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau :

- Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;

- Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các điều 37, 38, 39 và điều 41 của Luật Doanh Nghiệp

- Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;

- Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí

Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoạt dưới hình thức khác, doanh nghiệp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và phải nộp lệ phí theo hướng dẫn được quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP

-. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị cấp lại đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét cấp lại trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.

- Trường hợp có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh, giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh, giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, doanh nghiệp hoặc chi nhánh có địa điểm kinh doanh gửi văn bản đề nghị cấp lại đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh. Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét cấp lại trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.

 

2. Thủ tục thành lập công ty tại tỉnh Hưng Yên

Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ

Trong bước chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập công ty tại tỉnh Hưng Yên thì cần xác định loại hình doanh nghiệp mà doanh nghiệp lựa chọn ( Doanh nghiệp tư nhân, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; Công ty cổ phần, Công ty Hợp danh. Vì tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà hồ sơ đăng ký sẽ cần những giấy tờ, tài liệu khác nhau.

- Hồ sơ đăng ký Doanh nghiệp tư nhân

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

+ Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.

- Hồ sơ đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

+ Điều lệ công ty

+ Danh sách thành viên

+ Bản sao các giấy tờ sau: Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp luật; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền, giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức ( đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự); Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

- Hồ sơ đăng ký thành lập công ty Cổ phần

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

+ Điều lệ công ty;

+ Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

+ Bản sao các giấy tờ sau: Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, người đại diện theo pháp luật; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức ( đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự); Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

- Hồ sơ đăng ký công ty hợp danh

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

+ Điều lệ công ty;

+ Danh sách thành viên;

+ Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

 

Bước 2: Nộp hồ sơ

Người thành lập công ty hoặc người được ủy quyền thực hiện đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phương thức sau đây:

- Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh;

- Đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính;

- Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử( hướng dẫn tại Chương V Nghị định số 01/2021/NĐ-CP).

 

Bước 3: Nhận giấy đăng ký kinh doanh

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Doanh nghiệp đến phòng Đăng ký kinh doanh theo như ngày hẹn trên giấy Biên nhận để nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Phòng đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo bằng văn bản hoặc thông qua mạng thông tin điện tử( trường hợp doanh nghiệp đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử) về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

 

Bước 4: Thực hiện các bước sau cùng để phục vụ công tác hậu kiểm

- Thực hiện khắc con dấu công ty và cung cấp mẫu con dấu để cho cơ quan quản lý thực hiện công bố con dấu. Doanh nghiệp có quyền yêu cầu đăng ký nhiều con dấu để phục vụ kinh doanh.

- Đăng ký thuế và thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến thuế, lệ phí, hóa đơn điện tử, hóa đơn giá trị gia tăng,...

- Thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải nộp phí theo quy định của pháp luật. Nội dung công bố gồm các nội dung GIấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin về Ngành nghề kinh doanh, danh sách cổng đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần; Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, những thay đổi tương ứng phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; Thời hạn thông báo công khai thông tin về doanh nghiệp quy định là 30 ngày kể từ ngày công khai.

 

3. Thủ tục thành lập công ty tại tỉnh Hưng Yên khi sử dụng dịch vụ của Luật Minh Khuê

Bước 1: Tư vấn trước khi đăng ký thành lập công ty

Trước khi thực hiện đăng ký thành lập công ty Luật Minh Khuê sẽ tư vấn cho khách hàng lựa chọn các vấn đề sau:

- Lựa chọn loại hình doanh nghiệp và các quy định của pháp luật đối với từng loại hình doanh nghiệp

- Về tên doanh nghiệp, Luật Minh Khuê tư vấn lựa chọn, hỗ trợ tra cứu tên doanh nghiệp;

- Tư vấn về thành viên/cổ đông sáng lập

- Tư vấn các vấn đề liên quan đến nội bộ doanh nghiệp ( Mô hình và Cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động và điều hành, mối quan hệ giữa các chức danh quản lý, quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông, tỷ lệ và phương thức góp vốn, ...);

- Tư vấn và hoàn thiện Biên bản về việc họp các sáng lập viên trước khi thành lập doanh nghiệp, GIấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp,...

Bước 2: Hoàn thiện hồ sơ

Luật Minh Khuê hướng dẫn khách hàng cung cấp hồ sơ giấy tờ và trực tiếp soạn thảo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp

Theo yêu cầu của khách hàng Luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ:

- Luật Minh Khuê hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến theo yêu cầu và theo dõi hồ sơ, đối chiếu hồ sơ bản cứng tại phòng đăng ký kinh doanh;

- Luật Minh Khuê hỗ trợ soạn thảo hồ sơ, hướng dẫn khách hàng cung cấp giấy tờ hoàn thiện hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và hướng dẫn khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh;

- Luật Minh Khuê đại diện cho doanh nghiệp trực tiếp soạn thảo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thay mặt doanh nghiệp nộp hồ sơ cũng như nhận kết quả và trả kết quả đến tận tay doanh nghiệp.

Bước 4: Nhận kết quả và thực hiện các công việc phục vụ cho công tác hậu kiểm

Thời gian thực hiện chỉ từ 4-5 ngày làm việc.

Ngoài ra Công ty Luật Minh Khuê sẽ hỗ trợ và tư vấn các vấn đề khởi nghiệp ( các công việc cần làm của một doanh nghiệp mới, bước đầu xây dưng thương hiệu thống nhất...) Cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu( qua email); Soạn thảo hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp ( Điều lệ, Biên bản góp vốn thành lập công ty, bầu chủ tịch, cử người đại diện theo pháp luật, Quyết định bổ nhiệm giám đốc, Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, Chứng nhận sở hữu cổ phần, Sổ cổ đông, Thông báo lập sổ cổ đông...) và một số công việc phục vụ công tác hậu kiểm như:

- Xác định mức lệ phí môn bài hiện hành;

- Mở tài khoản ngân hàng và thông báo tài khoản ngân hàng đến Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Treo biển tại trụ sở công ty;

- Phát hành hóa đơn giá trị gia tăng;

- Khắc con dấu

- Kê khai thuế

- Hóa đơn điện tử, mua chữ ký số kế khai thuế qua mạng;

- Công bố lên cổng thông tin

Bên cạnh đó Luật Minh Khuê còn hỗ trợ xin giấy phép con để công ty đi vào hoạt động.

 

5. Phương thức tiếp nhận dịch vụ

Nếu bạn cần báo giá chi tiết dịch vụ thành lập công ty tại tỉnh Hưng Yên có thể liên hệ tới Luật Minh Khuê qua các hình thức sau:

- Liên hệ trao đổi trực tiếp với Luật sư Lê Thị Hằng theo số điện thoại 0985.465.912 để được hỗ trợ và báo giá dịch vụ cụ thể.

- Lên hệ trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số 1900.6162 để được tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác !